ארכיון התגית 'מחיקת רישום פלילי'

יוני 27 2010

רישום פלילי על עבירות מתקופת השירות הצבאי

תחום הרישום הפלילי הוא רחב מאוד ולמשרדנו מופנות שאלות רבות לגביו. אחת הסוגיות החשובות בתחום היא רישום פלילי של עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי.


עבירות שונות שבוצעו במהלך השירות הצבאי ונדונו בבית הדין הצבאי אשר הרשיע את החייל בבצוע העבירה, ירשמו בפלט המרשם הפלילי של החייל ,יותירו "כתם" על שמו ובמידה רבה ישפיעו על חייו המקצועיים.

רישום פלילי כאמור, הנו בעל השלכות קשות על חיי אדם, השלכות שיש בהן כדי לפגוע בשמו הטוב, במוניטין, בסיכויי קבלה למקום עבודה (אשר מן הסתם פוחתים כאשר על אותו תפקיד מתמודד אדם שעברו הפלילי נקי לחלוטין) לרבות חסימת האפשרות להתקבל למקומות עבודה ציבוריים ועוד.

התקופה המינימאלית לרישום פלילי צבאי הינה 17 שנים.

העבירות הצבאיות המובילות לרישום פלילי
העבירות הצבאיות הנפוצות המובילות לרישום פלילי  הן לרוב עבירות של החזקת סמים ,שימוש בסמים במהלך השירות הצבאי, שימוש בנשק שלא כדין וכן עבירות מין, אלו העבירות הצבאיות ה"כבדות יותר"  שבאופן עקרוני אף אזרח רגיל יועמד לדין פלילי בגינן, יחד עם זאת, ישנן עבירות נוספות שהן במהותן עבירות הרלוונטיות רק למהלך השירות הצבאי כגון נפקדות , עריקות שאף הן עשויות להוביל לרישום פלילי.
נכון הדבר שעבירות כגון עריקות רלוונטיות רק לצבא ולכאורה אין בעבירה זו כדי להשליך על החיים האזרחיים, אך חשוב להדגיש את המילה "לכאורה". ומדוע? משום שאדם הרוצה להעסיק אדם אחר לארגונו, יביט בפלט המרשם הפלילי ויראה אדם שבחר לערוק מהצבא.

האם אותו מעסיק לא יחשוב שקשה לסמוך על אותו אדם שערק מהצבא? האם כשמול אותו "עריק" יתמודד אדם אחר שפלט המרשם הפלילי שלו נקי לחלוטין, המעסיק לא יעדיפו? אם נהיה כנים עם עצמנו נודה שאותו מעסיק יעדיף את הבחור שלא ערק מהצבא.

התמודדות עם רישום פלילי צבאי
הגורם המוסמך למחיקת רישום פלילי צבאי הנו נשיא המדינה, למעשה מדובר בבקשת חנינה לנשיא המדינה בדיוק כפי שקורה במישור האזרחי הפלילי.

כיצד מתבצע התהליך
בקשה למחיקת רישום פלילי / חנינה  מוגשת ישירות לנשיא המדינה.
נשיא המדינה יבחן בקשה זו לאחר שיקבל התייחסות הגורמים הצבאיים הרלוונטיים, למשל,  רמ"ד חנינות בפרקליטות הצבאית (רמ"ד חנינות יגבש המלצתו הסופית לאחר שייוועץ בראש אכ"א ומשרד הרמטכ"ל, בין היתר).

השיקולים בקבלת החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי צבאי
להלן חלק מהשיקולים שנשיא המדינה יבחן בבואו לקבל החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי:
- חומרת העבירה והישנותה .
-  התנהלות החייל במהלך שירותו הצבאי הכולל והתנהגותו.
- משך השירות הצבאי.
- פרק הזמן שחלף ממועד בצוע העבירה.
- קבלת אחריות והבעת חרטה.
- רקע אישי של החייל ונסיבות חייו.
- עבירות אחרות /נוספות שבוצעו, לרבות בחיים האזרחיים .
- עבירות משמעת במהלך השירות.
- גיל תחילת השירות הצבאי

הדין הצבאי ידוע בנוקשותו כלפי חיילים שהורשעו בבצוע עבירה כזו או אחרת. יחד עם זאת, בהמשך, כשמוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה ישנו לכאורה "יתרון"  לבקשת חנינה על עבירה צבאית (כמובן ככל שחומרתה נמוכה במדרג חומרת העבירה) ביחס לאדם שביצע עבירה במהלך חייו האזרחיים, זאת בהתחשב בגיל הצעיר בו בוצעה העבירה וכן בשל קיום החובה למדינה בעצם השירות הצבאי ולקיחת חלק בהגנה על המולדת.

הצורך בשינוי החוק הצבאי
ישנה דרישה הולכת וגוברת לשינוי החוק הצבאי כך שהשופטים יוכלו להימנע מהרשעת חייל בבצוע עבירה הגם כי ביצעה. בדיוק כפי שקיים במסגרת ההליך הפלילי האזרחי הקרוי "אי הרשעה". משנת 2005 לשופטי בתי הדין הצבאיים הסמכות למחיקת סעיפים מסוימים מכתב האישום נגד החייל במטרה להימנע מהכתמתו בחייו האזרחיים בהמשך הדרך.

הקולות הרבים קוראים לאפשר שיקול דעת לשופטים לקבל החלטה כי עבירה לא תישא רישום פלילי או שתישא רישום פלילי "מופחת" תוך מתן עדיפות לשיקול השיקום של החייל ומניעת פגיעה בעתידו.

לצערנו הרב, יחלוף זמן רב עד שיתחולל שינוי בעניין זה ולכן יש להתמקד במצב הנוכחי המאפשר הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, דבר שיביא למחיקת רישום פלילי ומניעת פגיעה בעתיד החייל שהורשע בבצוע העבירה.

כדי שבקשת חנינה זו תתקבל יש לעורכה בקפידה. רצוי להיעזר בעורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו. בקשת חנינה שונה מכל בקשה אחרת ועליה להכיל טיעונים שונים, בין היתר, מאלו שנטענו בשבחו של החייל בבית הדין הצבאי.

עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ידע לייעץ כיאות לאדם המבקש להגיש בקשת חנינה הן באשר למועד הבקשה , נסיבותיה והן באשר לסיכויי הצלחתה.

רק לאחר שישקלו כלל השיקולים הרלוונטיים על ידי עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ניתן יהיה להעריך את סיכויי הבקשה ולהפיק את המיטב עבור הלקוח המייחל לדף פלילי נקי בחייו שיאפשר לו להתקבל למקום עבודה ואף חיים מקצועיים משגשגים.

אל תרימו ידיים, מחיקת רישום פלילי אפשרית !!!

אין תגובות

יוני 24 2010

רישום פלילי האם אנו צפויים למהפכה בניהול ונגישות למרשם הפלילי?


שר המשפטים הקודם, פרופ' דניאל פרידמן, החליט על הקמת וועדה לבחינת היבטים שונים של סוגיות המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים בפסיקה. הועדה הגישה לשר המשפטים הנוכחי, פרופ' יעקב נאמן, את המלצותיה. באם יתקבלו המלצותיה של הועדה, בראשותה של פרופ' רות קנאי (הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן), מדובר במהפכה של ממש בכל הקשור לניהול המרשם הפלילי על ידי משטרת ישראל, כמו גם בנגישות לאותו מרשם.

מטרת הוועדה, על פי גורם בוועדה, הייתה שיקומם של אנשים שהיו מעורבים בפלילים, תוך החזרתם לעבודה – הקלת הקבלה לעבודה על ידי הגבלת הגישה לרישומם הפלילי. בטרם נפרט חלק מהמלצותיה של הוועדה, נציין כי על פניו, חלק מההמלצות עשויות דווקא לפגוע באזרח ולא לסייע לו, ועל כך נפרט בהמשך.

על פי המלצת הוועדה, לא כל מקום עבודה יוכל לקבל תדפיס של מרשם פלילי מאדם המעוניין להתקבל לעבודה. על פי ההמלצה, אשר מתגבשת להצעת חוק, אזרח המבקש לעיין במרשמו הפלילי, יוכל לעשות זאת רק בתחנת המשטרה ולא יקבל, כפי שנהוג כיום, את תדפיס המרשם הפלילי שלו.

המלצה תמוהה

המלצה זו תמוהה לדעתנו. הרי  אדם, שלו מרשם פלילי, הכולל תיקים בהם נדון בבית המשפט (קרי, רישום פלילי) ו/או תיקי חקירה פתוחים ו/או תיקי חקירה סגורים ו/או כל מרשם אחר זכאי לדעת מהו המרשם המתנהל כנגדו. איך אמור אותו אדם להיאבק במרשם זה (אם באמצעות בקשה לחנינה או באמצעות בקשות לביטול מרשם פלילי) כאשר אין הוא מקבל לידיו את תדפיס המרשם – האם על האזרח לעמוד בתחנה ולהתחיל להעתיק ידנית את המרשם?  ואם מדובר במרשם ענף ?  יעמוד ויעתיק לדף את כולו?

דווקא בהמלצה זו ישנה פגיעה מהותית באזרח.  נהיר הוא כי במניעת קבלת התדפיס כוונת המחוקק הינה להגן על האזרח, אשר עשוי להתבקש להעביר לידי מעסיק פוטנציאלי את התדפיס הנ"ל – אך זהו אינו הפיתרון, על הוועדה לתן מענה לסוגיה זה במטרה להימנע מפגיעה באזרחים.

זאת ועוד, הוועדה ממליצה כי לאזרח תוענק תעודה המצביעה על עברו הנקי – מעין "תעודת יושר" או מסמך אחר שיעיד על רישום פלילי, אך לא יפרט מהו.

גם כאן קיימת בעייתיות, בהמלצת הוועדה כי יונפק לאזרח מסמך אשר מעיד על רישום פלילי, מבלי לפרטו.

פגיעה באזרחים בעלי רישום פלילי יחיד

הדבר יכול דווקא לפגוע בכל אותם אזרחים שלהם יש רישום יחיד, אם בדרך של אי הרשעה ואם בדרך של הרשעה, בעבירה שאינה חמורה. הכיצד יאובחנו אלו מאחרים שלהם רישום פלילי עשיר, הכולל מגוון עבירות, כמו גם עבירות חמורות מסוג פשע, ואשר אף ריצו מאסרים בגינם?

גם לגבי אותם אזרחים בעלי רישום פלילי ענף, הרי שישנו הבדל בין אדם המורשע בעבירות אלימות לזה שהורשע בעבירות סמים או רכוש , לא כל שכן אדם שהורשע בעבירות מין. באם יונפק מסמך אחיד המציין כי לאזרח הנ"ל ישנו רישום פלילי, הדבר פוגע באופן חמור דווקא באותם אזרחים שהסתבכו באופן חד פעמי עם החוק ואשר את שיקומם מבקש המחוקק.

המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח

נושאים נוספים שנדונו במסגרת הוועדה היו קיצור תקופות התיישנות לעבירות שונות ומחיקת הרשעות פליליות מהמרשם הפלילי לבעלי רישום פלילי יחיד, כאשר לא הוטל עונש מאסר בצד ההרשעה.

זאת ועוד, דנה הוועדה בקביעת קריטריונים חדשים לגבי זהות הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי – משטרתי ,  וכן הומלץ כי גם במקומות עבודה (בעיקר מוסדות ציבוריים) שבהם ניתן לבקש מאזרח לעיין במרשמו הפלילי, תוגבל הגישה למרשם למספר מצומצם של אנשים – לא לכל אחד במקום העבודה תהיה גישה לתדפיס המרשם הנ"ל.

אין ספק, כי המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח.  – הן לגבי הרישום של תיקים שבהם נדון אדם בבית המשפט (לאחר שהוכחה אשמתו) והן לגבי הרישום המשטרתי המתנהל של תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו. כיום, רישום פלילי של אדם, אשר הורשע בעבירה ונדון בגינה, לא ימחק מהמרשם הפלילי אלא לאחר תקופה של 17 שנים !!!

תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו יכולים אף להיוותר במרשם הפלילי לעד.

במצב זה, יקשה על אזרח לפעול לשיקומו, כאשר המחוקק הכתימו באות קין, אשר אותו הוא נושא לתקופה כה ארוכה – ולכך יש לפעול לשינוי. בין אם השינויים יחולו ובין אם לאו, אל תזניחו נושא חשוב זה של רישום פלילי, אל תמתינו ל"דקה התשעים", דאגו לעתידכם עוד היום , דאגו לפלט מרשם פלילי נקי.

תגובה אחת

יוני 20 2010

כל מה שרצית לדעת על מרשם פלילי ו- רישום פלילי


מה ההבדל בין מרשם פלילי לרישום פלילי? מי הגוף המנהל את רישומי פלט המרשם הפלילי? מה מכיל מרשם פלילי? למי נועד פלט מרשם פלילי? -  על כך ועוד במאמר זה.

נושא המרשם הפלילי הנו נושא מורכב ואף רגיש אשר נוגע לכל אחד ואחת מתושבי ואזרחי המדינה. נושא זה של מרשם פלילי (או כפי שמכונה בקרב הציבור "תעודת יושר" ) נוגע לכולנו, בין היתר, בסיטואציות הבאות, כשאנו רוצים להתקבל למקום עבודה חדש, כשאנו צריכים להעביר למעסיקינו הנוכחי, מידי שנה עדכון אודות "מצבנו הפלילי", כשחלק מאיתנו רוצה להגר למדינה אחרת, כשחלק מאיתנו מעוניין להוציא רישיון נשק ועוד.

ההבדל בין מרשם פלילי לרישום פלילי

מרשם פלילי מכיל את כלל רישומי התיקים הפליליים, כלומר הן תיקים שאדם נדון בבית המשפט הן תיקים פתוחים שבהליכי חקירה, תיקים סגורים והן תיקים שנמחקו לאחר תקופת התיישנות ומחיקה.

רישום פלילי, הנו רישום מצומצם יותר, של תיקים פליליים במסגרתם אדם נדון בבית המשפט.

מי הגוף האחראי על פלט מרשם פלילי?

הגוף האחראי על נושא המרשם הפלילי / רישום פלילי הנו משטרת ישראל. חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים קובע כי משטרת ישראל תנהל מרשם, בין היתר, לגבי כל אדם שניתנה לגביו החלטה כלשהי במסגרת תיק פלילי שנדון בבית המשפט או בית דין.

מה מכיל פלט המרשם הפלילי?

פלט המרשם הפלילי יכיל את הנתונים הבאים:

1) הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים פשעים ועוונות;

(2) צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה למעט צווים נגד מתלונן וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה;

(3) קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;

(4) קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;

(5) שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;

(6) החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18 (חנינה- קיצור או ביטול תקופת התיישנות).

(7) תיקי משטרה בהליכי חקירה (המכונים מב"ד)

(8) תיקי חקירה סגורים (לרבות אי תביעה)

למי נועד פלט מרשם פלילי (רישום פלילי)?

פלט זה של מרשם פלילי נועד בראש ובראשונה עבור האדם שהמידע נוגע אליו. הפלט מאפשר לאדם לדעת מהם רישומי המשטרה שעל שמו ובהתאם לפעול לתיקון טעויות. חשוב להדגיש כי גוף מסוים הזכאי לקבל מידע על-פי החוק, לצורך העסקה  למשל, מקבל את הנתונים באופן ישיר ממשטרת ישראל, בכפוף להגבלות המצוינות בחוק.

עפ"י החוק מעסיק מנוע מלבקש מאדם את פלט המרשם הפלילי, ובכלל זה לצורכי העסקה או קבלה למגורים ביישוב כזה או אחר. איסור זה חל על כל גורם, כולל מעסיקים פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות ממשלתיות. המידע בדבר רישום פלילי חסוי, השגת מידע מן המרשם הפלילי על ידי מי שאינו זכאי לכך, מהווה עבירה פלילית.

תעסוקה עם רישום פלילי, האם אפשרי הדבר?

קיומו של רישום פלילי יש בו כדי להגביל את אפשרויות התעסוקה במקצועות שונים

לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע מסוים.

ישנם מס' תחומי עיסוק אשר בתקופה האחרונה התאגדו או שעתידים להתאגד, למשל תחום הפיזיותרפיה, שמאות ועוד . בעלי מקצוע באותם תחומים שיחפצו להיות חלק מאותו איגוד מקצועי יצטרכו להנפיק פלט רישום פלילי , זאת במטרה להראות כי עברם הפלילי נקי ואין מניעה  כי יהיו חלק מאותו איגוד ויעסקו במקצוע הרלוונטי.

מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לצד ג'?

להלן המקרים בהם יימסר המידע בדבר מרשם פלילי לצד ג':

א. בעת הגשת בקשה לאמץ ילד מחו"ל
ב. בעת בקשה להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, במסגרת בקשת הגירה לחו"ל) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
ג. לצורך חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק.  למשל:  השתתפות במכרז ציבורי.

לידיעתכם-   העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם,   המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

מתי ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה ?

ההליך הפלילי (בעבירות פליליות ובעבירות תעבורה) מסתיים, בדר"כ בגזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. במקרים מסוימים ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .

כאשר מוצו אפשרויות הערעור נתונה לאותו אדם האפשרות להגיש בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי המכונה חנינה, בקשת חנינה תוגש לנשיא המדינה.סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה הינה מכוח חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.

להלן שישה תחומים במסגרתם לנשיא המדינה סמכות לחון אדם:

 • קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
 • קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
 • הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
 • הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
 • קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
 • קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

מתי עלי לפעול למחיקת רישום פלילי ו/או לביטול תיקים סגורים מפלט המרשם הפלילי שעל שמי?

קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.מחיקת רישום פלילי מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי התלוי בעונש שהוטל – הינו 17 שנים). יחד עם זאת, ניתן לקצר מועדים אלו באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

המלצתנו לכם:

הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי, בהקדם האפשרי ולא לחכות ל"דקה התשעים" כשצריכים לעשות שימוש בפלט המרשם הפלילי, המתנה לרגע זה גוררת לחצים מיותרים לחלוטין, שניתן להימנע מהם.

זאת ועוד, חשוב מאוד להגיש את הבקשות באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, יעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה הנדרשת

2 תגובות

ינו' 31 2010

רישום פלילי – מרשם פלילי

מאת admin נושאים מאמרים

מה מכיל פלט המרשם הפלילי שעל שמכם, איך תוכלו להשיג את הפלט, מי רשאי לראות את הפלט, מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי כשנדרש מידע מהמרשם הפלילי, על כך בגוף המאמר.

תחילה נזכיר כי המושג מרשם פלילי הנו מושג רחב. מרשם פלילי כולל בתוכו את כל רישומי המשטרה בדבר תיקיו השונים של אדם, לרבות תיקים שהאדם נשפט בגינם וכן תיקים סגורים , תיקים שכעת מתנהלת בהם חקירה וכו'.

רישום פלילי הנו מושג נפרד הנכלל בתוך המרשם הפלילי כאמור לעיל. רישום פלילי כולל תיקים בגינם הוגש כתב אישום וניתנה החלטה שיפוטית כלשהי בעניין.

תכולת פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי שעל שמכם יכיל את הנתונים הבאים:

 1. רישום פלילי כמפורט בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, מידע בדבר הרשעות והחלטות שיפוטיות אחרות.
 2. רישום של משפטים וחקירות תלויים ועומדים (תיקים המכונים ע"י המשטרה מב"ד)
 3. רישום משטרתי ומרשם פלילי: תיקי חקירה שנסגרו, הרשעות לגביהן הסתיימה תקופת המחיקה או שנשיא המדינה נתן במסגרתם חנינה
 4. רישום של תיקי משטרה המכונים תיקי אי-תביעה שנסגרו.

כיצד ניתן להשיג את הפלט בדבר רישום פלילי – מרשם פלילי

את הפלט  המכונה פלט מרשם פלילי ניתן להשיג בכל תחנת משטרה ברחבי מדינת ישראל.
יש לרכוש בול הכנסה בבנק הדואר, עלותו כ-30 ₪ , להגיע איתו במהלך היום לתחנת משטרה , לפנות לרשם התחנה , לתת לו את בול ההכנסה  ולמלא טופס בקשה לקבלת פלט מרשם פלילי.
- יש להצטייד בתעודת זיהוי , כך יתאפשר הזיהוי של דורש הפלט.
• אדם המעוניין לפעול בתחום של מחיקת רישום פלילי / ביטול תיקים מהמרשם הפלילי, רצוי כי יוציא פלט עדכני מהמשטרה במטרה להציגו בפני עו"ד פלילי שיפעל למענו, לשם השגת התוצאה הרצויה.

למי נועד פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי , נועד  לעיונו של האדם שהמידע מתייחס אליו . הפלט מאפשר לאדם לדעת מהם רישומי המשטרה שעל שמו ובהתאם לפעול לתיקון טעויות, במידה וישנן כאלה.

חשוב להדגיש כי גוף מסוים הזכאי לקבל מידע על-פי החוק, לצורך העסקה  למשל, מקבל את הנתונים באופן ישיר ממשטרת ישראל, בכפוף להגבלות המצוינות בחוק.

חל איסור לבקש מאדם את פלט המרשם הפלילי, ובכלל זה לצורכי העסקה או קבלה למגורים ביישוב כזה או אחר. איסור זה חל על כל גורם, כולל מעסיקים פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות ממשלתיות .

עפ"י החוק, המידע בדבר רישום פלילי / מרשם פלילי  הנו חסוי, השגת מידע מן המרשם הפלילי על ידי מי שאינו זכאי לכך, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה עד שנתיים מאסר.

נדגיש כי אין בעצם הסכמת האדם למסירת המידע, כדי לפטור מאחריות פלילית של דורש פלט המרשם הפלילי.

חשוב ורצוי כי מעסיקים, המעוניינים במידע מהמרשם הפלילי, יתייעצו עם עו"ד פלילי. .

החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי של עו"ד פלילי נעוצה ברצון להימנע מטעויות שיש להן השלכות מבחינת החוק. השלכות שעשויות להגיע עד כדי הגשת כתב אישום כנגד אדם שדרש מידע שעפ"י חוק חל עליו איסור לעשות כן.

אין תגובות

ינו' 23 2010

רישום פלילי מהו ?

מאת admin נושאים מאמרים

מהו מרשם פלילי? האם קיומו של רישום פלילי יכול לפגוע ביכולתו של אדם לעסוק במקצועות מסוימים? האם ומתי יוכל צד ג' לעיין במרשם פלילי של אדם? על כך במאמר זה.

מרשם פלילי

מרשם פלילי הינו, למעשה, מאגר מידע, המנוהל, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, על ידי משטרת ישראל והוא כולל רישום של תיקים שעברו את מבחן בית המשפט (שניתנו בהם על ידי בית משפט או בית דין פליליים גזר דין או החלטה אחרת לאחר שהוגש כתב אישום ונקבע כי בוצעה עבירה);

מרשם פלילי כולל גם רישום של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים (בחקירה), תיקי משטרה סגורים (שהחקירה בהם הסתיימה והם נסגרו מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור), תיקי אי תביעה ותיקים שרישומם נמחק מהרישום הפלילי לאחר שעברו תקופות ההתיישנות והמחיקה.

הגבלת יכולת התעסוקה

אין ספק כי קיומו של רישום פלילי עלול להגביל את האפשרות לעסוק במקצועות שונים, זאת בעיקר עקב הרשעתו של אדם בעבירות מסוג מסוים.

לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע זה או אחר.

האם יכול צד ג' לדרוש מאדם להמציא את תדפיס המרשם הפלילי שלו ?

אסור לצד ג' – אם גוף ציבורי ואם גוף פרטי – לדרוש מאדם להמציא את תדפיס מרשם פלילי .  בחוק המרשם הפלילי מנויים הגופים הזכאים לקבל מהמשטרה את תדפיסו הפלילי של אדם, והוא יתקבל על ידם ישירות ממשטרת ישראל.

יתרה על כך, השגת המידע שבתדפיס המרשם הפלילי , שהינו חסוי, בדרך לא חוקית, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה שנתיים מאסר.

התייעצות עם עו"ד פלילי תקנה לכם ידע שיחסוך מכם בעיות (בין היתר, הגשת כתב אישום נגדכם) !!!

מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי ?

ישנם מקרים שבהם יימסר מידע על אדם מהמרשם הפלילי לצד ג', והם:

א. כשאדם מבקש לאמץ ילד מחו"ל.
ב. כשאדם מבקש להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, כשאדם מבקש להגר למדינה אחרת ונדרשת הצגת רישומו הפלילי) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
ג. לשם חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק.  למשל:  השתתפות במכרז ציבורי או קבלה לעבודה בגופים מסוימים הרשאים על פי חוק להביא את עברו הפלילי של אדם בחשבון לשם כך.

חשוב לדעת – העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם, וגם לאחר קבלת הסכמה זו,  המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.

מחיקת רישום פלילי (רישום שנעשה לאחר הגשת כתב אישום וגזר דין) מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי למחיקה לאחר הרשעה – תלוי בעונש שהוטל – הינה תקופה של 17 שנים!!!).  עם זאת, ניתן לקצר מועדי המחיקה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

קיימת חשיבות רבה לניסוח ועריכת הבקשות הנ"ל.  עו"ד פלילי, שזהו תחום התמחותו, יודע לנסח ולערוך את הבקשות כנדרש, תוך התייחסות ומתן דגש לנקודות בעלות חשיבות  לשם השגת תוצאה חיובית עבור הלקוח.

המלצתנו לכם, הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי,  באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

עו"ד פלילי אמין, הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, ידע להעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה החיובית הרצויה.

אין תגובות

דצמ' 22 2009

מחיקת רישום פלילי לקטין

מאת admin נושאים מאמרים

דרכי הטיפול בתיק חקירה כנגד קטין? האם התיק יירשם בפלט המרשם הפלילי? האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין? האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי? מדוע חשוב לנהל את מחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה? על כך בגוף המאמר.

מהרגע שנפתחת חקירה פלילית כנגד אדם, נותר רישומו של התיק במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, אלא אם כן נקבע כי אותו אדם לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.

לידיעתכם, גם קטין שנחקר בגין ביצוע עבירה פלילית צפוי לרישום פלילי!

תיק חקירה כנגד קטין דרכי הטיפול בו, האם הדבר יירשם בפלט המרשם הפלילי של הקטין?


עם סיום חקירתו של הקטין, קיימות מספר אופציות לגבי אופן סיומו של התיק:

 1. התיק ייסגר כתיק אי תביעה קטין.
 2. התיק ייסגר כתיק חקירה פ"א.
 3. התיק יועבר לגורמי התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות פלילית) ושם יוכרע באם יש די ראיות ואם יש מקום להגשת כתב אישום כנגד הקטין.

רק במקרה הראשון, שבו תיק החקירה נסגר כתיק אי תביעה קטין, לא יוותר רישום במסגרת המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. כשתיק חקירה כנגד קטין נסגר כתיק אי תביעה קטין, הדבר בא לידי ביטוי ברישום פנימי בלבד ביחידת הנוער החוקרת, ורק לעובדי הנוער ישנה גישה לרישום זה.

לעומת זאת, כאשר תיק חקירה נסגר מהעדר עניין לציבור או מחוסר ראיות, הגם שלא הוגש כתב אישום כנגד הקטין, יוותר במרשם הפלילי רישום של התיק הסגור.

גם לאחר שהוגש כתב האישום, במידה ונקבע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו (עם או בלי הרשעה בצד קביעה זו), אזי ירשם הדבר ברישום הפלילי. (כאמור לעיל, אם זיכה בית המשפט את הקטין, לא ייוותר כל רישום פלילי נגדו בפלט המרשם הפלילי של משטרת ישראל).

האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין?

להמשך קריאה

אין תגובות

דצמ' 02 2009

שימוש בסמים

מאת admin נושאים מאמרים


מהו סם, מה הכמות המוגדרת בחוק לצריכה עצמית, כיצד המחוקק מתייחס לנושא הסמים, על כך ועוד בגוף המאמר. סם הוא למעשה תרכובת כימית שיש בה כדי להשפיע על מערכת העצבים ובכך ליצור שיבוש בתפיסת המציאות וההכרה, סמים מן הסתם, יש בהם כדי לגרום לשינויים נפשיים כמו גם התנהגותיים אצל אלו שבחרו להשתמש בהם, השינוי עשוי להיות מיידי או בטווח הארוך. ממחקרים שונים עלה כי מידת השפעת הסמים תלויה למעשה בסוג הסם, במינון ובתדירות השימוש. בטווח הקצר, הסם עשוי לגרום לתחושת בטחון עצמי גבוהה ביותר, אומץ רב מהרגיל, בטווח הארוך, שימוש בסם עשוי לגרום לנזקים מהותיים ביותר כשחלקם אף אינם ניתנים לתיקון. התמכרותו של אדם לסם היא למעשה תלות ממשית בסם, הדבר בא לכדי ביטוי הן מבחינה פיזית והן מהבחינה הנפשית, הצורך בסם הופך לכפייתי כדי להגיע למצב של תפקוד יום יומי. רצונו של המכור לסם, כמו גם הצורך הבלתי ניתן לשליטה להשיג את הסם, תגרום לו לעשות כמעט כל מעשה .

מה החוק אומר על כך?

לעבירות הסמים ישנו חוק ספציפי הנקרא פקודת הסמים (נוסח חדש) , התשל"ג-1973. החוק מגדיר "סם מסוכן" באופן הבא

חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם

להלן חלק מצומצם של שמות הסמים המופיעים בתוספת הראשונה: קנבוס, שרף של קנבוס הידוע גם בשם חשיש, אופיום, לס"ד, בופוטנין, אמ.די.אמ.איי, קוקאין,הרואין, קודאין, מורפין, מתאדון ועוד'. עפ"י פק' הסמים המסוכנים נאסר על אדם לגדל, לייצר, להפיק, או להכין סם מכל חומר. האפשרות היחידה לבצע פעולות אלו ולא להיענש הינה באמצעות ייצור ו/או הפקה של סם באופן חוקי, כיצד הדבר אפשרי? כאשר הדבר נעשה בהיתר של המנהל, מיהו המנהל? המנהל הנו המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לעניין זה. דוגמא לפעילות מותרת ייצור סמים ו/או הפקתם לצרכים רפואיים ובהיתר מאת המנהל. העונש שיוטל על אדם שיעשה כן ,ללא היתר מאת המנהל, הנו עד 20 שנות מאסר !!!


מה אומר החוק על החזקה ושימוש בסמים?

החוק אוסר על החזקה ושימוש בסמים ללא היתר מאת המנהל.

מה העונש עפ"י החוק?

העונש נחלק לשני מצבים.

מצב 1: החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית !

מצב 2: החזקת סמים שלא לצריכה עצמית !

העונש בחוק למצב 1 עד 3 שנות מאסר !, למצב 2 עד 20 שנות מאסר !

המחוקק רואה בחומרה יתרה פעילות לא חוקית של אדם שמחזיק סם במטרה לספקו לאדם אחר,במטרה לבצע סחר בסמים, קרי , אותו אדם הנו לכאורה נגע רע, עפ"י המחוקק, שבכוונתו לגרום לאנשים אחרים להשתמש בסם וכך להרוויח כסף רב.

מה הכמות המוגדרת בחוק לצריכה עצמית?

התשובה לכך תלויה בסוג הסם. למשל בסמים כגון קנבוס וחשיש, הכמות לצריכה עצמית היא עד 15 גרם.

אופיום – עד 2 גרם.

לס"ד – עד 3 יחידות כלשהן.

קוקאין, הרואין עד 0.3. גרם.

מתאדון – 0.15 גרם נטו.

כל כמות סם מעבר לאמור לעיל, תיחשב לכאורה כהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, קרי למטרות מסחריות.

למען הסר ספק נבהיר, כי בפקודת הסמים ישנה רשימה ארוכה ביותר של סוגי סמים, הכמות הנחשבת ביחס לאותם סמים לצריכה עצמית, מצוינת במפורש בחוק.

זאת ועוד, אין משמעות הדברים שהתביעה תיצמד באופן מוחלט לכמויות המוגדרות בחוק המתייחסות להחזקת סמים לצריכה עצמית ומעבר לכמות זו, נאשם שנתפס מחזיק סמים בכמות משמעותית ייאלץ להודות ולהישפט בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

ממש לא כך הם פני הדברים !

לעיתים קרובות ביותר, נאשמים הנתפסים עם כמות סם הגדולה מהכמות המוגדרת בחוק לצריכה עצמית, מחזיקים בפועל את הסמים לצריכתם העצמית ללא כל כוונה מסחרית של סחר בסמים, למשל.

בנסיבות אלו ישנה חשיבות לייצוגו של הנאשם ע"י עו"ד פלילי מנוסה בתחום, שיפעל לשכנע את התביעה כי הסם הוחזק לשימוש עצמי בלבד, ללא כל כוונה של סחר בסמים, ובהתאם רמת הענישה תהיה קלה יותר באופן משמעותי.

החשיבות בייצוג משפטי הולם נובעת גם מהצורך בסיום תיק כזה בדרך של אי הרשעה !

אי הרשעה משמעותה מחיקת רישום פלילי בגין התיק הפלילי, לאחר תקופה קצרה יחסית של 5 שנים (למעט קטין). הרשעה משמעותה מחיקת רישום פלילי לאחר תקופה מינימאלית של 17 שנים.

2 תגובות

נוב' 30 2009

מחיקת רישום פלילי –חנינה !

מאת admin נושאים מאמרים


הוגש נגדך כתב אישום שבעקבותיו הורשעת בבית משפט או בית דין פלילי? תיקך הפלילי הסתיים לאחר הליכי בית המשפט, בדרך של אי הרשעה?

תתעורר, יש לך רישום פלילי, דבר שיש לו משמעות והשפעה לגבי המשך עתידך המקצועי .

ניתן לפעול למחיקת רישום פלילי בדרך של בקשת חנינה לנשיא המדינה.

מדוע כדאי לי לפעול למחיקת רישום פלילי? האם הרישום הפלילי אינו נמחק באופן אוטומטי?

מעסיקים רבים, דורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" – כיום, תדפיס ה- "רישום פלילי". ישנם גם מקומות עבודה שדורשים, באופן תקופתי, הצגת אותו רישום פלילי למעסיק, בעיקר מקומות עבודה בעל רגישות ציבורית או ביטחונית.

הרשעה או רישום פלילי של הליך שהסתיים ללא הרשעה אמורים להימחק מהרישום הפלילי, לאחר תקופה מסוימת המצוינת בחוק. התקופה המינימאלית למי שנדון בבית משפט שאינו בית משפט לנוער, הינה 5 שנים – רק כאשר מדובר בסיום ההליך ללא הרשעה. אדם שהורשע, תקופת המינימום למחיקת רישומו הפלילי הינה 17 שנים.

לכן, קיימת חשיבות לפעול למחיקת רישום פלילי בהקדם, בעיקר כשהרישום הפלילי מהווה כתם אשר פוגע ביכולתך להתקבל לעבודה ו/או להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנוכחי ובכך פוגע בפרנסתך ופרנסת משפחתך.

חנינה – מתי?

ההליך הפלילי (בין אם בתחום הפלילי הממשי ובין אם בתחום התעבורה) מסתיים, לרוב, במתן גזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (כשהערכאה הראשונה הייתה בית המשפט השלום), אך רק בנסיבות מסוימות תתקבל בקשתו ובית המשפט העליון ידון בערעורו הנוסף.

מקום בו מוצו אפשרויות הערעור, או בנסיבות המקרה, אין טעם לערער על החלטת בית המשפט, נתונה לאותו אדם דרך נוספת וחשובה ביותר והיא בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי באמצעות בקשה המכונה חנינה, בקשת חנינה זו מוגשת לנשיא המדינה.

סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה נובעת מחוק יסוד: נשיא המדינה.

מאחר והמחוקק ראה לנכון להתחשב בשיקומו של אדם, הוא אפשר לנשיא המדינה, על דרך של חנינה, לחון אדם, ב- 6 קטגוריות שיפורטו להלן, וזאת אף על פי ולמרות שבית משפט קבע את אשמו ולאחר ששקל את כל הנתונים אף קבע את העונש שבצד העבירה/ות בה/ן הורשע:

 1. קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
 2. קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
 3. הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
 4. הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
 5. קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
 6. קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

סמכותו של נשיא המדינה לקצר את התקופה למחיקתה של הרשעה או רישום ללא הרשעה מפלט הרישום הפלילי, קמה מחוק יסוד : נשיא המדינה , כפי שפורט לעיל, בצירוף עם חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי").

עיכוב ביצוע גזר דין לצורך הגשת בקשת חנינה, האם הדבר אפשרי?

התשובה בעיקרון הינה חיובית, אך הדבר ייעשה במשורה ע"י בתי המשפט, ומנימוקים מיוחדים שיפורטו בגוף ההחלטה, ולא כדבר שבשגרה .

לעיתים קצרה ידו של בית המשפט מלהושיע את הנאשם ואז הדרך שנותרה להקלה בעונשו הינה באמצעות חנינה.

ראו לעניין זה ע"פ 657/84, שם קבע בית המשפט:

התוצאה היא, כי דין ערעור להידחות. אין לנו אלא לחזור על דבריה של הערכאה הראשונה, אשר קבעה:נ "אני ממליץ על כל דרך שתהיה כדי לקצר את התקופה, בשים לב להתנהגות החיובית של הנאשם בשנים האחרונות". אכן, מצויים אותם מקרים נדירים, שבהם יד השופט קצרה מלהושיע, והתרופה עשוי שתימצא במעשה חנינה של נשיא המדינה. עניין זה נתון כמובן לשיקול הדעת של הנשיא, ואין בידינו אלא לדחות את ביצוע המאסר בשלושה חודשים. כדי שיהא סיפק בידי המערער לפנות בבקשה בעניין זה.

ראו לעניין זה החלטת בית המשפט בבש"פ 1835/93:

אכן, הטעם העיקרי לבקשה שלפניי הוא בקשת החנינה מהנשיא, שהמבקש מעריך שתינתן לו. נראה לי כי מן הראוי, פרט למקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל, שנימוק זה, כשלעצמו, לא ישמש טעם לעיכוב ביצוע גזר הדין. וטעם רב יש בדבר. על דרך השתת העונש על-ידי בית המשפט אמרנו במקום אחר (ע"פ 156/80 בנימין נ' מדינת ישראל [3], בעמ' 747):

"כשופטים מצווים אנו להחליט מהו העונש על פי מידת הדין ומידה זו יכול שתהא מהולה במידה מסוימת של מידת הרחמים המותרת לנו שמן הצדק ומן הראוי לגזור על מי שהורשע בדין, הכול לפי העבירה, לפי העבריין ולפי נסיבותיו של כל עניין ועניין. השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של הרשות המחוננת, ואין בידינו לערב שיקוליה של זו בשיקולינו שלנו".

בקשת חנינה לנשיא – מה עליה לכלול?

בקשת חנינה חייבת להיערך באופן מקצועי ומפורט ובין היתר עליה לכלול את פרטיו המזהים של הפונה בבקשה לחנינה.

בקשת חנינה צריכה לכלול את פרטי התיק הפלילי בגינו נדון הפונה לנשיא המדינה בבקשת חנינה.

על בקשת חנינה לפרט גם נימוקים שעליהם מתבססת הבקשה, וכמו כן יצורפו מסמכים שונים בתמיכה לנימוקים אלו.

על אילו נימוקים ניתן לבסס בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי?

בקשה למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה ניתן לבסס על נימוקים שונים, הכוללים, בין השאר:

א. נסיבות כלכליות

ב. נימוקים סוציאליים

ג. נימוקים רפואיים

ישנם כמובן נימוקים רבים נוספים, כאשר כל נימוק עומד בפני עצמו או ביחד עם האחר, כלומר, בקשה למחיקת רישום פלילי ניתן להגיש מצירוף של כלל הנימוקים או חלקם, קבלת ההחלטה בעניין זה תיעשה ע"י עורך הדין הפלילי שיגיש את הבקשה.

חשוב להדגיש, בשל היותו של נושא החנינה מורכב, הנימוקים לבקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה, בעיקרם ובמהותם אמורים להיות שונים מאלו שנטענו בבית המשפט לפני שניתן פסק הדין (!).

עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום בקשת חנינה לנשיא המדינה, ידע לברור את הנימוקים הרלוונטים לבקשת החנינה שיהא בהם כדי לקדם את טובת הלקוח ולהביא לתוצאה הנכספת של מחיקת רישום פלילי !

קחו את עתידכם בידכם!!!

תגובה אחת

נוב' 09 2009

ביטול רישום פלילי

מאת admin נושאים מאמרים


מהו רישום פלילי?

עד לאחרונה, תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו מהעילות של חוסר ראיות או אין עניין לציבור, הופיעו במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל (על פי הקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981), לעתים למשך שנים רבות, מבלי שהאדם שתיקו נסגר מודע לכך ו/או נתונה הברירה בידו להביא לביטולו של הרישום הנ"ל.

תיקון חוק המרשם הפלילי

בשנת 2008 שונה חוק המרשם הפלילי בכך שנקבעו קריטריונים בהם יוכל אדם להגיש בקשה לביטולו של המרשם, כמו גם אפשרות לביטול רישומו של התיק הסגור הנ"ל באופן אוטומטי.

תיק חקירה משטרתית, ייסגר בשל אחת משלוש העילות הבאות:

 • "אין אשמה" – מעטים ביותר המקרים בהם נסגר תיק מעילה זו (למשל: כשישנה הוכחה חותכת כי התלונה שהוגשה כנגד אותו אדם הינה תלונת כזב). במקרה זה מבוטל רישומו של התיק מהמרשם מיד.
 • "חוסר ראיות" – תיק ייסגר מעילה זו כאשר אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום נגד אותו אדם בעבירה שבגינה הוגשה התלונה.
 • "אין עניין לציבור" – תיק ייסגר מעילה זו כשנקבע שאופי העבירה או נסיבותיה הן כאלו שאין לציבור עניין בניהול הליכים כנגד החשוד. במקרים רבים, תיק ייסגר מעילה זו מיד לאחר הגשת התלונה ואף ללא חקירתו של החשוד, כך שישנם מקרים בהם אותו אדם אינו מודע כלל כי נפתח כנגדו תיק.

בשתי העילות האחרונות יישאר רישומו של התיק הסגור במרשם הפלילי של האזרח, לעתים אף לעד, זאת, אם לא תטפלו בכך!

קיימות שתי דרכים להילחם ברישום פלילי. האחת הינה הגשת ערר על עילת הסגירה של התיק והשנייה הינה בקשה לביטול רישומו של התיק מהמרשם הפלילי.

הגשת ערר

המשטרה מחויבת לשלוח הודעה לאדם עם סגירת תיק חקירה כנגדו. עם קבלת הודעה כאמור ובמקרה שבו נסגר התיק מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור, ניתן להילחם בהחלטה על ידי הגשת ערר על עילת הסגירה.

הבעיה הינה שמדובר בהליך תחום במועדים – יש להגיש את הערר בתוך תקופה של 45 יום מהמועד בו התקבלה ההודעה על הסגירה. ניתן להגיש בקשה להארכת מועד, אך גם כאן, לא ניתן לעשות כן זמן רב מדי לאחר סגירת התיק.

אי לכך, הליך זה פעמים רבות אינו רלבנטי משום שאצל רבים הבעיה מתעוררת רק שנים לאחר שתיק החקירה כנגדם נסגר.

בקשה לביטול רישום פלילי

הדרך הנפוצה ביותר להילחם ברישום פלילי היא הגשת בקשה לביטול רישומו של התיק במרשם הפלילי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בתחום. בקשה זו מוגשת למדור למידע פלילי במשטרת ישראל ומועברת לטיפולו של ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או אחר שהוא הסמיך לשם כך.

התיקון שנעשה לחוק המרשם הפלילי בשנת 2008 קבע כי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל יכול לבטל רישום מהמרשם הפלילי לפי אמות מידה שהשר לביטחון פנים (באישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת) יקבע בתקנות. אמות מידה אלו ייקחו בחשבון את הזמן שחלף מהאירוע נשוא התיק הרשום, את גילו של האדם במועד האירוע הנ"ל, נסיבותיו האישיות של אותו אדם ועוד.

הקביעה המשמעותית ביותר של התיקון לחוק, נכנסת לתוקף בשנת 2010, והיא מביאה לשינוי דרמטי בניהולו של המרשם הפלילי, שכן התיקון קבע כי בעבירה שאינה פשע (קרי, עבירה מסוג עוון – בצידה עונש מאסר שבין 3 חודשים ועד 3 שנים), תיק סגור כאמור יבוטל מהמרשם הפלילי באופן אוטומטי לאחר תקופה של שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן ראש אגף החקירות והמודיעין קבע אחרת ואף ציין מדוע.

בכך, הוצא שיקול הדעת המוחלט מידיו של ראש אגף החקירות והמודיעין והועבר לידי המחוקק.

ביטול רישום פלילי הלכה למעשה

למעשה, התיקון שינה את המצב הנתון בכך שרישומו של תיק סגור מסוג עוון, שללא פניה בבקשה לביטול היה נשאר במרשם הפלילי לנצח, משנת 2010 יבוטל באופן אוטומטי (אף ללא הגשת בקשה לביטול) בחלוף 7 שנים ממועד האירוע , אלא אם יוחלט אחרת, אך ההחלטה הנ"ל תהיה בכתב ובהתאם לאמות מידה אותן יקבע השר לביטחון פנים.

כמו כן, תיק סגור מסוג פשע יהיה ניתן לביטול על פי אמות מידה שיקבע השר לביטחון פנים. גם תיק סגור מסוג עוון יוכל להימחק על פי בקשה על פי אמות המידה כאמור ובטרם חלפו 7 השנים למחיקה האוטומטית מהמרשם הפלילי.

בהמשך לתיקון לחוק, פורסמו ביום 3.2.09 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט – 2009 (להלן: "התקנות"). תקנות אלו שינו מהותית את אמות המידה שלפיהם גורמי המשטרה האמונים על ביטול המרשם כאמור נהגו.

התקנות קבעו בדין את אמות המידה לפיהן ניתן לבטל רישומו של תיק סגור מהמרשם הפלילי ושינו באופן משמעותי את תקופת הביטול, קרי הביאו לקיצור משמעותי בתקופה הקובעת לשם הגשתה של בקשה על ידי האזרח לשם ביטול רישומו של התיק הסגור מהמרשם הפלילי.

בעבר, לא נעתרו לבקשה לביטול רישום תיק סגור בעבירה שאינה פשע בטרם חלפה תקופה של 7 שנים ממועד האירוע ובעבירה מסוג פשע, בטרם חלפה תקופה של 10 שנים. אך כיום, על פי התקנות החדשות, התקופה הקובעת לביטול רישום תיק סגור בעבירה שאינה פשע באדם שהיה בגיר במועד ביצוע העבירה הינה 5 שנים ואילו באדם שהיה קטין במועד ביצוע העבירה – 3 שנים, זאת במידה ומבקשים ביטולו של הרישום בטרם חלוף המועד לביטול האוטומטי.

ואילו בתיק סגור בעבירה מסוג פשע, באדם שהיה בגיר במועד ביצוע העבירה, התקופה הקובעת הינה 7 שנים , ואילו באדם שהיה קטין במועד ביצוע העבירה – 5 שנים.

חשוב להדגיש, כי התקופה הקובעת להגשת הבקשה הינה בסך הכל הרף המינימאלי מבחינת מועד הגשתה של הבקשה. לא די בחלוף הזמן בכדי להביא לביטולו של הרישום. על הבקשה לכלול את אמות המידה הנדרשות לשם הביטול כאמור.

לכן, מאחר ומדובר בנושא מורכב, יש להגיש בקשה לביטול רישום פלילי שהינה ערוכה בדרך מקצועית ובשים לב לפרטים ולהדגשת העמידה באמות המידה הנדרשות.

אל תקלו ראש בכך, בקשה לא מקצועית סופה בדחייתה ובכך בהמשך "אות הקין" סביב צווארכם .

לא כל עורך דין פלילי מתמחה ומנוסה בתחום הרישום הפלילי !!!

לכן, את הבקשה לביטול רישום פלילי יש להגיש באמצעות עו"ד שמתמחה בתחום זה, כך תמנעו מאכזבות בהמשך, עת בקשתכם תסורב.

2 תגובות