ארכיון התגית 'תקיפת שוטר'

דצמ' 20 2010

תקיפת שוטר ענישה מקלה !!!

תקיפת  שוטר – ענישה מקילה !

מהי עבירה של תקיפת שוטר, דירוג חומרת העבירה, מה עמדת התביעה בעבירה זו ,כיצד בתי המשפט נוהגים בכל הקשור לעבירת אלימות כנגד שוטרים, דיווח על גזר דין מקל  בתיק של משרדנו, במהלך ייצוג נאשם שתקף שוטרות בהיותו שיכור וכן בעבירה של נהיגה בשכרות, על כך במאמר זה.

 

להלן הגדרת חוק העונשין לעבירת תקיפת שוטרים:

"273.    התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים.

תקיפת שוטר 273.  התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים.

 

274.    התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים:

(1)    התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או  להפריע אותו מלמלאו;

(2)    היה מזויין בנשק חם או קר;

(3)    התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים."

 

 מהאמור לעיל עולה , כי ישנם שני סוגים של תקיפת שוטר.

סעיף 274 למעשה קובע גורמים מחמירים לעבירה של תקיפת שוטר, זאת כשהתוקף החזיק נשק חם (למשל, אקדח, רובה וכו') או קר ( למשל, החזקת סכין או כל כלי אחר שניתן לתקוף עמו) או כשהתקיפה בוצעה ע"י שני אנשים ויותר, או כשהייתה כוונה להכשיל את השוטר במילוי תפקידו.

 כאשר התקיפה נעשתה באופן המחמיר הרי שעונשו של התוקף יהיה חמור יותר .

 

לידיעתכם, אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, רצוי כי עורך דין פלילי המייצג אתכם יפעל לשנות את העבירה לתקיפה קלה יותר , דבר שמיידית מפחית את חומרת התקיפה ובהתאם את חומרת העונש שיוטל עליכם (במקרים שהנאשם עומד על חפותו, יש צורך לנהל הוכחות במטרה להביא לזיכויו ).

 

 

חומרת עבירת אלימות כנגד שוטר

עבירת תקיפת שוטר נחשבת לאחת העבירות החמורות, זאת בשל העובדה כי שוטרים אמונים על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור, לכן כל אדם הפוגע בשוטר למעשה נחשב כפוגע בציבור בכללותו.

התביעה ובתי המשפט רואים בעין חמורה את הפגיעה בשוטרים .

מזה מס' שנים מתמידה התביעה בדרישתה להשית עונשי מאסר בפועל בגין עבירה של תקיפת שוטרים. גם תקיפה קלה יחסית של שוטר זוכה להתייחסות מחמירה מצד התביעה ואף בגינה עותרת התביעה למאסר בפועל.

 

התייחסות בתי המשפט

במרבית תיקי האלימות כנגד שוטרים, בתי המשפט מצדדים בעמדת התביעה ואכן מטילים מאסר בפועל, זאת בהתווסף לעונשים נוספים כגון מאסר על תנאי קנס ופיצוי לשוטר שנפגע.

לכן, על נאשם שהוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת שוטר לכלכל צעדיו בחוכמה  ולהיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה .

 

 עונש מקל בעבירה של תקיפת שוטר

משרדנו ייצג נאשם שהואשם בעבירות חמורות של תקיפת שוטרים, כל זאת בהיותו שיכור וכן נהיגה בשכרות (כמות העולה על 700 מיקרוגרם).

בכתב האישום צוין כי הנאשם תקף שתי שוטרות, בעט בגופן מספר פעמים ואף היכה בגופן באמצעות ידיו.

לאחר ניהול מו"מ, שוכנעה התביעה להיעתר לבקשתנו לתקן את כתב האישום באופן , שבין היתר, תקיפה של שוטרת מסוימת תמחק מכתב האישום  וכן העבירה של נהיגה בשכרות תוחלף בעבירה קלה יותר של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

התביעה דרשה להטיל על הנאשם מאסר בפועל נוכח חומרת מעשיו והעובדה שיש להעביר מסר מרתיע  לנאשם  ולציבור הן באשר לאיסור לתקוף שוטרים והן באשר לאיסור בדבר נהיגה בשכרות.

בהמשך, לאחר שמשרדנו טען לעונש והביא לידיעת בית המשפט נתונים מסוימים לטובת הנאשם, קיבל בית המשפט את עמדתנו , נמנע מהטלת מאסר בפועל והשית על הנאשם מאסר על תנאי ופסילה קצרה יחסית של רישיון הנהיגה .

מהאמור לעיל עולה, כי עבודה נכונה ומושכלת של עורך דין פלילי יכולה לעשות את ההבדל בין נאשם שייכנס לבית הסוהר לבין נאשם שיוכל להמשיך בשגרת חייו ואולי אף לשנותם לטובה.

אין תגובות

אוק' 19 2010

תקיפת שוטר זיכוי

האם ניתן לייחס לנאשם בכתב אישום עבירה של תקיפת שוטר ועבירת תקיפה אחרת , כגון תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בגין אותו אירוע?

בית משפט השלום בקריות ענה על שאלה זו בשלילה.

במהלך שנת 2007 הוגש כתב אישום כנגד נאשם , בבית משפט השלום בקריות, שייחס לו 2 עבירות אלימות כנגד שוטר. עבירה של תקיפת שוטר ועבירה נוספת של תקיפה הגורמת חבלה של ממש שכן השוטר נחבל באותו אירוע. (כתב האישום ייחס עבירות נוספות של איומים כלפי השוטר, העלבת עובד ציבור, הפרעה לשוטר והיזק בזדון).

התביעה סברה כי בשל העובדה שאין בחוק העונשין עבירה של תקיפת שוטר הכוללת חבלה (במקרה שהשוטר נחבל), הרי שניתן לייחס לנאשם באותו כתב אישום את שתי עבירות האלימות כפי שצוין לעיל.

החלטת בית המשפט בעניין תקיפת השוטר

בית המשפט קבע כי אומנם אין חולק על כך שנגרמו לשוטרים חבלות, יחד עם זאת התביעה האשימה את הנאשם בכתב האישום בשתי עבירות תקיפה, תקיפת שוטר ותקיפה הגורמת חבלה של ממש, זאת כאשר מדובר באותה תקיפה !!!

בית המשפט הוסיף וקבע כי המחוקק לא מצא לנכון לייחד עבירה של תקיפת שוטר הגורמת חבלה ובשל כך היה על התביעה להחליט אם להאשים את הנאשם בעבירה של תקיפת שוטר או בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

האשמת הנאשם בכפל העבירות הינה שגיאה !!!.

 

בסופו של ההליך בית המשפט זיכה את הנאשם מעברת תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

 

 תפקידו של עורך דין פלילי

המקרה שתואר לעיל מהווה דוגמא לחשיבותו של עורך דין פלילי במסגרת משפט פלילי.

עורך דין פלילי מנוסה לומד את חומר החקירה כנגד מרשו ובהתאם בוחן סוגיות משפטיות שיש בכוחן להוות הגנה לנאשם.

אותן סוגיות משפטיות אינן ידועות ו/או מוכרות לנאשם בעוד שעבור עורך דין פלילי הן נחשבות ל"כלי עבודה" שגרתיים.

אותן סוגיות משפטיות, כמו במקרה שצוין לעיל, מהוות מנוף להסדר טיעון מקל במקרים מסוימים ובמקרים אחרים מנוף לזיכוי הנאשם.

 

 

 

 

 

 

 

אין תגובות

הבא