ארכיון התגית 'עורך דין פלילי'

אוג' 26 2010

רישום פלילי – בנייה בלתי חוקית


מהי בנייה בלתי חוקית, האם מדובר בעבירה פלילית ובעקבותיה משפט פלילי, האם כל בנייה בלתי חוקית גוררת כתב אישום, מה הקשר בין עבירת  תכנון ובנייה למרשם פלילי? על כך במאמר זה.

רבים מהאנשים אינם מודעים לעובדה כי עבירת תכנון ובנייה הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

הרשעה בעבירת תכנון ובנייה שהוגש בגינה כתב אישום לבית משפט , מחייבת רישום בפלט המרשם הפלילי המתנהל ע"י משטרת ישראל, כאמור מדובר בעבירה פלילית כמו כל עבירה אחרת (תקיפה, התפרצות, איומים וכו').

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה קובע כי:

(א)    לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

מיום 27.5.1989

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 148 (ה"ח 1817)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 7 (ה"ח 1912)

(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

(1)   התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

בפסקה זו –

"שינוי פנימי" שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

"דירה" חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "

אדם הפועל בניגוד לכך מבצע עבירה פלילית.

האם בנייה בלתי חוקית מחייבת בהכרח הגשת כתב אישום פלילי ?

התשובה הינה שלילית.

לפני הגשת כתב האישום מגיעה דרישה מהרשות המנהלית הרלוונטית לתכנון ובנייה להסדיר את היתר הבנייה ו/או להרוס את המבנה שהוקם בבנייה בלתי חוקית, במידה והנושא לא טופל ע"י "העבריין" בזמן שהוקצב לו , רק אז יוגש כתב אישום לבית משפט ויחל משפט פלילי בגין עבירת תכנון בנייה.

זאת ועוד, במקרים מסוימים ניתן לטעון טענת הגנה של "הגנה מן הצדק", זאת כשהרשות המנהלית הייתה צריכה לשקול לפני הגשת כתב אישום והתחלת משפט פלילי, שיקולים נוספים (ולא רק האם נעברה עבירת תכנון ובנייה).

כאשר הרשות המנהלית לא בחנה את כלל השיקולים ופעלה בהתאם לנהלים ופסיקת בתי המשפט, הרי שיש להעלות טענת "הגנה מן הצדק", שכן הרשות פעלה שלא בהגינות ,בסבירות ובאחריות אשר להן היא מחויבת.

רישום פלילי

כאמור לעיל, הרשעה בעבירת תכנון ובנייה גוררת בעקבותיה רישום פלילי בפלט המרשם הפלילי, אשר יישאר בפלט תקופה מינימאלית של 17 שנים (תקופת התיישנות + מחיקה).

חשוב לדעת, אזרחים רבים אשר הינם אנשים נורמטיביים, שמסיבות כאלה ואחרות ביצעו בנייה בלתי חוקית והוגש נגדם כתב אישום, מגיעים לבית המשפט ומודים בכתב האישום ללא התייעצות מוקדמת עם עורך דין פלילי ומבלי שהם מבינים את המשמעות של הודאה בכתב אישום פלילי .

אותם אזרחים נורמטיביים , שכל רצונם "לגמור עם העניין / כאב הראש" (זה הנימוק שאנו שומעים מלקוחותינו), אינם מודעים לעובדה כי במקרים מסוימים ניתן לבטל את כתב האישום, דבר שימנע מהם סיבוכים אפשריים בעתיד, בדמות רישום פלילי .

לאחר מכן, כשהם מנסים להתקבל למקום עבודה או צריכים "תעודת יושר" (הביטוי הנכון הנו פלט מרשם פלילי) מסיבה כזאת או אחרת, נדהמים לגלות שעברם הפלילי אינו "נקי" וכי עבירת תכנון ובנייה רשומה בפלט המרשם הפלילי שלהם, בדיוק כמו כל עבירה פלילית אחרת (לדוגמא, הסגת גבול, אלימות פיזית, איומים ועוד).

לכן, חשוב כי האזרח שביצע עבירה של בנייה בלתי חוקית והוגש נגדו כתב אישום, יפנה להתייעצות עם עורך דין פלילי, כדי לבדוק האם במקרה הספציפי, היה מקום להגיש נגדו כתב אישום  והאם הרשות שקלה את כלל השיקולים הנדרשים.

כמו כן , עורך דין פלילי יצלם את חומר החקירה, ילמד אותו ובהתאם יבדוק, האם יש מקום להילחם על ביטול כתב אישום או לפעול להסדר טיעון מקל עם התביעה, שלא יהיה בו כדי לפגוע בעתידו של הנאשם/ האזרח הנורמטיבי.

מהי הדרך למחיקת רישום פלילי ?

הדרך למחיקת רישום פלילי הינה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא  המדינה, שכן רק נשיא המדינה רשאי לחון נאשמים שהורשעו במסגרת משפט פלילי.

בקשת חנינה לנשיא המדינה צריכה להיערך באופן מקצועי ולהכיל את הנימוקים המקצועיים המתאימים בנסיבות המקרה בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.

בקשת חנינה אינה נעתרת בחיוב בקלות ולכן ראוי כי עורך דין פלילי מקצועי ייעשה זאת .

אין תגובות

אוג' 22 2010

אלימות בתוך המשפחה – תקיפת בן זוג


היום התפרסמה ידיעה נוספת ב- YNET, לגבי אירוע נוסף של אלימות בתוך התא המשפחתי.  מדובר באירוע שהתרחש בנתניה, שבו דקר בעל את אשתו ואת בנו ואף ניסה להתאבד. שלושת בני המשפחה הובהלו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.  מבדיקת האירוע עולה כי אין מדובר במקרה ראשון של אלימות בין בני הזוג וכי האישה פנתה בשנת 2009 והתלוננה על אלימות מצד הבעל.  הבעל אף הורשע לפני כחודש ונגזר עליו עונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות.

מהי עבירה של אלימות כלפי בן זוג?

מערכות היחסים בין בני זוג ובכללם בין גברים ונשים הינם דבר מורכב ורב סתירות, כאשר מחד קיימת המשיכה לבן הזוג ומאידך, יחסי מתח ועויינות הנובעים מחיי היום יום.תופעת האלימות בתוך התא המשפחתי אינה חדשה, אך המודעות לה גברה במהלך שני העשורים האחרונים.

מדובר באלימות, בדרך כלל של הבעל כלפי האישה, אשר מופעלת במספר מישורים (לעתים חלקם ולעתים בכולם) –  במישור הנפשי, במישור הכלכלי, במישור הפיזי ובמישור המיני.

ממה נגרמת אלימות במשפחה?

על פי המחקרים, אלימות בין בני זוג נגרמת מניסיונו של הבעל להשיג שליטה על האישה, כאשר מדובר בצורך הנובע, ברוב המקרים, מחולשה של הגבר, שבדרך כלל סובל מהערכה עצמית נמוכה ורגשי נחיתות. הוא מביא במעשיו (שליטה על משאבים כלכליים, בידוד מהמשפחה ומחברים, אלימות מילולית הכוללת איומים, עלבונות והשפלה, אלימות פיזית ואף פגיעה מינית), לתלות של האישה בו ובדרך זו מצליח להתמודד עם העולם על אף דימויו העצמי הנמוך.

ככל שהדימוי העצמי נמוך יותר, כך התסכול גדול יותר, והאלימות כנגד האישה אף עשויה להיות קשה יותר. האלימות אף תגבר כאשר קיים חשש של הגבר כי האישה עוזבת אותו.  את מצב זה חווה הגבר כאסון, כשהוא אינו יודע כיצד לשרוד ללא האישה – היא אובייקט התלות שלו.

ברוב המקרים, אותם בעלים אלימים, נחזים, כלפי חוץ, כאנשי משפחה אוהבים ומנהלים אורח חיים נורמטיבי.  לרוב, מדובר באנשים שחוו בילדותם אלימות בתוך התא המשפחתי.

כיצד התמודד המחוקק עם תופעת האלימות במשפחה?

עבירת התקיפה מוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;"

נקבע בסעיף גם כי:

"הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות."

זוהי הגדרה כללית של עבירת התקיפה.  בהמשך להגדרה זו, מדרג המחוקק עבירות תקיפה שונות, על פי רמת חומרתן, כאשר עבירה של תקיפה סתם היא ברף הנמוך ביותר מבין עבירות אלו (העונש בצידה עד שנתיים מאסר), ועבירת התקיפה בכוונה מחמירה היא החמורה שבהן (כשבצידה עונש מקסימאלי של 20 שנות מאסר).

עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות בתוך המשפחה

עם התגברות המודעות לתופעה של האלימות בתוך התא המשפחתי, בין אם מדובר באלימות כלפי בן זוג ובין אם מדובר באלימות כלפי ילדים, הוסיף המחוקק לחוק העונשין את סעיף 382 (ב) (סעיפים קטנים (1) ו- (2)) ואת סעיף 382 (ג) לחוק.

במסגרת זו, לאותה עבירה של תקיפה הקבועה בחוק, מתווספות נסיבות מחמירות, אשר מביאות גם להחמרה בעונש המקסימאלי שניתן להטיל בגינן.

למשל:  עבירה לפי סעיף 382(ב)(1) – תקיפה סתם של בן זוג בנסיבות מחמירות – קובעת בצידה עונש כפול מהעונש הקבוע בגין עבירת התקיפה סתם, כלומר עד 4 שנות מאסר.-  עבירה זו תיוחס כאשר קיימות ראיות לתקיפה אך לא נגרמו לאישה חבלות של ממש.

סעיף 382(ג) לחוק העונשין מטפל במקרה שבו תוקף בן הזוג את האישה ואף גורם לה לחבלות של ממש (כגון: סימנים כחולים, שפשופים, שריטות – אך לא מגיע לכדי קרעים של העור ו/או שברים.  קיימים סעיפים נוספים בחוק אשר מתייחסים לאירועים אלו שהינם חמורים אף יותר- פציעה בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות).  העונש בצד עבירה של תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות הינו עד 6 שנות מאסר (כפל העונש בגין עבירה של תקיפה חבלנית – סעיף 380 לחוק העונשין).

כאמור, קיימים סעיפים נוספים בחוק המתייחסים לעבירות תקיפה קשות יותר, הגורמות לחבלות קשות יותר, ואלמנט בן הזוג מודגש גם בהן כנסיבה מחמירה, אשר תביא להחמרה ברמת הענישה.

טיפול הרשויות בתופעה

במהלך הטיפול בתופעה של אלימות בתוך התא המשפחתי קיימת דילמה.  מחד קיים אינטרס חד משמעי להגן על הקורבן, היא האישה, על ידי הרחקת הבעל והאיום העתידי לשלומה ולביטחונה של האישה.  מאידך, קיימת מודעות לכך שענישה מחמירה בלבד אין בה בכדי לנטרל את התופעה. שכן, גם אם יוטל עונש מאסר ארוך על בן הזוג, הרי שעם שחרורו מן הכלא, ישוב, לעתים קרובות לחיק משפחתו, ובמידה ולא יטופל, הרי שהאלימות תחזור על עצמה.

לכן, במקביל לפתיחת התיק הפלילי, קיימת חשיבות עליונה להפנות את בני הזוג (הן את הגבר האלים והן את האישה, היא קורבן האלימות) לגורמים טיפוליים וגורמי סיוע בקהילה.

אותם גורמי סיוע יכולים להגן על הקורבן (מקלט לנשים מוכות), לספק לקורבן סיוע נפשי ואף ייעוץ משפטי.

הגשת כתב אישום נגד המתקיף, צו הרחקה וגזר דין

במקביל, במידה ואכן קיימות ראיות לתקיפה, יוגש כתב אישום כנגד בן הזוג התוקף, ולעתים קרובות ילווה כתב האישום בבקשה למעצרו של בן הזוג עד לתום ההליכים כנגדו.  המטרה הינה הרחקת בן הזוג התוקף לכאורה מהקורבן, אשר חולק עמו קורת גג.  במידה ובית המשפט יחליט בסופו של הדיון שלא לעצור אותו ולשחררו, ישוחרר לרוב לחלופת מעצר, אשר אינה בבית קורבן האלימות בצירוף עם הוראה על איסור יצירת קשר עם הקורבן וערבויות שונות, שמטרתן הינה לוודא שהתוקף לא יפר את התנאים שבהם שוחרר.

לאחר קביעת אשמתו של התוקף (אם לאחר הודאתו בעבירות ואם לאחר ניהול הוכחות), כשבית המשפט עומד בפני מתן גזר דין, יעמדו בפניו מספר אלמנטים שיש בהם בכדי להשפיע על גזר הדין הסופי.  ראשית, יבחן בית המשפט את אופיו של הנאשם.  כאן תיבחן השאלה האם מדובר באירוע חד פעמי או אירועים רבים לאורך זמן?  האם מדובר בהרשעה ראשונה או שלנאשם עבר פלילי מאותו סוג? ניתן להציג בפני בית המשפט ראיות נוספות לגבי אופיו של הנאשם, אם באמצעות עדי אופי ואם באמצעות קבלת תסקיר שירות המבחן בעניינו.

שילוב טיפול ושיקום במסגרת גזר הדין

בית המשפט יבחן את תוצאות המעשה/ים – ישנה חשיבות לרמת האלימות אשר הופנתה כלפי הקורבן.  אין דינה של דחיפה קלה כדינו של אגרוף, למשל.  גם כאן ישנה חשיבות באם מדובר באירוע חד פעמי או באם ישנה רצידיביסטיות של המעשים. אם האישה סובלת לאורך תקופה מאלימות המופנית כלפיה, גם אם אין מדובר באלימות קשה, אזי מדובר ברמת חומרה גבוהה יותר.

בנוסף, ייתן בית המשפט דעתו לגורם ההרתעה, שיקולים של הגנה על הקורבן וכן שיקולים לשיקום הנאשם.

למצער הוא כי אין בארץ מספיק גורמים שמטרתם לסייע לטיפול בגבר המכה. טיפול בשורש הבעיה, סיוע לשיפור הערכתו העצמית הנמוכה ומתן כלים להתמודד עם מצבי לחץ ועימותים בתוך התא המשפחתי.  לכן, לעתים קרובות, יינתן גזר דין כנגד בן הזוג המכה, אשר "מעניש" אותו, תוך התחשבות בנסיבותיו בהתאם לחומרת העבירות, אך גזר הדין לא ילווה במתן טיפול ושיקום לאותו אדם.  במצב זה, ללא טיפול, במידה ובן הזוג האלים חוזר לחיק משפחתו, גבוהים מאד הסיכויים לכך שהוא ישוב ויפעל באלימות כלפי בת הזוג.

עורך דין פלילי בעבירות של אלימות כנגד בן זוג

לעורך דין פלילי תפקיד חשוב ביותר בעבירות של אלימות כנגד בן זוג.  עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה יודע לבחון את הראיות שבתיק החקירה ולהעריך את עצמתן של הראיות.  הוא גם ידע, מקום שבו קיימת תשתית ראייתית חזקה כנגד בן הזוג שהוגש נגדו כתב האישום, כיצד לפעול בתיק על מנת להביא, בסופו של דבר, לצמצום הפגיעה בנאשם עצמו ואף לשיקומו.

אין תגובות

יולי 01 2010

מהי תקיפה בהיבט הפלילי?


 • מהי תקיפה?
 • אילו סוגי תקיפה קיימים עפ"י חוק העונשין?
 • מהי האבחנה בין תקיפה "קלה" לחמורה?
 • מהי התייחסות בתי המשפט לעבירת תקיפה וחשיבותו של עורך דין פלילי בעבירת תקיפה?

על כך במאמר זה

תקיפה מהי
?

סעיף 378 לחוק העונשין, מגדיר עבירת תקיפה כדלקמן:

" המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין  או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית- הרי זו תקיפה: ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

מהאמור לעיל עולה, כי ניתן לבצע תקיפה בשני אופנים, במישרין ובעקיפין. תקיפה באופן ישיר תתבצע ע"י מגע פיזי בגופו של אדם אחר וללא הסכמתו (נגיעה, דחיפה, הכאה), תקיפה בעקיפין תתבצע ע"י הפעלת כוח בדרך אחרת (השונה מזו של תקיפה ישירה) ובמידה כזו שיש בה כדי לגרום נזק לאדם או אי נוחות (הפסיקה נוטה לפרש מושג זה באופן נרחב).

במישרין או בעקיפין, מה הכוונה?

האבחנה בין תקיפה במישרין לבין תקיפה בעקיפין מטרתה להראות כי אין חובה שיד אדם תיגע באופן לא ראוי בגוף אדם אחר וכי גם שימוש בחפץ כלשהו, כגון מכשיר או כלי שנוגעים בגוף אדם אחר באופן לא ראוי שיש בהם כדי לגרום לנזק או לאי נוחות מהווה תקיפה .

סוגי עבירות תקיפה

החוק מתייחס למספר רב של עבירות תקיפה. המטרה בהבחנה בין סוגי התקיפה הינה להחמיר עם אדם שביצע עבירת תקיפה בנסיבות מסוימות חמורות יותר (למשל, כשיש התארגנות של מס' אנשים לתקיפה או כשהנזק מהתקיפה הנו חמור).

להלן חלק מסוגי התקיפות (בסדר עולה מבחינת חומרתן) והעונש בצידן :

-    תקיפה סתם- תקיפה הנחשבת לקלה ביותר בין עבירות התקיפה, העונש בצידה הנו עד 2 שנות מאסר.
-    תקיפה הגורמת חבלה של ממש- העונש בצידה עד 3 שנות מאסר.
-    התוקף את חברו לשם בצוע עבירה מסוג פשע- עד 3 שנות מאסר
-    תוקף את חברו כדי לגנוב דבר- עד 3 שנות מאסר.
-    תוקף את חברו כדי להתנגד ל- מעצר או ללכידה כדין (ע"י שוטר למשל) או כדי למנוע לכידה או מעצר- עד 3 שנות מאסר.
-    תקיפת עובד ציבור או מי שממלא חובתו עפ"י דין או מי שנותן שירות לציבור והתקיפה קשורה למילוי תפקידו – עד 5 שנות מאסר
-    תקיפה סתם כששניים נכחו או יותר (בין אם אדם אחד ביצע התקיפה או כולם), כלומר תקיפה בנסיבות מחמירות, עד 4 שנות מאסר.
-    תקיפה הגורמת חבלה של ממש כששניים נכחו או יותר – עד 6 שנות מאסר.
-    חבלה חמורה – תקיפה של אדם באופן שנגרמה לו חבלה חמורה (מדובר בחבלה העולה עד כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או העלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד מאיברי גוף האדם, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים), העונש יגיע עד 7 שנות מאסר.
-    חבלה חמורה כשהתוקף נשא נשק חם או קר או כשנכחו שניים או יותר עד 14 שנות מאסר.

התייחסות בתי המשפט לעבירת תקיפה

עבירות אלימות פיזית / תקיפה בישראל הולכות ומתרבות עם הזמן . בשל כך בתי המשפט כמדיניות יחמירו עם אדם הלוקח החוק לידיו ונוקט באלימות פיזית כלפי אדם אחר מכל סיבה שהיא. ככל שנסיבות התקיפה חמורות יותר הרי שהעונש יהיה חמור יותר.

למשל כשאדם מארגן שני אנשים או יותר ויחד תוקפים אדם אחר או כשנעשה שימוש בנשק חם או קר או כשתוצאת התקיפה חמורה מאוד.  בדר"כ עבירות תקיפה כאלו תגרורנה יד קשה מצד התביעה שתטה להגיש כתב אישום יחד עם בקשת מעצר עד תום ההליכים כנגד התוקפים. עבירות תקיפה כאלו יגררו אף ענישה קשה יותר מצד בתי המשפט.

חשוב לזכור בנקודה זו כי במסגרת שיקולי הענישה בית המשפט ישקול את נסיבותיו האישיות של מבצע העבירה וכאן ישנה חשיבות מכרעת לתפקודו של עורך דין פלילי. עורך דין פלילי חייב לשטוח בפני בית המשפט את כלל הנסיבות המקלות ביחס למבצע העבירה, ובין היתר, נסיבות חייו הקשות, התמכרותו לאלכוהול או סמים , בריאותו, מצבו הנפשי וכו'.

חשוב לציין כי במקרים לא מעטים מוגש כתב אישום בגין עבירת תקיפה חמורה מאוד. יחד עם זאת, בחינת הראיות בתיק החקירה ע"י עורך דין פלילי מנוסה ומציאת פגמים כאלה ואחרים יש בה כדי להביא לשינוי עבירת התקיפה לעבירה קלה יותר ובהתאם לכך לענישה קלה יותר ובמקרים מסוימים לאחר בחינת הראיות ע"י עורך דין פלילי מקצועי, יתנהל משפט הוכחות שיביא לזיכוי הנאשם.

חשיבות נוספת במאבק עם התביעה על חומרת עבירת התקיפה נובעת מהנושא של רישום פלילי. הדרך למחיקת רישום פלילי הינה באמצעות בקשת חנינה לנשיא המדינה. ככל שהעבירה חמורה יותר הרי שסיכויי בקשת חנינה פוחתים (לא מבוטלים כליל שכן ישנם שיקולים נוספים במסגרת בקשת חנינה).

רישום פלילי הנו נושא משמעותי עבור כל אחד ואחת מאיתנו שכן יש לו חשיבות במקרים רבים, כגון קבלה לעבודה, קבלת רישיון לעסוק במקצוע מסוים או אפילו הגירה לחו"ל.

לכן , אין להשלים מראש עם הנטען בכתב האישום ויש לנהל מאבק עיקש עם התביעה על חומרת עבירת התקיפה או לחילופין על ביטול כתב האישום.

אין תגובות

אפר' 27 2010

ה"קדוש" קיבל 10 שנים על עבירות התחזות וקבלת דבר במרמה


אתמול פורסם ב YNET על כך שנגזרו 10 שנות מאסר בפועל על ניסים אהרון, עובד משרד הביטחון לשעבר, שהציג עצמו כ"קדוש", סיפר שזרעו הוא נוזל קדושה ועל ידי כך הפיל ברשתו מספר נשים אותן ניצל מינית וכספית. הוא קיבל את העונש במסגרת עסקת טיעון לאחר שהורשע במעשי אינוס, מעשי סדום, מעשים מגונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ונסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איומים, נסיון לשיבוש מהלכי משפט, זיוף ושימוש במסמך מזויף.

מכתב האישום עלה כי אהרון, בשנות ה- 60 לחייו, נהג במשך שנים רבות לפנות לקהל יעד דתי, או לאחרים החפצים לחזור בתשובה. הוא שיקר כשטען שהוא רב קדוש, טהור, שרבנים נוהגים להתייעץ עמו, מלך, צדיק נסתר, שהוא אחד מל"ו הצדיקים, עושה 'תיקון' נפשות, ושולט על מלאכים. בנוסף, הוא גם שיקר לקורבנותיו כשטען בפניהן כי הוא ממלא תפקידים בכירים בשירות הבטחון הכללי ובמוסד, ושהוא ביצע משימות צבאיות מעבר לקו האיוב ושהוא נמצא בקשר מתמיד עם ראש הממשלה, שרים ורבנים מכובדים.

על התחזות ו- קבלת דבר במירמה

מעבר לכך שהמקרה של "הקדוש" הוא חריג ויוצא דופן בהיקפו וחומרת העבירות, הוא יכול ללמד אותנו על ההגדרות וההבדלים בין עבירת התחזות לעבירת קבלת דבר במרמה.

מהי קבלת דבר במרמה? החוק מגדיר כל רכיב בעבירת קבלת דבר במרמה באופן נפרד, כדלקמן:

 • "דבר" – יכול להיות מקרקעין (נכסי נדל"ן), מיטלטלין וכן זכות וטובת הנאה.
 • את המונח "דבר" ניתן להגדיר כך: אם מחד הרמאי (האדם המרמה) השיג יתרון בעצם המרמה, אזי, יש בכך כדי לענות על הגדרת הרכיב "דבר"  בעבירת קבלת דבר במרמה.
 • "מרמה" – הינה טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל-פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.
 • "לרמות"-  להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל.

סיפוק גופני הוא גם טובת הנאה

מונחים אלו קיבלו פרשנות רחבה בפסיקת בתי המשפט ולמעשה נקבע כי טובת הנאה אינה חייבת לבוא לידי ביטוי באופן חומרי.לכן, אף סיפוק גופני ו/או נפשי יש בהם כדי לענות על הגדרת  "טובת הנאה".

בפסיקה נקבע כי: "חזות הכל בעבירה של קבלת דבר במרמה הינה ביתרון או בהישג למרמה, ולא בחסר למרומה…" . לכן, ייתכנו מצבים שגם אם המרומה לא ספג נזק או הפסד אך המרמה השיג יתרון במעשיו, הרי שדי  בכך כדי להרשיע בעבירה של קבלת דבר במרמה.עבירה של קבלת דבר במרמה מתבצעת עת אדם טוען טענה כוזבת ביודעו כי הטענה כוזבת. אם האדם אינו מודע לעובדה כי טענה שטען הינה כוזבת הרי שלא מתקיימים יסודות הסעיף.

שתיקה והעלמת עובדות זהה להעלמת עובדות

אם בהתקשרות בין אנשים לא צוינו פרטים שיש צורך לאומרם במסגרת התקשרות מאותו סוג, אזי בהחלט ייתכן כי השתיקה ואי גילוי הנתונים הרלוונטיים היה בהם כדי לשנות את המצב ועשיית מעשה זה יצרה מצג שווא.

"המקבל דבר"

מהו ה" קבלת דבר" בהגדרה קבלת דבר במרמה? מדובר ביסוד מהותי בעבירת קבלת דבר במרמה. לא ניתן להרשיע אדם בעבירת קבלת דבר במרמה אלא אם המקבל קיבל את "הדבר" בשל פעולת המרמה.העונש על עבירת קבלת דבר במרמה הנו שלוש שנות מאסר. ואם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות, העונש הינו 5 שנות מאסר !!!

מה הכוונה ב"נסיבות מחמירות"?

ניתן יהיה לייחס לעבירת קבלת דבר במרמה נסיבות מחמירות, כאשר יש ריבוי מקרים, היקף גדול של כסף/רכוש שהועבר בשל העבירה, שיטתיות במעשים, תחכום, כשאנשי ציבור מבצעים את העבירה וכו' כמו במקרה של ניסים אהרון.

התחזות

ישנן מס' עבירות  התחזות, במאמר זה נתמקד בעבירת התחזות כאדם אחר.

חוק העונשין מגדיר עבירת התחזות כך: "המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים. התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים".

כדי שניתן יהיה להרשיע אדם בעבירת התחזות עפ"י החלופה הראשונה כאמור לעיל, הרי שלא די כי יציג עצמו כאדם אחר (חי או מת) אלא כי אכן הייתה כוונה ממשית להונות אדם אחר. אין חובה בהתאם לחלופה זו כי בפועל תושג טובת הנאה כלשהי לאדם שביצע את העבירה.

מאידך עפ"י החלופה השנייה, יש להוכיח כי כוונת האדם העובר עבירה של התחזות הינה להשיג את הנכס או את החזקתו, כי ישנה שאיפה להשיג את הנכס או את החזקתו. חשוב לציין, כדי שתתקיים עבירת התחזות כאמור לעיל, ישנו הכרח כי ההתחזות הייתה לאדם אמיתי, בין אם הוא חי בעת ביצוע העבירה ובין אם הוא מת. אם אדם התייצג לאחר ואותו אחר מעולם לא היה קיים, אזי לא התקיימה עבירת התחזות!!!

האם העובדה כי הנאשם "הקדוש" הציג עצמו כקדוש ובעל סגולות מרפא היה בה כדי להחמיר את עונשו?

התשובה לכך הינה חיובית, שכן ללא הצגתו כקדוש ובעל סגולות מרפא הרי שעבירות המין השונות וכן עבירות המרמה, לא היו מתקיימות.

האם התקיימה במקרה של "הקדוש" עבירת התחזות ?

במקרה הספציפי לא התבצעה עבירת התחזות, שכן אותו קדוש וצדיק הציג עצמו בשמו האמיתי ולא בזהות של אדם אחר ולכן גם לא הורשע בעבירת התחזות.

"הקדוש – הצדיק" פרשנות לעונש

אותו קדוש – צדיק, שבפועל היה עובד משרד הביטחון לשעבר, נדון ל-10 שנות מאסר בגין מעשי אינוס,מעשי סדום,מעשים מגונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איומים ,ניסיון לשיבוש מהלכי משפט, זיוף ושימוש במסמך מזויף.

לעניות דעתנו, מכיוון שהיה קושי לתביעה בהעדת הקורבנות שרצו להימנע מעדות בבית המשפט (דבר שיגרום להם לחוות מחדש את האירועים הקשים), הרי שהדבר "אילץ" את הפרקליטות להגיע להסדר טיעון זה. אין חולק שללא קושי ראייתי כאמור לעיל, הרי שהנאשם היה צפוי לעונש חמור יותר.

אין תגובות

מרץ 22 2010

קבלת דבר במרמה עבירת מרמה

מאת admin נושאים מאמרים

מהי קבלת דבר במרמה , האם הגעה לכדי סיפוק מיני תיחשב כ"קבלת דבר" לצורך עבירה זו,  האם יש לנקוט בפעולה אקטיבית או שגם מחדל יענה על יסודות סעיף העבירה, מה העונש עפ"י החוק, על כך ועוד במאמר זה.

קבלת דבר במרמה-

עבירה זו של קבלת דבר במרמה מוגדרת בסעיף 415 לחוק העונשין, כדלקמן:

" המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים" .

מהו "דבר"

בהוראת החוק הרלוונטית  מצוין כי: "דבר" לצורך עבירת קבלת דבר במרמה, הנו מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה.

בעבר רווחה הגישה בפסיקה כי "דבר" צריך להתאפיין בהקשר של רכוש ממשי כלכלי וברוח זו יש לפרש גם את המונחים זכות וטובת הנאה שבהגדרת "דבר".

בהמשך שונה הדבר ולמעשה ניתנה למונחים אלו פרשנות רחבה ונקבע כי טובת הנאה , למשל, אינה חייבת לבוא לידי ביטוי באופן חומרי.

לכן, לצורך העניין, אף סיפוק גופני ו/או נפשי יש בהם כדי לענות על הגדרת המונח "טובת הנאה" !!!

ניתן למעשה להגדיר את המונח "דבר" באופן הבא: אם הרמאי (האדם המרמה) השיג יתרון ומאידך המרומה סופג נזק ו/או הפסד, אזי, יש בכך כדי לענות על הגדרת "דבר"  בעבירת קבלת דבר במרמה.

יש לציין כי נקבע בפסיקה  : " חזות הכל בעבירה של קבלת דבר במרמה הינה ביתרון או בהישג למרמה, ולא בחסר למרומה" . לכן, ייתכנו מקרים שגם אם המרומה לא ספג נזק ו/או הפסד ובלבד שהמרמה השיג יתרון נוכח מעשיו, הרי שדי יהיה בכך כדי להרשיע בעבירה של קבלת דבר במרמה.

להלן דוגמאות שהוכרו ע"י הפסיקה כקבלת דבר במרמה:

 1. הבאת אדם (בין אם אישה ובין אם גבר) להתמסרות וגרימת סיפוק מיניו/או נפשי שהמרמה מקבל.
 2. קבלת תלמיד לבית ספר ברמה גבוהה מזו שהיה צריך ללמוד בו.
 3. וויתור על החזרת הלוואה.
 4. השגת תיקון רישום בדבר מצב משפחתי מכוח פסק דין שהציג מצב עובדתי מוטעה.
 5. הארכת שירות בעירייה, מעבר לגיל שבו היה צריך לפרוש.

מרמה

מרמה עפ"י החוק הינה: " טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת".

"לרמות", הכוונה להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל.

כלומר, כדי לבצע עבירה של קבלת דבר במרמה על האדם לטעון טענה כוזבת וביודעו כי הטענה כוזבת. אם אדם אינו יודע כי טענה שטען כוזבת הרי שלא מתקיימים יסודות הסעיף.

שתיקה והעלמת עובדות

נקבע בפסיקה כי שתיקה זהה להעלמת עובדות. כלומר, אם בהתקשרות בין גורמים לא צוינו פרטים שיש צורך לאומרם במסגרת התקשרות מאותו סוג, אזי ייתכן והשתיקה ואי גילוי הנתונים הרלוונטיים היה בהם כדי לשנות את המצב ועשיית מעשה זה יוצרת למעשה מצג שווא.

"המקבל דבר"

חשוב לציין כי מדובר ביסוד חשוב ומהותי בעבירת קבלת דבר במרמה.

לא ניתן להרשיע אדם בעבירה זו אלא אם המקבל קיבל את "הדבר" בשל פעולת המרמה. כלומר, יש צורך בקשר סיבתי ממשי בין פעולת "המרמה" לבין הוצאת "הדבר" מהמרומה.

לסיום יצוין כי עבירת "קבלת דבר במרמה" הינה עבירה מורכבת ביותר ויש לנקוט משנה זהירות ולבחון היטב האם כלל מרכיבי העבירה מתקיימים לשם הגשת כתב אישום כנגד אדם .

יתירה מכך, לעיתים ,לכאורה, כלל מרכיבי העבירה מתקיימים אך עדיין ייתכנו מצבים בהם לא מדובר בעבירה או שעדיין נותר ספק בעניין, שכן הסיטואציה במסגרתה "העבירה" בוצעה מורכבת ומסועפת.

המלצה – אם הינכם חשודים בבצוע עבירת מרמה ו/או הוגש נגדכם כתב אישום, גשו בהקדם לעו"ד פלילי מנוסה שייצג אתכם !!!

עורך דין פלילי יבחן את חומר החקירה בקפידה ובהתאם ידע מה עליו לעשות במטרה להגן עליכם בדרך הטובה ביותר .

2 תגובות

פבר' 11 2010

חקירת קטין – מה הן זכויותיו ?

מאת admin נושאים מאמרים

חקירת קטין זכויותיו של קטין במסגרת חקירה פלילית

בהמשך למאמרנו מיום 12.1.2010, נבדוק מהן זכויותיו של הקטין במסגרת חקירתו הפלילית, אילו חובות חלות על השוטר בטרם יחקור את הקטין החשוד בביצוע עבירה פלילית ומתי ייעצר הקטין במסגרת חקירה פלילית כאמור.

חוק הנוער (שפיטה,ענישה ודרכי טיפול), תשל"א 1971

כפי שציינו במאמרים קודמים, בחודש יולי 2009 נכנס לתוקף התיקון האחרון לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (להלן: "חוק הנוער"). במסגרת התיקון הנ"ל, צורפו לחוק הנוער הקיים הוראות ביחס למעצרו ולחקירתו של קטין, הוראות שלא קיבלו עד כה ביטוי בחוק (רובן כבר בוצעו הלכה למעשה במסגרת כללים והנחיות של משטרת ישראל, אך במסגרת התיקון לחוק קיבלו ביטוי ממשי).

הודעה לקטין חשוד על זכויותיו

בטרם חקירתו בין יתר הוראות החוק החדשות, ניתן להבחין גם בסעיף 9 ט' לחוק הנוער, אשר מתייחס באופן מפורש לזכויותיו של הקטין וחובתו של השוטר החוקר להודיע לקטין על זכויותיו אלו בטרם חקירתו. החוק קובע כי לפני חקירתו של הקטין החשוד באזהרה, על החוקר להודיע לקטין, "בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו" , על זכויותיו . על פי הוראות הסעיף, לא די בהודעה כללית על זכויותיו. על החוקר להסביר לקטין, בהתאם לגילו ובגרותו של הקטין החשוד על זכויותיו על פי כל דין וכן להוסיף על כך זכויות נוספות בהתאם למצוין בחוק הנוער.

בנוסף לזכויות על פי כל דין, לקטין חשוד, ישנן זכויות

 1. לקטין הזכות להיוועץ בעורך דין ביחידות ולהיות מיוצג על ידי סנגור (עו"ד פלילי).
  ישנה חשיבות ראשונה במעלה לקטין להיות מיוצג כבר במסגרת חקירתו הפלילית על ידי עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו.
  הקטין, שזו התמודדותו הראשונה מול גורמי אכיפת החוק, אינו מודע לתרגילי החקירה השונים ועשוי, כשהוא עומד אל מול החוקר למסור מידע שיגרום לו בהמשך לנזק חמור ביותר להגנתו.
  עו"ד פלילי בעל ניסיון בתחום הנוער, יוכל להקנות לקטין החשוד כלים שונים לשם התמודדות עם חקירתו הפלילית. היוועצות עם אותו עו"ד פלילי בטרם החקירה אף תקנה לקטין ולהוריו את הביטחון הנדרש בכדי להתמודד לא רק עם החקירה עצמה אלא גם עם ההליך הפלילי אליו נקלע הקטין.
 2. בנוסף לחובתו של חוקר המשטרה להודיע לקטין על זכותו להיוועץ עם עורך דין פלילי, חלה על החוקר החובה להודיע ולהסביר לקטין על זכותו כי הורהו או קרוב אחר יהיו נוכחים במהלך חקירתו (למעט כשחלים חריגים המצוינים בסעיף 9 ח' לחוק הנוער).

מעצר קטין כאמצעי אחרון

חידוש נוסף במסגרת חוק הנוער הינו סעיף 10א לחוק, אשר קובע מפורשות בהוראת סעיף חוק, כי אין לעצור קטין אלא כאופציה אחרונה ורק כאשר לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה.

הכוונה הינה, כי מקום בו ניתן לקיים החקירה ללא הפרעה או שיבוש כשהקטין משוחרר, הגם בתנאים שונים (הרחקה, מעצר בית – מלא או חלקי – איסור קשר וכדומה), לא ייעצר הקטין.

סעיף זה גם קובע כי גם מקום שבו יש צורך לעצור הקטין, הדבר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה.

סעיף החוק אף קובע כי בטרם קבלת ההחלטה על המעצר על גורמי החקירה להביא בחשבון את גילו של הקטין שמעצרו מתבקש ומה תהא השפעת המעצר על שלומו הגופני של הקטין ועל המשך התפתחותו התקין.

לעתים, למרות שהדבר קיבל עתה ביטוי לכך בחוק, נוטים גורמי החקירה להמשיך ולנהוג כבעבר, ולמהר לעצור קטין, למרות שאין בכך צורך. לכן, קיימת חשיבות רבה לייצוגו של הקטין על ידי עו"ד פלילי במסגרת בקשת היחידה החוקרת להארכת מעצרו, זאת לשם קיצור תקופת המעצר ו/או שחרורו של הקטין.

האם כשקטין חשוד נעצר ונחקר, ישנה חובה ליידע את סנגורו (עו"ד פלילי)

בנוסף לאמור לעיל, על השוטר החוקר חלה חובה, כאשר הקטין החשוד הינו גם עצור, להודיע לסנגורו של הקטין על חקירתו .

אין תגובות

פבר' 06 2010

תקיפת שוטר הכשלת שוטר – עונש מאסר מינימום על פי חוק

מאת admin נושאים מאמרים

האם ישנה חובה עפ"י החוק לעונש מאסר מינימאלי בעבירה של  תקיפת שוטר ובעבירה של הכשלת שוטר ?

עבירות כלפי שוטרים, שתוצרן הינו פגיעה בעבודת השוטר, הנחשב לידו הארוכה של החוק, מטופלות בסימן ג' פרק ט' לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
במסגרת סימן ג' ישנה חלוקה לשלושה סעיפים עיקריים כדלקמן : 
א. סעיף 273 לחוק העונשין, העוסק  בתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
ב. סעיף 274 לחוק העונשין, העוסק בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.
ג. סעיף 275 לחוק העונשין, העוסק בהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.
מדובר בעבירות הנתפסות בעיניו של המחוקק כחמורות מאד ולכן אף נקבע להן רף ענישה מינימאלי של עונש מאסר חובה, החל ממינימום של שבועיים מאסר (בעבירת הפרעה לשוטר) ועד לשלושה חודשי מאסר (בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות חמורות).

האם, לפיכך, קיימת חובה להטיל על אדם שהורשע בעבירה של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר עונש של מאסר בפועל?

לאורך השנים דנו בתי המשפט בשאלה האם המחוקק התכוון, כשהטיל עונש מאסר מינימאלי בצד העבירות הנ"ל, לעונש מאסר בפועל ממשי או אולי  די בהטלת עונש מאסר על תנאי.
בתי המשפט קבעו כי די בהטלת עונש מאסר על תנאי כדי לעמוד בדרישת החוק לעונש מאסר המינימום , כלומר, אין חובה חוקית כי נאשם בעבירות של תקיפת שוטר , בין היתר, יכנס לבית הסוהר !!!

מה דינו של אדם שהורשע בעבירה של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר ותלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי בר הפעלה, האם ניתן יהיה להאריך את המאסר על תנאי לתקופה נוספת?

אדם שהורשע בעבירות של תקיפת שוטר, הכשלת שוטר בית המשפט חייב להטיל עליו עונש מאסר מינימום, שכפי שפורט לעיל, יכול לבוא גם בדרך של מאסר מותנה בלבד. 
בית המשפט לא יוכל להסתפק בעונש מסוג אחר, כמו קנס או הטלת מבחן מבלי שלכל הפחות הטיל בצידו עונש מאסר על תנאי.

מתעוררת הבעיה כשלנאשם שהורשע בעבירה כנגד שוטרים ,ישנן הרשעות קודמות ובהן גם מאסר על תנאי בר הפעלה בנסיבות אלו.  האם ניתן יהיה להאריך את מאסרו על תנאי במסגרת גזר הדין בתיק החדש ?

התשובה לכך הינה חיובית !

במסגרת סעיף 56 (א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 ניתן להאריך מאסר על תנאי, למרות האמור בסעיף 55 לחוק העונשין המתייחס להפעלתו של המאסר המותנה.

הסמכות להארכת המאסר המותנה (מאסר על תנאי) נתונה, אך ורק לגבי הרשעתו הראשונה של אדם בשל עבירה נוספת (למעט חריג של "מבחן סמים"), כלומר, רק כשהמאסר על תנאי הינו בר הפעלה ולא חב הפעלה.

לאחר שהסעיף נבחן בפסיקה, המסקנה של בתי המשפט הייתה כי כאשר מבקש בית המשפט להטיל עונש מאסר, אם בפועל ואם על תנאי, הוא אינו יכול להאריך את תקופת המאסר על תנאי.

לכן, על פניו, לכאורה, אי אפשר להאריך לנאשם מאסר על תנאי מקום בו הוא מואשם בעבירה כנגד שוטרים (ישנו חריג לכך, כפי המצוין בפסקה הבאה).

האם בכל מקרה שנקבע עונש מאסר חובה, יוטל עונש מאסר בפועל?

התשובה לכך הינה שלילית.  ישנו בחוק חריג לכלל המחייב עונש מאסר חובה.

סעיף 35א לחוק העונשין. כך שלמרות שבית המשפט הינו כבול לעונש החובה , ניתן בנסיבות מיוחדות אותן יפרט השופט בגזר הדין, לסטות מכך  ולהאריך מאסר על תנאי התלוי ועומד כנגד הנאשם שבפניו.

כיצד עו"ד פלילי יוכל לעזור לי להתגונן בתיק של תקיפת שוטר?

עו"ד פלילי מנוסה ילמד את חומר החקירה ובהתאם למצב המשפטי, יפעל לביטול כתב האישום או לתיקון כתב האישום באופן של מחיקת עבירה או מס' עבירות מכתב האישום ו/או יפעל להסדר טיעון מקל עבור הנאשם.

חשוב לציין כי במצב בו עו"ד פלילי מנוסה אשר מצליח להביא לתיקון כתב האישום באופן של מחיקת עבירות מסוימות, הדבר יכול לתרום הן במובן של ביטול מאסר על תנאי שתלוי נגד הנאשם מתיק פלילי קודם והן במובן של עונש מקל ביותר שיושת על הנאשם.

אין תגובות

ינו' 31 2010

רישום פלילי – מרשם פלילי

מאת admin נושאים מאמרים

מה מכיל פלט המרשם הפלילי שעל שמכם, איך תוכלו להשיג את הפלט, מי רשאי לראות את הפלט, מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי כשנדרש מידע מהמרשם הפלילי, על כך בגוף המאמר.

תחילה נזכיר כי המושג מרשם פלילי הנו מושג רחב. מרשם פלילי כולל בתוכו את כל רישומי המשטרה בדבר תיקיו השונים של אדם, לרבות תיקים שהאדם נשפט בגינם וכן תיקים סגורים , תיקים שכעת מתנהלת בהם חקירה וכו'.

רישום פלילי הנו מושג נפרד הנכלל בתוך המרשם הפלילי כאמור לעיל. רישום פלילי כולל תיקים בגינם הוגש כתב אישום וניתנה החלטה שיפוטית כלשהי בעניין.

תכולת פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי שעל שמכם יכיל את הנתונים הבאים:

 1. רישום פלילי כמפורט בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, מידע בדבר הרשעות והחלטות שיפוטיות אחרות.
 2. רישום של משפטים וחקירות תלויים ועומדים (תיקים המכונים ע"י המשטרה מב"ד)
 3. רישום משטרתי ומרשם פלילי: תיקי חקירה שנסגרו, הרשעות לגביהן הסתיימה תקופת המחיקה או שנשיא המדינה נתן במסגרתם חנינה
 4. רישום של תיקי משטרה המכונים תיקי אי-תביעה שנסגרו.

כיצד ניתן להשיג את הפלט בדבר רישום פלילי – מרשם פלילי

את הפלט  המכונה פלט מרשם פלילי ניתן להשיג בכל תחנת משטרה ברחבי מדינת ישראל.
יש לרכוש בול הכנסה בבנק הדואר, עלותו כ-30 ₪ , להגיע איתו במהלך היום לתחנת משטרה , לפנות לרשם התחנה , לתת לו את בול ההכנסה  ולמלא טופס בקשה לקבלת פלט מרשם פלילי.
- יש להצטייד בתעודת זיהוי , כך יתאפשר הזיהוי של דורש הפלט.
• אדם המעוניין לפעול בתחום של מחיקת רישום פלילי / ביטול תיקים מהמרשם הפלילי, רצוי כי יוציא פלט עדכני מהמשטרה במטרה להציגו בפני עו"ד פלילי שיפעל למענו, לשם השגת התוצאה הרצויה.

למי נועד פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי , נועד  לעיונו של האדם שהמידע מתייחס אליו . הפלט מאפשר לאדם לדעת מהם רישומי המשטרה שעל שמו ובהתאם לפעול לתיקון טעויות, במידה וישנן כאלה.

חשוב להדגיש כי גוף מסוים הזכאי לקבל מידע על-פי החוק, לצורך העסקה  למשל, מקבל את הנתונים באופן ישיר ממשטרת ישראל, בכפוף להגבלות המצוינות בחוק.

חל איסור לבקש מאדם את פלט המרשם הפלילי, ובכלל זה לצורכי העסקה או קבלה למגורים ביישוב כזה או אחר. איסור זה חל על כל גורם, כולל מעסיקים פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות ממשלתיות .

עפ"י החוק, המידע בדבר רישום פלילי / מרשם פלילי  הנו חסוי, השגת מידע מן המרשם הפלילי על ידי מי שאינו זכאי לכך, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה עד שנתיים מאסר.

נדגיש כי אין בעצם הסכמת האדם למסירת המידע, כדי לפטור מאחריות פלילית של דורש פלט המרשם הפלילי.

חשוב ורצוי כי מעסיקים, המעוניינים במידע מהמרשם הפלילי, יתייעצו עם עו"ד פלילי. .

החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי של עו"ד פלילי נעוצה ברצון להימנע מטעויות שיש להן השלכות מבחינת החוק. השלכות שעשויות להגיע עד כדי הגשת כתב אישום כנגד אדם שדרש מידע שעפ"י חוק חל עליו איסור לעשות כן.

אין תגובות

ינו' 18 2010

כתב אישום ביטול כתב אישום

מאת admin נושאים הישגים, כתבו עלינו

לשכת תביעות תעבורה של המשטרה החליטה על ביטול כתב אישום כנגד נהג בשכרות שסירב להוראת שוטר לבדיקת אלכוהול.

להגדלת הכתבה ניתן להקליק עליה.

אין תגובות

ינו' 17 2010

אלימות – תקיפת שוטר

מאת admin נושאים כתבו עלינו

האם יש עניין לציבור כי מח"ש תחקור שוטר שתקף שוטר אחר?

מח"ש סבורה שלא !!!

שוטר מג"ב לשעבר התלונן במחלקה לחקירות שוטרים כי הותקף ע"י שוטרים אחרים.

מח"ש החליטה לסגור את התיק "מחוסר עניין לציבור".

שוטר המג"ב לשעבר בחר להשיב מלחמה במובן המשפטי, עניינו מתנהל בשני מישורים, הן בבית המשפט והן בפרקליטות המדינה.

הקלק על הכתבה על מנת להגדיל אותה.


אין תגובות

הבא