ארכיון התגית 'מרשם פלילי'

יוני 27 2010

רישום פלילי על עבירות מתקופת השירות הצבאי

תחום הרישום הפלילי הוא רחב מאוד ולמשרדנו מופנות שאלות רבות לגביו. אחת הסוגיות החשובות בתחום היא רישום פלילי של עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי.


עבירות שונות שבוצעו במהלך השירות הצבאי ונדונו בבית הדין הצבאי אשר הרשיע את החייל בבצוע העבירה, ירשמו בפלט המרשם הפלילי של החייל ,יותירו "כתם" על שמו ובמידה רבה ישפיעו על חייו המקצועיים.

רישום פלילי כאמור, הנו בעל השלכות קשות על חיי אדם, השלכות שיש בהן כדי לפגוע בשמו הטוב, במוניטין, בסיכויי קבלה למקום עבודה (אשר מן הסתם פוחתים כאשר על אותו תפקיד מתמודד אדם שעברו הפלילי נקי לחלוטין) לרבות חסימת האפשרות להתקבל למקומות עבודה ציבוריים ועוד.

התקופה המינימאלית לרישום פלילי צבאי הינה 17 שנים.

העבירות הצבאיות המובילות לרישום פלילי
העבירות הצבאיות הנפוצות המובילות לרישום פלילי  הן לרוב עבירות של החזקת סמים ,שימוש בסמים במהלך השירות הצבאי, שימוש בנשק שלא כדין וכן עבירות מין, אלו העבירות הצבאיות ה"כבדות יותר"  שבאופן עקרוני אף אזרח רגיל יועמד לדין פלילי בגינן, יחד עם זאת, ישנן עבירות נוספות שהן במהותן עבירות הרלוונטיות רק למהלך השירות הצבאי כגון נפקדות , עריקות שאף הן עשויות להוביל לרישום פלילי.
נכון הדבר שעבירות כגון עריקות רלוונטיות רק לצבא ולכאורה אין בעבירה זו כדי להשליך על החיים האזרחיים, אך חשוב להדגיש את המילה "לכאורה". ומדוע? משום שאדם הרוצה להעסיק אדם אחר לארגונו, יביט בפלט המרשם הפלילי ויראה אדם שבחר לערוק מהצבא.

האם אותו מעסיק לא יחשוב שקשה לסמוך על אותו אדם שערק מהצבא? האם כשמול אותו "עריק" יתמודד אדם אחר שפלט המרשם הפלילי שלו נקי לחלוטין, המעסיק לא יעדיפו? אם נהיה כנים עם עצמנו נודה שאותו מעסיק יעדיף את הבחור שלא ערק מהצבא.

התמודדות עם רישום פלילי צבאי
הגורם המוסמך למחיקת רישום פלילי צבאי הנו נשיא המדינה, למעשה מדובר בבקשת חנינה לנשיא המדינה בדיוק כפי שקורה במישור האזרחי הפלילי.

כיצד מתבצע התהליך
בקשה למחיקת רישום פלילי / חנינה  מוגשת ישירות לנשיא המדינה.
נשיא המדינה יבחן בקשה זו לאחר שיקבל התייחסות הגורמים הצבאיים הרלוונטיים, למשל,  רמ"ד חנינות בפרקליטות הצבאית (רמ"ד חנינות יגבש המלצתו הסופית לאחר שייוועץ בראש אכ"א ומשרד הרמטכ"ל, בין היתר).

השיקולים בקבלת החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי צבאי
להלן חלק מהשיקולים שנשיא המדינה יבחן בבואו לקבל החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי:
- חומרת העבירה והישנותה .
-  התנהלות החייל במהלך שירותו הצבאי הכולל והתנהגותו.
- משך השירות הצבאי.
- פרק הזמן שחלף ממועד בצוע העבירה.
- קבלת אחריות והבעת חרטה.
- רקע אישי של החייל ונסיבות חייו.
- עבירות אחרות /נוספות שבוצעו, לרבות בחיים האזרחיים .
- עבירות משמעת במהלך השירות.
- גיל תחילת השירות הצבאי

הדין הצבאי ידוע בנוקשותו כלפי חיילים שהורשעו בבצוע עבירה כזו או אחרת. יחד עם זאת, בהמשך, כשמוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה ישנו לכאורה "יתרון"  לבקשת חנינה על עבירה צבאית (כמובן ככל שחומרתה נמוכה במדרג חומרת העבירה) ביחס לאדם שביצע עבירה במהלך חייו האזרחיים, זאת בהתחשב בגיל הצעיר בו בוצעה העבירה וכן בשל קיום החובה למדינה בעצם השירות הצבאי ולקיחת חלק בהגנה על המולדת.

הצורך בשינוי החוק הצבאי
ישנה דרישה הולכת וגוברת לשינוי החוק הצבאי כך שהשופטים יוכלו להימנע מהרשעת חייל בבצוע עבירה הגם כי ביצעה. בדיוק כפי שקיים במסגרת ההליך הפלילי האזרחי הקרוי "אי הרשעה". משנת 2005 לשופטי בתי הדין הצבאיים הסמכות למחיקת סעיפים מסוימים מכתב האישום נגד החייל במטרה להימנע מהכתמתו בחייו האזרחיים בהמשך הדרך.

הקולות הרבים קוראים לאפשר שיקול דעת לשופטים לקבל החלטה כי עבירה לא תישא רישום פלילי או שתישא רישום פלילי "מופחת" תוך מתן עדיפות לשיקול השיקום של החייל ומניעת פגיעה בעתידו.

לצערנו הרב, יחלוף זמן רב עד שיתחולל שינוי בעניין זה ולכן יש להתמקד במצב הנוכחי המאפשר הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, דבר שיביא למחיקת רישום פלילי ומניעת פגיעה בעתיד החייל שהורשע בבצוע העבירה.

כדי שבקשת חנינה זו תתקבל יש לעורכה בקפידה. רצוי להיעזר בעורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו. בקשת חנינה שונה מכל בקשה אחרת ועליה להכיל טיעונים שונים, בין היתר, מאלו שנטענו בשבחו של החייל בבית הדין הצבאי.

עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ידע לייעץ כיאות לאדם המבקש להגיש בקשת חנינה הן באשר למועד הבקשה , נסיבותיה והן באשר לסיכויי הצלחתה.

רק לאחר שישקלו כלל השיקולים הרלוונטיים על ידי עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ניתן יהיה להעריך את סיכויי הבקשה ולהפיק את המיטב עבור הלקוח המייחל לדף פלילי נקי בחייו שיאפשר לו להתקבל למקום עבודה ואף חיים מקצועיים משגשגים.

אל תרימו ידיים, מחיקת רישום פלילי אפשרית !!!

אין תגובות

יוני 24 2010

רישום פלילי האם אנו צפויים למהפכה בניהול ונגישות למרשם הפלילי?


שר המשפטים הקודם, פרופ' דניאל פרידמן, החליט על הקמת וועדה לבחינת היבטים שונים של סוגיות המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים בפסיקה. הועדה הגישה לשר המשפטים הנוכחי, פרופ' יעקב נאמן, את המלצותיה. באם יתקבלו המלצותיה של הועדה, בראשותה של פרופ' רות קנאי (הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן), מדובר במהפכה של ממש בכל הקשור לניהול המרשם הפלילי על ידי משטרת ישראל, כמו גם בנגישות לאותו מרשם.

מטרת הוועדה, על פי גורם בוועדה, הייתה שיקומם של אנשים שהיו מעורבים בפלילים, תוך החזרתם לעבודה – הקלת הקבלה לעבודה על ידי הגבלת הגישה לרישומם הפלילי. בטרם נפרט חלק מהמלצותיה של הוועדה, נציין כי על פניו, חלק מההמלצות עשויות דווקא לפגוע באזרח ולא לסייע לו, ועל כך נפרט בהמשך.

על פי המלצת הוועדה, לא כל מקום עבודה יוכל לקבל תדפיס של מרשם פלילי מאדם המעוניין להתקבל לעבודה. על פי ההמלצה, אשר מתגבשת להצעת חוק, אזרח המבקש לעיין במרשמו הפלילי, יוכל לעשות זאת רק בתחנת המשטרה ולא יקבל, כפי שנהוג כיום, את תדפיס המרשם הפלילי שלו.

המלצה תמוהה

המלצה זו תמוהה לדעתנו. הרי  אדם, שלו מרשם פלילי, הכולל תיקים בהם נדון בבית המשפט (קרי, רישום פלילי) ו/או תיקי חקירה פתוחים ו/או תיקי חקירה סגורים ו/או כל מרשם אחר זכאי לדעת מהו המרשם המתנהל כנגדו. איך אמור אותו אדם להיאבק במרשם זה (אם באמצעות בקשה לחנינה או באמצעות בקשות לביטול מרשם פלילי) כאשר אין הוא מקבל לידיו את תדפיס המרשם – האם על האזרח לעמוד בתחנה ולהתחיל להעתיק ידנית את המרשם?  ואם מדובר במרשם ענף ?  יעמוד ויעתיק לדף את כולו?

דווקא בהמלצה זו ישנה פגיעה מהותית באזרח.  נהיר הוא כי במניעת קבלת התדפיס כוונת המחוקק הינה להגן על האזרח, אשר עשוי להתבקש להעביר לידי מעסיק פוטנציאלי את התדפיס הנ"ל – אך זהו אינו הפיתרון, על הוועדה לתן מענה לסוגיה זה במטרה להימנע מפגיעה באזרחים.

זאת ועוד, הוועדה ממליצה כי לאזרח תוענק תעודה המצביעה על עברו הנקי – מעין "תעודת יושר" או מסמך אחר שיעיד על רישום פלילי, אך לא יפרט מהו.

גם כאן קיימת בעייתיות, בהמלצת הוועדה כי יונפק לאזרח מסמך אשר מעיד על רישום פלילי, מבלי לפרטו.

פגיעה באזרחים בעלי רישום פלילי יחיד

הדבר יכול דווקא לפגוע בכל אותם אזרחים שלהם יש רישום יחיד, אם בדרך של אי הרשעה ואם בדרך של הרשעה, בעבירה שאינה חמורה. הכיצד יאובחנו אלו מאחרים שלהם רישום פלילי עשיר, הכולל מגוון עבירות, כמו גם עבירות חמורות מסוג פשע, ואשר אף ריצו מאסרים בגינם?

גם לגבי אותם אזרחים בעלי רישום פלילי ענף, הרי שישנו הבדל בין אדם המורשע בעבירות אלימות לזה שהורשע בעבירות סמים או רכוש , לא כל שכן אדם שהורשע בעבירות מין. באם יונפק מסמך אחיד המציין כי לאזרח הנ"ל ישנו רישום פלילי, הדבר פוגע באופן חמור דווקא באותם אזרחים שהסתבכו באופן חד פעמי עם החוק ואשר את שיקומם מבקש המחוקק.

המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח

נושאים נוספים שנדונו במסגרת הוועדה היו קיצור תקופות התיישנות לעבירות שונות ומחיקת הרשעות פליליות מהמרשם הפלילי לבעלי רישום פלילי יחיד, כאשר לא הוטל עונש מאסר בצד ההרשעה.

זאת ועוד, דנה הוועדה בקביעת קריטריונים חדשים לגבי זהות הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי – משטרתי ,  וכן הומלץ כי גם במקומות עבודה (בעיקר מוסדות ציבוריים) שבהם ניתן לבקש מאזרח לעיין במרשמו הפלילי, תוגבל הגישה למרשם למספר מצומצם של אנשים – לא לכל אחד במקום העבודה תהיה גישה לתדפיס המרשם הנ"ל.

אין ספק, כי המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח.  – הן לגבי הרישום של תיקים שבהם נדון אדם בבית המשפט (לאחר שהוכחה אשמתו) והן לגבי הרישום המשטרתי המתנהל של תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו. כיום, רישום פלילי של אדם, אשר הורשע בעבירה ונדון בגינה, לא ימחק מהמרשם הפלילי אלא לאחר תקופה של 17 שנים !!!

תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו יכולים אף להיוותר במרשם הפלילי לעד.

במצב זה, יקשה על אזרח לפעול לשיקומו, כאשר המחוקק הכתימו באות קין, אשר אותו הוא נושא לתקופה כה ארוכה – ולכך יש לפעול לשינוי. בין אם השינויים יחולו ובין אם לאו, אל תזניחו נושא חשוב זה של רישום פלילי, אל תמתינו ל"דקה התשעים", דאגו לעתידכם עוד היום , דאגו לפלט מרשם פלילי נקי.

תגובה אחת

יוני 20 2010

כל מה שרצית לדעת על מרשם פלילי ו- רישום פלילי


מה ההבדל בין מרשם פלילי לרישום פלילי? מי הגוף המנהל את רישומי פלט המרשם הפלילי? מה מכיל מרשם פלילי? למי נועד פלט מרשם פלילי? -  על כך ועוד במאמר זה.

נושא המרשם הפלילי הנו נושא מורכב ואף רגיש אשר נוגע לכל אחד ואחת מתושבי ואזרחי המדינה. נושא זה של מרשם פלילי (או כפי שמכונה בקרב הציבור "תעודת יושר" ) נוגע לכולנו, בין היתר, בסיטואציות הבאות, כשאנו רוצים להתקבל למקום עבודה חדש, כשאנו צריכים להעביר למעסיקינו הנוכחי, מידי שנה עדכון אודות "מצבנו הפלילי", כשחלק מאיתנו רוצה להגר למדינה אחרת, כשחלק מאיתנו מעוניין להוציא רישיון נשק ועוד.

ההבדל בין מרשם פלילי לרישום פלילי

מרשם פלילי מכיל את כלל רישומי התיקים הפליליים, כלומר הן תיקים שאדם נדון בבית המשפט הן תיקים פתוחים שבהליכי חקירה, תיקים סגורים והן תיקים שנמחקו לאחר תקופת התיישנות ומחיקה.

רישום פלילי, הנו רישום מצומצם יותר, של תיקים פליליים במסגרתם אדם נדון בבית המשפט.

מי הגוף האחראי על פלט מרשם פלילי?

הגוף האחראי על נושא המרשם הפלילי / רישום פלילי הנו משטרת ישראל. חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים קובע כי משטרת ישראל תנהל מרשם, בין היתר, לגבי כל אדם שניתנה לגביו החלטה כלשהי במסגרת תיק פלילי שנדון בבית המשפט או בית דין.

מה מכיל פלט המרשם הפלילי?

פלט המרשם הפלילי יכיל את הנתונים הבאים:

1) הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים פשעים ועוונות;

(2) צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה למעט צווים נגד מתלונן וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה;

(3) קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;

(4) קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;

(5) שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;

(6) החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18 (חנינה- קיצור או ביטול תקופת התיישנות).

(7) תיקי משטרה בהליכי חקירה (המכונים מב"ד)

(8) תיקי חקירה סגורים (לרבות אי תביעה)

למי נועד פלט מרשם פלילי (רישום פלילי)?

פלט זה של מרשם פלילי נועד בראש ובראשונה עבור האדם שהמידע נוגע אליו. הפלט מאפשר לאדם לדעת מהם רישומי המשטרה שעל שמו ובהתאם לפעול לתיקון טעויות. חשוב להדגיש כי גוף מסוים הזכאי לקבל מידע על-פי החוק, לצורך העסקה  למשל, מקבל את הנתונים באופן ישיר ממשטרת ישראל, בכפוף להגבלות המצוינות בחוק.

עפ"י החוק מעסיק מנוע מלבקש מאדם את פלט המרשם הפלילי, ובכלל זה לצורכי העסקה או קבלה למגורים ביישוב כזה או אחר. איסור זה חל על כל גורם, כולל מעסיקים פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות ממשלתיות. המידע בדבר רישום פלילי חסוי, השגת מידע מן המרשם הפלילי על ידי מי שאינו זכאי לכך, מהווה עבירה פלילית.

תעסוקה עם רישום פלילי, האם אפשרי הדבר?

קיומו של רישום פלילי יש בו כדי להגביל את אפשרויות התעסוקה במקצועות שונים

לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע מסוים.

ישנם מס' תחומי עיסוק אשר בתקופה האחרונה התאגדו או שעתידים להתאגד, למשל תחום הפיזיותרפיה, שמאות ועוד . בעלי מקצוע באותם תחומים שיחפצו להיות חלק מאותו איגוד מקצועי יצטרכו להנפיק פלט רישום פלילי , זאת במטרה להראות כי עברם הפלילי נקי ואין מניעה  כי יהיו חלק מאותו איגוד ויעסקו במקצוע הרלוונטי.

מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לצד ג'?

להלן המקרים בהם יימסר המידע בדבר מרשם פלילי לצד ג':

א. בעת הגשת בקשה לאמץ ילד מחו"ל
ב. בעת בקשה להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, במסגרת בקשת הגירה לחו"ל) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
ג. לצורך חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק.  למשל:  השתתפות במכרז ציבורי.

לידיעתכם-   העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם,   המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

מתי ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה ?

ההליך הפלילי (בעבירות פליליות ובעבירות תעבורה) מסתיים, בדר"כ בגזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. במקרים מסוימים ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .

כאשר מוצו אפשרויות הערעור נתונה לאותו אדם האפשרות להגיש בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי המכונה חנינה, בקשת חנינה תוגש לנשיא המדינה.סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה הינה מכוח חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.

להלן שישה תחומים במסגרתם לנשיא המדינה סמכות לחון אדם:

 • קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
 • קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
 • הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
 • הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
 • קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
 • קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

מתי עלי לפעול למחיקת רישום פלילי ו/או לביטול תיקים סגורים מפלט המרשם הפלילי שעל שמי?

קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.מחיקת רישום פלילי מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי התלוי בעונש שהוטל – הינו 17 שנים). יחד עם זאת, ניתן לקצר מועדים אלו באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

המלצתנו לכם:

הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי, בהקדם האפשרי ולא לחכות ל"דקה התשעים" כשצריכים לעשות שימוש בפלט המרשם הפלילי, המתנה לרגע זה גוררת לחצים מיותרים לחלוטין, שניתן להימנע מהם.

זאת ועוד, חשוב מאוד להגיש את הבקשות באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, יעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה הנדרשת

2 תגובות

דצמ' 22 2009

מחיקת רישום פלילי לקטין

מאת admin נושאים מאמרים

דרכי הטיפול בתיק חקירה כנגד קטין? האם התיק יירשם בפלט המרשם הפלילי? האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין? האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי? מדוע חשוב לנהל את מחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה? על כך בגוף המאמר.

מהרגע שנפתחת חקירה פלילית כנגד אדם, נותר רישומו של התיק במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, אלא אם כן נקבע כי אותו אדם לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.

לידיעתכם, גם קטין שנחקר בגין ביצוע עבירה פלילית צפוי לרישום פלילי!

תיק חקירה כנגד קטין דרכי הטיפול בו, האם הדבר יירשם בפלט המרשם הפלילי של הקטין?


עם סיום חקירתו של הקטין, קיימות מספר אופציות לגבי אופן סיומו של התיק:

 1. התיק ייסגר כתיק אי תביעה קטין.
 2. התיק ייסגר כתיק חקירה פ"א.
 3. התיק יועבר לגורמי התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות פלילית) ושם יוכרע באם יש די ראיות ואם יש מקום להגשת כתב אישום כנגד הקטין.

רק במקרה הראשון, שבו תיק החקירה נסגר כתיק אי תביעה קטין, לא יוותר רישום במסגרת המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. כשתיק חקירה כנגד קטין נסגר כתיק אי תביעה קטין, הדבר בא לידי ביטוי ברישום פנימי בלבד ביחידת הנוער החוקרת, ורק לעובדי הנוער ישנה גישה לרישום זה.

לעומת זאת, כאשר תיק חקירה נסגר מהעדר עניין לציבור או מחוסר ראיות, הגם שלא הוגש כתב אישום כנגד הקטין, יוותר במרשם הפלילי רישום של התיק הסגור.

גם לאחר שהוגש כתב האישום, במידה ונקבע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו (עם או בלי הרשעה בצד קביעה זו), אזי ירשם הדבר ברישום הפלילי. (כאמור לעיל, אם זיכה בית המשפט את הקטין, לא ייוותר כל רישום פלילי נגדו בפלט המרשם הפלילי של משטרת ישראל).

האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין?

להמשך קריאה

אין תגובות

דצמ' 10 2009

כתב אישום פלילי כנגד קטין – עבריינות נוער

מאת admin נושאים מאמרים

חקירה פלילית כנגד קטין, זכות שימוע בתיקי נוער, כיצד להתנהל במקרה בו מוגש כתב אישום כנגד קטין? שירות המבחן לנוער, משמעותו וחלקו בהליך הפלילי כנגד קטין, כיצד מתנהלים ההליכים בבית המשפט לנוער?על כך ועוד בגוף המאמר.


חקירה פלילית נגד קטין יכולה להסתיים באחת משלוש האופציות שלהלן:

 1. סגירת התיק כתיק אי תביעה קטין.
 2. סגירת התיק כתיק פ"א (תיק חקירה משטרתי) סגור.
 3. העברת התיק עם המלצה לרשויות התביעה לשם הגשת כתב אישום כנגד הקטין.

אכן, שתי האפשרויות הראשונות דינן סגירת התיק, אך קיים הבדל משמעותי ומהותי בין שתי אופציות הסגירה, שכן סגירתו של תיק כתיק אי תביעה קטין משמעותו רישום פנימי בתחנה בלבד (רישום פנימי במשרד הנוער בתחנה, רישום שאינו חשוף לאיש מלבד עובדי משרד הנוער) ואילו תיק פ"א משטרתי סגור מופיע במרשם הפלילי והינו חשוף לכל מי שיש לו גישה למרשם זה!

נבהיר כי תיק המועבר לרשויות התביעה הפלילית, שהן התביעה המשטרתית הפלילית או הפרקליטות הפלילית (על כל מחוזותיה), מועבר עם המלצה בלבד להגשת כתב אישום. רק הגורם המקצועי בתביעות/פרקליטות יכריע, לאחר בחינת חומר הראיות בתיק החקירה, באם להגיש כתב אישום, או שמא להביא לסגירתו של התיק.

במאמר זה נפרט לגבי הליכים בטרם הגשת כתב אישום, הגשת כתב האישום, ההתנהלות בבית המשפט, שירות המבחן לנוער והענישה האפשרית.

האם גם לקטין עומדת זכות השימוע?

גם בתיק חקירה פלילי של קטין (בעבירה מסוג פשע כמפורט בחוק) עומדת לזכות הקטין זכות שימוע!

מאחר ועל פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971 (להלן: "חוק הנוער") עומדת תקופת ההתיישנות לעבירות שבוצעו על ידי קטין  על שנה בלבד מיום ביצוע העבירה (אלא במקרים חריגים בהם ניתנת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה), על הרשות החוקרת לדאוג לסיום מהיר של החקירה והעברת החומר לרשויות התביעה.

לעתים, בשל קוצר הזמן, קורות תקלות ותקופת ההתיישנות עוברת, דבר שהקטין עשוי לצאת נשכר ממנו. (עו"ד פלילי הבקיא בתחום חוק הנוער וזכויות קטינים במשפט הפלילי ידע לאתר נקודה זו לטובת מרשו, הקטין, ולהביא לביטול כתב האישום).

הוגש כתב אישום פלילי כנגד קטין, מה לעשות?זה הזמן לדאוג להגנה משפטית פלילית לילדכם הקטין, אם הדבר לא נעשה עד להגשת כתב האישום.

לידיעתכם הורים יקרים, אם הקטין יימצא אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום,  ההליך הפלילי יסתיים בדרך של רישום פלילי כנגד בנכם הקטין.

בשל כך קיימת חשיבות מהמעלה הראשונה לאופן סיום התיק בדרך של אי הרשעה במשפט הפלילי כנגד הקטין.

גם הליך המסתיים בבית המשפט לנוער יכול להותיר כתם לשנים רבות, דבר שיכול למנוע מהקטין גיוס לצה"ל, קבלה לעבודה ו/או לימודים.

מי שאינו מתמצא בתחום הנוער אינו מבין מהם הדגשים עליהם נותן בית המשפט לנוער דעתו. לעתים קרובות, הורים לוחמניים שכל רצונם הוא לגונן על ילדם כמיטב יכולתם, שאינם מצטיידים בעורך דין פלילי, שתחום הנוער הינו תחום התמחותו, מביאים לכדי גרימת נזק בלתי הפיך לילדם, זאת, כמובן, מבלי שהתכוונו לכך.

עו"ד פלילי המתמחה בתחום הנוער ידע כיצד להנחות את הקטין ואת הוריו בכל שלב בהליך הפלילי ויוכל למזער ככל האפשר את הפגיעה העתידית בקטין.

עו"ד פלילי הבקיא בזכויות קטינים / נוער, יבחן בקפידה את חומר החקירה והראיות, ובהתאם יפעל לתיקון כתב האישום, ינהל את התיק בבית המשפט לנוער באופן המקצועי ביותר  ויביא לסיומו של ההליך באופן המטיב ביותר עם לקוחו הקטין, כך שהפגיעה בעתידו תהא מינימאלית ביותר, אם בכלל.

לכן, קיימת חשיבות עליונה בהגעה לבית המשפט לנוער כשהקטין מלווה בסנגור הבקיא בחוק הנוער, בזכויות קטינים במשפט הפלילי ובהתנהלות מול גורמי אכיפת החוק השונים.

מהו שירות המבחן לנוער ?

שירות המבחן לנוער הוא  שירות טיפולי סוציאלי השייך למשרד הרווחה.
שירות המבחן לנוער מטפל, בין השאר, בקטינים שהופנו אליו, לאחר שנחקרו בחשד לביצוע עבירות, לרבות בקטינים שנעצרו לחקירה וכעת יש לבדוק אפשרות שחרור הקטין ממעצר.
קצין המבחן לנוער, הנפגש עם הקטין ולעתים גם עם הוריו, עורך חקירה לגבי מצבו הגופני, הנפשי, המשפחתי והחינוכי.  באם הקטין משתף פעולה עם קצין המבחן לנוער, יבחן הנ"ל גם אופציות טיפוליות (אם הדבר נדרש) המתאימות לקטין.

את חקירתו והמלצותיו מגיש קצין המבחן לנוער לשופט הנוער.

המלצת קצין הנוער משמעותית ביותר בהחלטת שופט הנוער בעניינו של הקטין – אולם, יש לזכור, כי מדובר בגורם ממליץ בלבד, ובית המשפט יכול בהחלטתו שלא לאמץ את המלצת שירות המבחן לנוער בעניינו של הקטין העומד בפניו.

כיצד מתנהל ההליך הפלילי כנגד קטין בבית המשפט לנוער?

הקטין יכול להודות או לכפור בעבירות המיוחסות  לו בכתב האישום.

אם לאחר הכוונה מקצועית של עו"ד פלילי, הקטין בחר לכפור בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, התיק ידחה לשם שמיעת הראיות.

במסגרת הליך שמיעת הראיות, הרשות התובעת (יחידת התביעות של משטרת ישראל או פרקליטות המחוז הרלוונטי)  תביא את עדיה לבית המשפט, שם יהיה עליהם לספר אודות האירועים נושא כתב האישום.

לאחר שהתביעה תסיים להשמיע את עדיה, תתחיל במלאכה ההגנה, במסגרת עדי ההגנה יעיד הקטין, כמו גם יתר עדיו שיבחרו בקפידה ע"י עורך הדין הפלילי של הקטין.

לתשומת לב ההורים, במשפט הפלילי (בפרט בתחום הנוער), הפתגם המוכר : "כל המרבה הרי זה משובח" , אינו אפקטיבי, הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכל עד רואה וחווה אירועים בצורה שונה, ריבוי עדים מביא לריבוי גרסאות, דבר שעשוי להוביל למסקנה כי לא ניתן להבין את גרסת ההגנה ועדיה ויש להעדיף את גרסת עדי התביעה.

בשלב הסופי לאחר שמיעת העדים, יסכמו הצדדים את טיעוניהם, ולאחר מכן בית המשפט יצטרך להכריע האם הקטין ביצע את העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, אם לאו.

הודאה בעבירות המיוחסות בכתב האישום

אם הודה הקטין כי ביצע את שיוחס לו בכתב האישום (ניתן להודות בכתב האישום המקורי ומאידך, ניתן , רצוי והכרחי לנהל משא ומתן לתיקון כתב האישום וצמצומו ככל האפשר – זהו תפקידו של הסנגור!), יקבע בית המשפט כי הקטין ביצע את העבירה, אך לא ירשיעו!

בית המשפט יפנה את הקטין לשירות המבחן לנוער לעריכת תסקיר לגביו, רק לאחר שיקבל את תסקיר שירות המבחן לידיו וישקול את כלל השיקולים הרלבנטיים בתיק שבפניו, יחליט אחד מאלו:

 1. להרשיע את הקטין ובהתאם לגזור את דינו ( לאחר ההרשעה, עורך הדין הפלילי של הקטין יטען בפני בית המשפט לעונש במטרה לשכנע את בית המשפט להקל ככל האפשר בעונשו, במסגרת טיעוניו יפרט את נסיבות חייו של הקטין, מצב סוציאלי, כלכלי, בעיות רגשיות/רפואיות ועוד).
 2. לא ירשיע את הקטין ויצווה על אחד או יותר מאמצעי הטיפול העומדים לרשותו, כפי שהם מפורטים בחוק הנוער.  בין השאר, מדובר בהעמדת הקטין במבחן, חיוב בקנס או פיצוי למתלוננים, התחייבות עצמית של הקטין שלא לבצע את העבירות בעתיד, שהייה של הקטין במעון ועוד.
 3. האופציה השלישית העומדת לרשות שופט הנוער הינה לפטור את הקטין ללא צו, זאת במידה וסבר בית המשפט לנוער, כי נסיבות המקרה אינן כה חמורות ובהתחשב בכלל השיקולים, יהיה זה ראוי וצודק לסיים את התיק הפלילי כנגד הקטין בדרך זו .

סוף דבר  בכדי להשיג את התוצאה האופטימאלית ביותר עבור הקטין, קרי, זו הפוגעת בעתידו באופן מינימאלי ביותר (אם בכלל), יש להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה המתמחה בתחום הנוער.
פנייה מוקדמת ככל הניתן לסנגור וליווי מקצועי צמוד שלו, לאורך כל שלבי ההליך הפלילי כנגד הקטין, כולל השלבים הקודמים להגשת כתב האישום ובהם גם חקירתו במשטרה, תסייע לקטין ולהוריו בהתמודדותם עם ההליך הפלילי, שהינו הליך טעון ביותר מבחינה רגשית, ובסלילת עתידו של הקטין מחדש, קרי, החזרתו לדרך המלך.

אין תגובות

נוב' 24 2009

רישום פלילי – האם מחיקת רישום פלילי אפשרית?

מאת admin נושאים מאמרים

מחיקת רישום פלילי


רבים פונים אלינו, זמן מה לאחר שהסתיים כנגדם הליך פלילי בבית המשפט, בבקשה לסייע להם להיפטר מאותו כתם שדבק בהם והמכונה רישום פלילי, כתם שעתה עשוי ללוותם שנים רבות אם לא יפעלו בעניין. המדובר בכתם אשר פוגע באופן משמעותי ביכולתם להשתקם ולשוב ולחיות חיים נורמטיביים.

השאלה הנשאלת, על פי רוב, הינה כיצד ניתן להביא למצב של מחיקת רישום פלילי, ועל כך נפרט במסגרת מאמר זה.

במה שונה רישום פלילי ממרשם פלילי?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי") הוא שקובע את הכללים לגבי ניהולם של המרשם הפלילי והרישום הפלילי על ידי משטרת ישראל.

רישום פלילי הינו רישום המנוהל, כאמור, על ידי משטרת ישראל ובו מפורטים תיקים שלגביהם ניתנה הרשעה או החלטה אחרת בהליך פלילי המתנהל בבית משפט או בית דין פלילי.

המדובר ברישום שבמסגרתו יצוין, לגבי אותו אדם, מספר תיק בית המשפט או בית הדין, העבירות אותן נקבע כי ביצע וכיצד הסתיים ההליך – אם בהרשעה ובגזר דין ואם באי הרשעה של אדם והטלת צו מבחן או צו של"צ או החלטה אחרת (למשל: התחייבות שלא לבצע עבירה במסגרת גמר דין בבית משפט לנוער).

ואילו מרשם פלילי כולל בחובו את הרישום הפלילי של אדם ובנוסף לכך, מרשמים פנימיים נוספים של משטרת ישראל ובהם תיקי חקירה פתוחים כנגד אותו אדם, תיקים שנסגרו מעילות שונות, תיקי אי תביעה ותיקים שנמחקו מהרישום הפלילי.

מחיקת רישום פלילי, מתי הדבר אפשרי ?

חוק המרשם הפלילי מתייחס למחיקת רישום פלילי בחלוף שתי תקופות מצטברות – תקופת ההתיישנות בצירוף עם תקופת המחיקה.

תקופת ההתיישנות משתנה ממקרה למקרה ולמעשה מושפעת מהעונש שהוטל על אותו אדם המבקש למחוק רישום פלילי, למשל:

 1. אם אדם הורשע ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר על תנאי או קנס בלבד – תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים.
 2. אדם שהוטל עליו עונש של מאסר עד שנה אחת – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר + 7 שנים.
 3. אדם שהוטל עליו מאסר מעל שנה ועד 5 שנים – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר בפועל שהוטלה + כפל התקופה, אך לא יותר מ- 15 שנים; ועוד

בחלוף תקופה של 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות המתאימה לכל אדם על פי נסיבותיו, תימחק ההרשעה מפלט הרישום הפלילי.

יש להדגיש, כי אם אותו אדם הורשע בעבירה נוספת, מתחילה הספירה מחדש.

האם קיים הבדל בין הרשעה לאי הרשעה לעניין מחיקת רישום פלילי?

אכן, קיים יתרון משמעותי בסיום הליך פלילי בדרך של אי הרשעה.

במקרה שבו הסתיים ההליך באי הרשעה ובהטלת צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור (של"צ), חוק המרשם הפלילי קובע תקופת מחיקה של 5 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

קיימת אף תקופה קצרה עוד יותר למחיקת רישום פלילי, כאשר מבצע העבירה היה קטין מתחת לגיל 16 והעבירה שנקבע כי ביצע היא עבירה מסוג עוון. בהתקיים אלו, התקופה של מחיקת רישום פלילי מתקצרת ל- 3 שנים בלבד.

בכך, למעשה, ניצל אותו אדם שסיים את ההליך ללא הרשעתו בפלילים מרישום פלילי אשר מכתימו למשך שנים רבות, כשתקופת המחיקה המינימאלית הינה 17 שנה .

לתשומת ליבכם, גם בחלוף תקופות ההתיישנות והמחיקה, אל לכם לסמוך על משטרת ישראל למחיקה אוטומאטית של הרישום שלכם. לא פעם, ולמרות שעברה תקופת המחיקה, לא נמחק הרישום הפלילי ולפיכך נדרשת הגשת בקשה מנומקת ומקצועית למשטרת ישראל למחיקת רישום פלילי.

האם ניתן לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי מהפלט?

התשובה לכך הינה חיובית בהחלט.

רוב הציבור מודע לסמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשות חנינה קלאסיות, שעניינן הקלה בעונשו של אדם או קציבת מאסר עולם והעמדתו על תקופה מוגדרת.

עם זאת, חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף עם חוק המרשם הפלילי מקנים לנשיא המדינה, במסגרת סמכותו למתן חנינה, סמכות לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי, כך שניתן להגיש בקשה לחנינה, במסגרתה יבקש אותו אדם שהורשע בפלילים ואשר ריצה את עונשו, למחוק את רישומו הפלילי ובכך להימנע מהכתמתו לתקופה ארוכה ביותר ופגיעה בעתידו ושיקומו.

קיימת חשיבות רמת מעלה להגשת בקשה מקצועית המתייחסת ומדגישה את הפרמטרים הרלבנטיים לאותו מקרה, כל זאת בכדי להשיג את המטרה הנכספת של מחיקת רישום פלילי.

לכן, רק עורך דין מקצועי שזהו תחום התמחותו ידע בדיוק כיצד להכין בקשה ראויה ומקצועית שיהיה בה כדי לעזור ללקוח בהשגת היעד של מחיקת רישום פלילי, אילו דגשים לשים במסגרת בקשת חנינה, אילו מסמכים וראיות לצרף לבקשה למחיקת רישום פלילי, וכיצד לייצג את לקוחו נאמנה, כל זאת בכדי להביא לתוצאה המיוחלת.

ניסיון ומקצועיות = הישגים = מחיקת רישום פלילי !

2 תגובות

נוב' 19 2009

רישום פלילי, מרשם פלילי – מחיקה, כאן ועכשיו!

מאת admin נושאים מאמרים


קוראים יקרים, חלקכם יודעים וחלקכם עדיין לא, רישום פלילי הנו נושא מורכב ובעל השלכה ישירה על חייכם, לעיתים רק במישור התעסוקתי ולעיתים גם במישור האישי. בטרם נרחיב בנושא המרשם הפלילי / רישום הפלילי, נאבחן עבורכם פעם נוספת, את ההבדל בין " רישום פלילי " ל" מרשם פלילי " . אם תעיינו היטב באתרי האינטרנט השונים, לרבות כאלו שבבעלות בעלי מקצוע, לכאורה בתחום,  ניתן לראות כי המידע בדבר הנושא  של מחיקת רישום פלילי הנו שגוי לחלוטין. ישנו בלבול מוחלט בין רישום פלילי ו – מרשם  פלילי באתרי האינטרנט השונים והמרובים !!! לכן,שכחו את שקראתם במקום אחר, כדי להבהיר את הסוגיה ובכדי שמאמר זה יובן היטב, כמו גם מאמרים אחרים בתחום שמשרדנו הכין עבורכם, קוראינו היקרים, להלן האבחנה בין רישום פלילי ומרשם פלילי: רישום פלילי מכיל הלכה למעשה, רק תיקים שהתביעה הגישה בהם כתב אישום ועברו את כור ההיתוך של בית המשפט או בית דין פלילי , קרי , הוגש כתב אישום לבית המשפט המוסמך וניתן גזר דין בתיק הפלילי ! מרשם פלילי, הנו פלט המכיל מידע אודות כלל התיקים שנפתחו נגדכם במשטרת ישראל, בין אם התיק נפתח ונסגר, בין אם התיק נפתח ועדיין מצוי בהליכי חקירה פלילית במשטרה , תיקי "אי תביעה " , חנינה, וכן תיקים שנמחקו מפלט הרישום הפלילי .

מדוע המרשם הפלילי, כה מהותי ובעל השלכה על חיינו?

במרבית מקומות העבודה נדרש המועמד  להציג בפני המעסיק המראיין, פלט משטרה המכיל את המידע בדבר הרישום הפלילי, בפי הציבור הרחב פלט זה מכונה "תעודת יושר". למען הסר ספק, חל איסור על מעסיק לקבל לידיו את פלט המרשם הפלילי בכללותו.  עפ"י החוק המעסיק רשאי לעיין בפלט רישום פלילי בלבד!!! מעסיק שידרוש מכם את פלט המרשם הפלילי בכללותו , עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה ! לצערנו, ובתוך עמנו אנו חיים, לעיתים המעסיקים מנצלים את רצון העובד להתקבל לעבודה ודורשים את פלט המרשם הפלילי בכללותו והעובד מגיש לו את הפלט, הגם שהדבר לא תקין. מעסיק שיקבל לידיו  פלט רישום פלילי ויבחין בעבירה /ות שביצע המרואיין, סביר יהיה להניח, כי המרואיין/המועמד ידחק לסוף הרשימה ומועמד ללא  עבר פלילי יועדף על פניו !


נושא מכאיב נוסף, הנו התיקים הסגורים שבפלט המרשם הפלילי.

דוגמא: שאנו נתקלים בה מידי יום ביומו במשרדנו, קשורה לתלונה (ובהרבה מהמקרים מדובר בתלונה שקרית) של שכן.

סכסוך בין שכנים ורצון להכאיב כתוצאה מכך, מובילים לתלונה שקרית במשטרה.

המשטרה שעסוקה במטלות רבות, מעדיפה בדר"כ, כשמדובר בעבירה קלה יחסית, לסגור את התיקים האלה מעילה של "אין עניין לציבור", במרבית המקרים אף ללא חקירת השכן עליו התלוננו.

יוצא מכך שאותו שכן / אדם, אינו יודע שהוא מתהלך בעולם כשכתם מופיע בפלט המרשם הפלילי שלו.

במקרים אחרים, האדם שנגדו הוגשה התלונה נחקר ואז התיק נסגר ע"י המשטרה. אותו אדם שנחקר כחשוד בבצוע עבירה, מאושר , זאת משום שהתיק נגדו נסגר.

חברים יקרים, מדובר באושר מדומה בלבד, באשליה.  הדבר ירדוף אתכם ביום מן הימים כמו את מרבית לקוחותינו.

רבים האנשים שמנהלים את חייהם כעת על מי מנוחות, התנהלות שגרתית, ללא חשיבה על נושא המרשם/ רישום פלילי שלהם, חשיבה זו עשויה להוביל רבים מכם לבעיה רצינית בהמשך הדרך.

נכון, כעת אתם עובדים במקום עבודה קבוע, אך בואו ותענו עבורנו על שאלה פשוטה, האם אתם חסינים מפיטורין? מה יהיה כשתצטרכו למצוא מקום עבודה חדש והמעסיק יבקש את פלט המרשם הפלילי בכללותו (זוכרים? לא חוקי !) / רישום פלילי שלכם?

בשלב הזה, לגבי המעסיק שמראיין אתכם כעת, בדר"כ הנושא קצת מאוחר , שכן הוא צריך עובד באופן מיידי, אך עובד ללא רישום פלילי ו/או מרשם פלילי, אז תתחיל הבהלה, יתחיל הלחץ: מה אני עושה עכשיו? איך אפתור את הבעיה?

החדשות הטובות הן, שהבעיה בהרבה מקרים פתירה, החדשות האחרות הן שלוקח זמן עד שמתקבלת החלטה בדבר חנינה או החלטה בבקשה להסיר מהרישום הפלילי את התיק משום שחלפה תקופת ההתיישנות והמחיקה, ו/או קבלת החלטה מהגורם המוסמך במשטרת ישראל למחוק את התיקים הסגורים מהפלט.

רבים שואלים אותנו, כיצד אדע אם יש לי תיק במשטרה?

התשובה לכך פשוטה מאוד וכך גם מה שעליכם לעשות בכדי להגיע לתשובה.

גשו לתחנת המשטרה הקרובה למקום הימצאותכם, חפשו את רשם התחנה , הוא הגורם שינפיק לכם את פלט המרשם הפלילי תמורת סכום סמלי של כ-30 ₪.

קוראים יקרים, אנו כאן עבורכם עם ניסיוננו רב השנים והתמחותנו בנושא, נשמח לייצגכם מול הרשויות בנושא ביטול המרשם הפלילי או מחיקת הרישום הפלילי שלכם, בכל עת, אך רצוי שלא תמתינו ותפעלו לתיקון הבעיה מבעוד מועד וכך תרוויחו ראש שקט והחשוב מכל "דף חלק ונקי" .

קחו את גורלכם בידיכם והבטיחו את עתידכם !

2 תגובות