ארכיון התגית 'מסחר בסמים'

דצמ' 08 2009

תיווך סמים עבירה שוות ערך בחומרתה לסחר בסמים!

מאת admin נושאים מאמרים

מהו תיווך בסמים? כיצד הדבר מתבצע? האם מדובר בעבירה חמורה יותר מסחר בסמים?


סעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, קובע את האיסור שבפעולת תיווך בסם :

" לא יתווך אדם בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13".

להלן דברי ההסבר לתיקון החוק באשר להוספת עבירת התיווך : " התיווך אינו אסור במפורש, ואף אינו בגדר סיוע או שידול לדבר עבירה, מה גם שלא תמיד העסקה יוצאת לפועל מוצע לאסור את התיווך כשלעצמו, בין שהוא נעשה בתמורה ובין שאינו בתמורה" .

עבירת תיווך בסמים אף היא נחשבת לעבירה התנהגותית של מחשבה פלילית (להגדרת מחשבה פלילית קראו את המאמר על עבירת הסחר בסמים).

היסוד הנפשי לשם הוכחת עבירת התיווך בסמים בא על סיפוקו בעצם הוכחת מודעות כלפי המעשה עצמו של תיווך בין שני אנשים לצורך בצוע עבירת סחר בסמים או עבירת סמים אחרת. כלומר על האדם הנוקט בפעולת התיווך בסמים לדעת כי החיבור שהוא מבצע בין שני האנשים נועד לשם בצוע עבירת סמים כלשהי.

מעשה התיווך

כאשר אנו מדברים על פעולת תיווך הרי ישנו המתווך הרגיל והקלאסי שפעילותו מתמקדת בחיבור בין שני צדדים לצורך הוצאה אל הפועל של עסקת הסמים.

על פי הפסיקה ישנו תנאי בסיסי ומהותי כדי שאדם ייחשב כמתווך גרידא והוא כי באף שלב של העסקה הכוללת לא הועברו הסמים מידי הבעלים לבעלותו ושליטתו של המתווך.

מתווך הסמים הקלאסי הנו אדם שפעילותו מתחילה ונגמרת בקשירת הקשר , בחיבור בין שני הצדדים וזאת מבלי להגיע למצב של מגע עם הסמים המסוכנים.

מה יקרה אם המתווך בא במגע עם הסמים ?

במצב כזה לפיו המתווך בא במגע עם הסמים אזי אין הוא נחשב למתווך גרידא אלא חושף עצמו לעבירות אחרות ו/או נוספות כגון שידול לעבירת סחר בסמים ו/או מבצע בצוותא של עבירת סחר בסמים או מסייע לעבירת סחר בסמים או כל עבירת סמים אחרת שעניינה מעבר של סם .

האם עבירת תיווך בסמים מחייבת השלמת עסקת נושא התיווך?

התשובה לשאלה זו הינה שלילית. הפסיקה קבעה כי קיומה של עבירת התיווך אינו מותנה בבצוע העבירה המלאה של העברת סם ו/או השלמת העסקה נושא התיווך.

בע"פ 628/97 ליזרוביץ נ. מדינת ישראל נקבע כי

מעשה של תיווך מושלם בהפגשת הצדדים לעסקה ואין נפקא מינה, אם בסופו של דבר נקשרה עסקה אם לאו הביא להפגשת הצדדים לעסקה, ולעובדה כי לא נקשרה עסקה אין השלכה על השתכללותו של מעשה התיווך שהושלם קודם לכן.

כיצד תנהג התביעה אם המתווך קיבל לידיו את הסם לצורך העברתו לקונה ?

התשובה אינה חד משמעית ולמעשה בפועל ההחלטה נתונה לשקול דעת הפרקליט ו/או התובע המטפל בתיק. נציג המדינה יבדוק את חומר החקירה ויצטרך לקבל החלטה האם להגיש כנגד האדם כתב אישום המייחס לו עבירה של תיווך בסמים בלבד או לייחס עבירה נוספת בשל ההחזקה הממשית של סמים והעברתו לאחר .

למען הסר ספק יובהר, כי אין מניעה לייחס לאותו אדם עבירות של החזקת סמים והספקת סמים מסוכנים ו/או עבירה של סיוע לסחר בסמים או עבירה אחרת הקיימת בארסנל עבירות הסמים.

האם אדם שקונה לעצמו סמים וחלק מכמות הסמים שברשותו מועברת לאחר, ייחשב למתווך?

באופן עקרוני אין מניעה כי תיוחס לאותו אדם עבירה של תיווך בסמים, משום שקישר בין שני צדדים לשם העברת סם, אך אין מדובר בעבירת התיווך הקלאסית בסמים, במקרה כזה סביר יהיה להניח כי התביעה תבחר לייחס לאותו אדם עבירה של הספקת סם לאחר או סחר בסמים .

הנחה זו נשענת, בין היתר, גם על עברי כתובעת פלילית במשטרת ישראל, שהכינה אינספור כתבי אישום, בין היתר, בעבירות סמים, העדפתי האישית הייתה לייחס לנאשם עבירות של החזקת סמים והספקת סמים לאחר, זאת במקרה בו לא הועברה תמורה עבור הסם, ובמקרה בו הועברה תמורה כלשהי עבור הסם, בחרתי לייחס לנאשם בכתב האישום, עבירה של סחר בסמים מסוכנים.

האם חייבת להיות תמורה כדי שתתקיים עבירת התיווך בסמים?

התשובה לכך הינה שלילית. עבירת התיווך בסמים תורמת להפצת סמים בקרב הציבור וככזו כוונת המחוקק לאסור אותה לחלוטין כחלק ממלחמתו בנגע הסמים. לכן אין כל חשיבות ומשמעות אם תמורת החיבור והקישור בין שני צדדים לעסקת סמים קיבל המתווך שכר כלשהו עבור עמלו.

חומרת עבירת התיווך

העונש המקסימאלי עפ"י החוק עבור עבירת תיווך בסמים הנו 20 שנות מאסר.

עונש זה זהה לעונש עפ"י החוק של עבירת סחר בסמים, הספקת סמים או עבור עסקה אחרת בסם.

בתי המשפט נוהגים להשית עונשים שונים בגין עבירות סמים מסוג פשע, זאת בהתייחס לעבר הפלילי של הנאשם, בריבוי המקרים בהם הודה , בסוג הסם, במשקל הסם וכן בנתונים אישיים של הנאשם עצמו.

ייתכנו מקרים שבית המשפט יטיל עונש חמור יותר על עבירת תיווך בסמים מאשר על עבירת סחר בסמים, הדבר תלוי בנסיבות המקרה, בטיב העסקה, בכמות הסם וסוגו וכן בנתונים האישיים של הנאשם עצמו , בנכונותו לקבל טיפול (אם זקוק לכך) בלקיחת אחריות וכן בגורמים נוספים.

במקרים כאלו אין שחור ולבן בפסיקה, כל מקרה יבחן לגופו ובהתאם לכך יושת העונש.

ישנה חשיבות ממעלה ראשונה (!) כי חומר החקירה ייבדק על ידי עורך דין פלילי מנוסה, שכן לעיתים קרובות התביעה מייחסת עבירות סמים מסוימות בכתב האישום ובמסגרת משא ומתן רציני ועיקש ניתן להגיע לתיקון כתב האישום ומחיקת עבירות מסוימות, דבר שהנו מהותי ביותר להגנת הנאשם, ואשר עשוי להוות את ההבדל בין ריצוי עונש מאסר ממושך לעונש שלא יכלול רכיב של מאסר בפועל כלל. כלומר, חירותו של הנאשם לא תפגע והוא יישאר אדם חופשי.

אין תגובות

דצמ' 07 2009

סוכן מדיח סוכן סמוי סוכן משטרתי בעבירות סמים

מאת admin נושאים מאמרים


מה פירוש המונח סוכן מדיח? מהו סוכן סמוי? באילו תחומי פשיעה מופעל סוכן מדיח /סוכן סמוי? האם ניתן להרשיע נאשם בבית משפט עפ"י עדות יחידה של סוכן מדיח או סוכן סמוי? מה השלכות הסוכן המדיח על טיב העונש? על כך ועוד במאמר זה.

סוכן מדיח

סוכן משטרתי/ סוכן מדיח הנו סוכן שעובד בחסות משטרת ישראל , תפקידו איסוף ראיות עבור התביעה לשם הגשת כתב אישום כנגד העבריין והעמדתו לדין פלילי במטרה להביא להרחקתו מהציבור לתקופה ארוכה כחלק מהמלחמה בפשיעה.

באילו תחומי פשע פועל סוכן מדיח /סמוי?

סוכן מדיח עפ"י ניסיון העבר, מופעל בדר"כ בתחום הסמים, כשהמטרה הינה קניית סמים מסוחרי סמים העוסקים בסחר בסמים, בין אם סמים קלים ובין אם סמים קשים. אחת לכמה חודשים מתפרסמת ידיעה לפיה המשטרה עצרה מס' רב של סוחרי סמים בעיר מסוימת. מעצר של עשרות סוחרי סמים בבת אחת נעשה תמיד לאחר פעילות ממושכת של סוכן מדיח / סוכן סמוי. יחד עם זאת, באופן עקרוני, אין מניעה כי משטרת ישראל תעסיק סוכן סמוי / מדיח בתחומים שונים ואחרים, למשל בתחום עבירות רכוש.

מדוע סוחרי הסמים נעצרים יחדיו?

להמשך קריאה

3 תגובות

דצמ' 06 2009

סחר בסמים עבירות סמים

מאת admin נושאים מאמרים

מהו סחר בסמים? מה העונש על ביצוע עבירה זו? האם כדי לבצע עבירה של סחר בסמים חייבת להתקבל תמורה כספית?


עבירת סחר בסמים מוגדרת כעבירה התנהגותית של מחשבה פלילית ולא עבירה תוצאתית.

מחשבה פלילית, מהי ?

מחשבה פלילית מוגדרת בחוק העונשין באופן של מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות של הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה.

באשר לכוונה בגרימת התוצאה הרי שהיא נחלקת לשתיים:

  1. כוונה – במטרה לגרום לאותה תוצאה.
  2. פזיזות הבאה לידי ביטוי בשתי רמות: א. אדישות שוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות ב. קלות דעת – בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות, מתוך תקווה להצליח למונען.

סחר בסמים, מה הכוונה?

בפקודת הסמים אין הגדרה למונח סחר ולכן עפ"י הפסיקה המשמעות של המונח סחר הינה קנייה ומכירה, קרי "תן וקח".

כדי שתתבצע עבירה של סחר בסמים יש צורך כי תתבצע פעולה של קנייה ומכירה של סם מסוכן כמשמעותו עפ"י פקודת הסמים המסוכנים.
וידאו של פשיטה על סוחרי סמים ביפו:

האם הסכם בין שני אנשים למכירה וקניית סם תיחשב כעבירה של סחר בסמים?

התשובה לכך שלילית. הדעה הרווחת בפסיקה הינה כי סחר בסמים מחייב ביצוע בעין של עסקת מכירה וקנייה של סם. אין די בגיבוש הסכם כשלעצמו. יתירה מכך, גם אם סוכם מחיר הסם בין הצדדים והכסף הועבר, אך הסמים טרם הועברו לצד הקונה – אין מדובר בעבירה של סחר בסמים.

במקרה כזה אומנם לא בוצעה עבירה של סחר בסמים, אך בהחלט בוצעה עבירה בתחום של עבירות סמים, ניתן לייחס עבירה של עסקה אחרת בסם (סוג של סעיף כללי בתחום עבירות סמים, במטרה למנוע מעבריינים בתחום הסמים לחמוק מעונש במקרה שלא עונים, בין היתר, על כל רכיבי עבירת הסחר למשל) או ניסיון לעבור עבירה של סחר בסמים (התביעה בדר"כ תעדיף לייחס בכתב האישום עבירה מלאה של "עסקה אחרת בסם" על פני ניסיון לסחר בסמים, שכן העונש עשוי להיות חמור יותר).

האם ניתן להרשיע אדם בבית המשפט בבצוע עבירה של סחר בסמים אם סמים לא נתפסו?

התשובה הינה חיובית.

ניתן להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים גם אם סמים לא נתפסו ובלבד שהוכח בדרך מסוימת, בראיות אחרות, כי סמים הועברו מהנאשם לאחר, למשל שמיעת עדים שצפו בסחר מתבצע או שמיעת עדות קונה הסם שאישר בבית המשפט כי רכש סמים מהנאשם ובלבד שהעדות תיחשב אמינה ע"י בית המשפט.

האם אדם הרוכש סמים לצרכים אישיים יועמד לדין באשמת סחר בסמים?

באופן תיאורטי ניתן היה להעמיד מבחינה חוקית, אדם כזה לדין, בגין סחר בסמים. בפועל התביעה לא מגישה כתבי אישום על סחר בסמים במקרים כאלו, אלא על החזקת סמים בלבד.

האם אדם שאבטח אחר אשר מכר סמים, יורשע בעבירה של סחר בסמים?

התשובה הינה חיובית ובתנאי שאכן יוכח שקנייה ומכירה של סם בוצעה וכי הוא זה שתפקד כמאבטח באותה עסקה, כי ידע על העסקה העתידה להתבצע והסכים לכך.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהוא חלק משרשרת שמטרתה הייתה סחר בסמים, סחר שבוצע הלכה למעשה. הרשעתו של "המאבטח" הינה מכוח דיני השותפות.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים מסוכנים אם לא ידע כי ה"דבר" שהעביר לאחר הנו סם?

התשובה הינה שלילית. מכיוון שעבירה של סחר בסמים הינה עבירה התנהגותית של מחשבה פלילית, אזי לשם הרשעה בעבירה זו מתחייבת מודעות כלפי רכיבי הייסוד העובדתי המעשה והנסיבות. המעשה הוא בעצם מעשה הסחר, המודעות היא לטיבו של הסחר והנסיבות הן קיומו של החומר שהוא הסם המסוכן.

במילים אחרות, לא ניתן להרשיע בעבירה של סחר בסמים אם ה"סוחר" לא ידע על קיומו של סם מסוכן, אין משמעות הדבר שלא ניתן להרשיעו בעבירה אחרת בתחום עבירות סמים, אך הדבר טעון בדיקה של הראיות ביחס לעבירה בכתב האישום.

דוגמאות למקרים מהפסיקה, בהם נאשמים הורשעו בעבירה של סחר בסמים:

  1. שוטרים העידו שראו את הנאשם פעמיים מקבל דבר מה מאדם, עושה תנועות של ספירת כסף, מוציא דבר מה מהשיחים ומוסרו לאותו אדם, בהמשך נמצא חשיש באותו מקום בשיחים.
  2. הנאשם הלך אל מאחורי מבנה, נטל דבר מה, חזר אל המכונית שם החליף דברים עם יושב הרכב, בהמשך נתפסו סמים במקום ממנו הביא את ה"דבר" שמסר ליושב הרכב.
  3. נאשם נמצא ברחוב ונראו מס' מכוניות עוברות שנעצרו והנאשם ניגש אליהן, נכנס לחצר ויצא חזרה ומסר דבר מה לאנשי המכונית שנעצרה. כאשר המכונית האחרונה נעצרה העד ראה את הנאשם ניגש למכונית ומוסר דבר מה לאנשי המכונית ומקבל מהם דבר מה שנראה ככסף (אך לא בטוח), בחצר הייתה מדרגה ובה חורים כשבאחד מהם מצא העד חשיש

בכל המקרים הנ"ל הראיות הללו הביאו את בית המשפט למסקנה כי הנאשמים ביצעו עבירה של סחר בסמים מסוכנים, למרות שכסף לא נראה בוודאות, למרות שלא נראה סם עובר מיד ליד, כלומר די היה בנסיבות להביא למסקנה אחת כי בפועל התרחש סחר בסם.

האם אדם שמחזיק כמות משמעותית של סמים נחשב כמבצע עבירה של סחר בסמים?

התשובה לכך הינה שלילית. אם הראיה היחידה הינה הסמים ואין עד או כל ראיה אחרת התומכת בעבירה של סחר בסמים אזי ניתן לייחס לנאשם עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, כלומר לכוונות מסחריות, אך לא עבירת סחר בסמים.

מה העונש עפ"י החוק לעבירה של סחר בסמים?

העונש עפ"י פקודת הסמים המסוכנים הנו עד 20 שנות מאסר. לעונש זה ניתן לצרף עונשים נוספים כגון קנס ו/או חילוט רכוש (בנסיבות מסוימות בלבד) , כן ניתן אף לשלול את רישיון הנהיגה של נאשם שהורשע בעבירה של סחר בסמים או למנוע ממנו לקבל רישיון נהיגה.

המלצה

אם הוגש נגדך כתב אישום המייחס לך בצוע עבירה של סחר בסמים או עבירת פשע אחרת מתחום עבירות סמים, צור קשר באופן מיידי עם עו"ד פלילי מנוסה ואמין שייצג אותך!

בדוק את ניסיונו של עורך הדין, בדוק את הישגיו, אתה חייב עו"ד מנוסה ובעל יכולות מקצועיות מוכחות שכן חירותך מונחת על כף המאזניים.

בעבירות אלו של סחר בסמים/ תיווך בסמים או כל עבירת פשע אחרת מתחום עבירות סמים, הרשעתך בבית המשפט תוביל למאסר ממושך ולעונשים חמורים נוספים, לכן ישנה חשיבות ממעלה ראשונה בשכירת עו"ד רציני ומנוסה.

2 תגובות

נוב' 05 2009

סמים – הדחת קטין לסמים

מאת admin נושאים מאמרים


כדאי לדעת וחשוב לדעת כי אחת מעבירת הסמים שהמחוקק רואה כחמורה ביותר, היא הדחת קטין לסמים.

כיצד קטין מוגדר בחוק? אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

איזו פעולה תיחשב כהדחת קטין לסמים?

  1. נתינת סם מסוכן לקטין.
  2. אדם שאחראי על קטין ובזמן הזה הניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
  3. שידול קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

מי מוגדר כאחראי על קטין? התשובה לכך הינה הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא בהשגחתו או במשמורתו.

העונש עפ"י החוק על עבירה זו הינו עד 25 שנות מאסר !!!

מה המיוחד והשונה בהדחת קטין לסמים?

אם כן ,התשובה לכך הינה מאסר החובה שהמחוקק מצא לנכון להשית על אדם שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה זו של הדחת קטין לסמים והורשע בה ע"י בית משפט.

בניגוד לעבירות סמים אחרות, בעבירה של הדחת קטין לסמים או ניסיון לעבור עבירה זו, על בית המשפט להטיל עונש מאסר מאחורי סורג ובריח !!! בית המשפט, עפ"י פקודת הסמים, אינו יכול להטיל בגין עבירה זו עונש של מאסר על תנאי (כלומר, אם בעתיד אותו אדם יבצע שוב עבירה מסוג זה אזי ייכנס לבית הסוהר).

עונש מאסר בעבירה זו מוגדר כחובה ולכך בית המשפט יכול לצרף עונשים נלווים, כגון קנס, שלילת רישיון הנהיגה וכו'.

בע"פ 75/89 ציין בית המשפט :

"אין גם ספק בלבי, כי לא בהיסח הדעת בחר המחוקק בניסוח כה רחב וכללי של הוראה עונשית זו. המטרה של אותו סעיף הייתה לקבוע עונשים חמורים ומכאיבים ביותר לכל אדם המסבך קטין במערכת הבזויה והמסוכנת של הסחר בסמים והשימוש בהם. כמובן, שמעשה איום הוא לגרום לצריכת סם מסוכן על-ידי קטין, ועל כך מדובר במיוחד בסעיף 21(א)(3) לעיל, אך יש לייחס חומרה לא פחותה מזו למתן אפשרות לקטין להיהפך לסוכן או לסרסור ("pusher" בלעז) במערך הכללי של הפצת סמים מסוכנים."

בספרו של י' קדמי, על פקודת הסמים המסוכנים ¬הדין בראי הפסיקה נכתב:

"האיסור מכוון למנוע נתינת סם מסוכן לקטין, על ידי החמרת העונש הצפוי בשל מעשה כזה בהשוואה לאספקת סם לבגיר; אין נפקא מינה באיזו דרך ובאיזו צורה ניתן הסם, אם ניתן בתמורה או שלא בתמורה ולאיזו מטרה ניתן" (ההדגשה שלי ג' ב')."

כאמור תנאי הכרחי להרשעת אדם בעבירה זו הנו כי העבירה בוצעה כלפי קטין.

ללא הוכחת יסוד זה, לא ניתן להרשיע אדם בעבירה זו!!!

בעבירות הסמים בכלל והדחת קטין לסמים בפרט, יש להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי מנוסה, אמין ומקצועי המתמחה בתחום הפלילי. שכן בחלק לא מבוטל של התיקים הפליליים בעבירה זו, ישנו ספק בדבר ידיעתו של מבצע העבירה כי מדובר בקטין.

לא מדובר בטענה סתמית של נאשם כי לא ידע שמדובר בקטין , הדבר נבדק בהתחשב בנסיבות, בהיכרות קודמת עם הקטין , חברים משותפים, מראהו של הקטין ועוד'.

עו"ד פלילי שזהו תחום התמחותו, עשוי לעורר ספק גם בנקודה זו ובכך למזער את העונש שיושת על הנאשם בעבירה זו.

עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי יידע אף למצוא את שביל הזהב ולשכנע את הפרקליטות או התביעות לתקן את כתב האישום ולהביא לשינוי עבירת הדחת הקטין לסמים לעבירה אחרת שלא תחייב מאסר בפועל.

ייעוץ משפטי מקצועי עשוי אף בהתחשב בנסיבות התיק והנאשם, להביא לסיום התיק הפלילי בענישה חינוכית/שיקומית, הצופה פני עתיד, באופן שהנאשם לא יורשע בבית המשפט ובכך אף תמנע חריטת אות קין על מצחו, בצורה של רישום פלילי, לשנים רבות ואולי אך לקביעות.

תגובה אחת