ארכיון התגית 'המרשם הפלילי'

ינו' 23 2010

רישום פלילי מהו ?

מאת admin נושאים מאמרים

מהו מרשם פלילי? האם קיומו של רישום פלילי יכול לפגוע ביכולתו של אדם לעסוק במקצועות מסוימים? האם ומתי יוכל צד ג' לעיין במרשם פלילי של אדם? על כך במאמר זה.

מרשם פלילי

מרשם פלילי הינו, למעשה, מאגר מידע, המנוהל, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, על ידי משטרת ישראל והוא כולל רישום של תיקים שעברו את מבחן בית המשפט (שניתנו בהם על ידי בית משפט או בית דין פליליים גזר דין או החלטה אחרת לאחר שהוגש כתב אישום ונקבע כי בוצעה עבירה);

מרשם פלילי כולל גם רישום של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים (בחקירה), תיקי משטרה סגורים (שהחקירה בהם הסתיימה והם נסגרו מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור), תיקי אי תביעה ותיקים שרישומם נמחק מהרישום הפלילי לאחר שעברו תקופות ההתיישנות והמחיקה.

הגבלת יכולת התעסוקה

אין ספק כי קיומו של רישום פלילי עלול להגביל את האפשרות לעסוק במקצועות שונים, זאת בעיקר עקב הרשעתו של אדם בעבירות מסוג מסוים.

לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע זה או אחר.

האם יכול צד ג' לדרוש מאדם להמציא את תדפיס המרשם הפלילי שלו ?

אסור לצד ג' – אם גוף ציבורי ואם גוף פרטי – לדרוש מאדם להמציא את תדפיס מרשם פלילי .  בחוק המרשם הפלילי מנויים הגופים הזכאים לקבל מהמשטרה את תדפיסו הפלילי של אדם, והוא יתקבל על ידם ישירות ממשטרת ישראל.

יתרה על כך, השגת המידע שבתדפיס המרשם הפלילי , שהינו חסוי, בדרך לא חוקית, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה שנתיים מאסר.

התייעצות עם עו"ד פלילי תקנה לכם ידע שיחסוך מכם בעיות (בין היתר, הגשת כתב אישום נגדכם) !!!

מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי ?

ישנם מקרים שבהם יימסר מידע על אדם מהמרשם הפלילי לצד ג', והם:

א. כשאדם מבקש לאמץ ילד מחו"ל.
ב. כשאדם מבקש להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, כשאדם מבקש להגר למדינה אחרת ונדרשת הצגת רישומו הפלילי) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
ג. לשם חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק.  למשל:  השתתפות במכרז ציבורי או קבלה לעבודה בגופים מסוימים הרשאים על פי חוק להביא את עברו הפלילי של אדם בחשבון לשם כך.

חשוב לדעת – העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם, וגם לאחר קבלת הסכמה זו,  המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.

מחיקת רישום פלילי (רישום שנעשה לאחר הגשת כתב אישום וגזר דין) מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי למחיקה לאחר הרשעה – תלוי בעונש שהוטל – הינה תקופה של 17 שנים!!!).  עם זאת, ניתן לקצר מועדי המחיקה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

קיימת חשיבות רבה לניסוח ועריכת הבקשות הנ"ל.  עו"ד פלילי, שזהו תחום התמחותו, יודע לנסח ולערוך את הבקשות כנדרש, תוך התייחסות ומתן דגש לנקודות בעלות חשיבות  לשם השגת תוצאה חיובית עבור הלקוח.

המלצתנו לכם, הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי,  באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

עו"ד פלילי אמין, הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, ידע להעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה החיובית הרצויה.

אין תגובות

דצמ' 22 2009

מחיקת רישום פלילי לקטין

מאת admin נושאים מאמרים

דרכי הטיפול בתיק חקירה כנגד קטין? האם התיק יירשם בפלט המרשם הפלילי? האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין? האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי? מדוע חשוב לנהל את מחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה? על כך בגוף המאמר.

מהרגע שנפתחת חקירה פלילית כנגד אדם, נותר רישומו של התיק במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, אלא אם כן נקבע כי אותו אדם לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.

לידיעתכם, גם קטין שנחקר בגין ביצוע עבירה פלילית צפוי לרישום פלילי!

תיק חקירה כנגד קטין דרכי הטיפול בו, האם הדבר יירשם בפלט המרשם הפלילי של הקטין?


עם סיום חקירתו של הקטין, קיימות מספר אופציות לגבי אופן סיומו של התיק:

  1. התיק ייסגר כתיק אי תביעה קטין.
  2. התיק ייסגר כתיק חקירה פ"א.
  3. התיק יועבר לגורמי התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות פלילית) ושם יוכרע באם יש די ראיות ואם יש מקום להגשת כתב אישום כנגד הקטין.

רק במקרה הראשון, שבו תיק החקירה נסגר כתיק אי תביעה קטין, לא יוותר רישום במסגרת המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. כשתיק חקירה כנגד קטין נסגר כתיק אי תביעה קטין, הדבר בא לידי ביטוי ברישום פנימי בלבד ביחידת הנוער החוקרת, ורק לעובדי הנוער ישנה גישה לרישום זה.

לעומת זאת, כאשר תיק חקירה נסגר מהעדר עניין לציבור או מחוסר ראיות, הגם שלא הוגש כתב אישום כנגד הקטין, יוותר במרשם הפלילי רישום של התיק הסגור.

גם לאחר שהוגש כתב האישום, במידה ונקבע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו (עם או בלי הרשעה בצד קביעה זו), אזי ירשם הדבר ברישום הפלילי. (כאמור לעיל, אם זיכה בית המשפט את הקטין, לא ייוותר כל רישום פלילי נגדו בפלט המרשם הפלילי של משטרת ישראל).

האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין?

להמשך קריאה

אין תגובות

נוב' 19 2009

רישום פלילי, מרשם פלילי – מחיקה, כאן ועכשיו!

מאת admin נושאים מאמרים


קוראים יקרים, חלקכם יודעים וחלקכם עדיין לא, רישום פלילי הנו נושא מורכב ובעל השלכה ישירה על חייכם, לעיתים רק במישור התעסוקתי ולעיתים גם במישור האישי. בטרם נרחיב בנושא המרשם הפלילי / רישום הפלילי, נאבחן עבורכם פעם נוספת, את ההבדל בין " רישום פלילי " ל" מרשם פלילי " . אם תעיינו היטב באתרי האינטרנט השונים, לרבות כאלו שבבעלות בעלי מקצוע, לכאורה בתחום,  ניתן לראות כי המידע בדבר הנושא  של מחיקת רישום פלילי הנו שגוי לחלוטין. ישנו בלבול מוחלט בין רישום פלילי ו – מרשם  פלילי באתרי האינטרנט השונים והמרובים !!! לכן,שכחו את שקראתם במקום אחר, כדי להבהיר את הסוגיה ובכדי שמאמר זה יובן היטב, כמו גם מאמרים אחרים בתחום שמשרדנו הכין עבורכם, קוראינו היקרים, להלן האבחנה בין רישום פלילי ומרשם פלילי: רישום פלילי מכיל הלכה למעשה, רק תיקים שהתביעה הגישה בהם כתב אישום ועברו את כור ההיתוך של בית המשפט או בית דין פלילי , קרי , הוגש כתב אישום לבית המשפט המוסמך וניתן גזר דין בתיק הפלילי ! מרשם פלילי, הנו פלט המכיל מידע אודות כלל התיקים שנפתחו נגדכם במשטרת ישראל, בין אם התיק נפתח ונסגר, בין אם התיק נפתח ועדיין מצוי בהליכי חקירה פלילית במשטרה , תיקי "אי תביעה " , חנינה, וכן תיקים שנמחקו מפלט הרישום הפלילי .

מדוע המרשם הפלילי, כה מהותי ובעל השלכה על חיינו?

במרבית מקומות העבודה נדרש המועמד  להציג בפני המעסיק המראיין, פלט משטרה המכיל את המידע בדבר הרישום הפלילי, בפי הציבור הרחב פלט זה מכונה "תעודת יושר". למען הסר ספק, חל איסור על מעסיק לקבל לידיו את פלט המרשם הפלילי בכללותו.  עפ"י החוק המעסיק רשאי לעיין בפלט רישום פלילי בלבד!!! מעסיק שידרוש מכם את פלט המרשם הפלילי בכללותו , עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה ! לצערנו, ובתוך עמנו אנו חיים, לעיתים המעסיקים מנצלים את רצון העובד להתקבל לעבודה ודורשים את פלט המרשם הפלילי בכללותו והעובד מגיש לו את הפלט, הגם שהדבר לא תקין. מעסיק שיקבל לידיו  פלט רישום פלילי ויבחין בעבירה /ות שביצע המרואיין, סביר יהיה להניח, כי המרואיין/המועמד ידחק לסוף הרשימה ומועמד ללא  עבר פלילי יועדף על פניו !


נושא מכאיב נוסף, הנו התיקים הסגורים שבפלט המרשם הפלילי.

דוגמא: שאנו נתקלים בה מידי יום ביומו במשרדנו, קשורה לתלונה (ובהרבה מהמקרים מדובר בתלונה שקרית) של שכן.

סכסוך בין שכנים ורצון להכאיב כתוצאה מכך, מובילים לתלונה שקרית במשטרה.

המשטרה שעסוקה במטלות רבות, מעדיפה בדר"כ, כשמדובר בעבירה קלה יחסית, לסגור את התיקים האלה מעילה של "אין עניין לציבור", במרבית המקרים אף ללא חקירת השכן עליו התלוננו.

יוצא מכך שאותו שכן / אדם, אינו יודע שהוא מתהלך בעולם כשכתם מופיע בפלט המרשם הפלילי שלו.

במקרים אחרים, האדם שנגדו הוגשה התלונה נחקר ואז התיק נסגר ע"י המשטרה. אותו אדם שנחקר כחשוד בבצוע עבירה, מאושר , זאת משום שהתיק נגדו נסגר.

חברים יקרים, מדובר באושר מדומה בלבד, באשליה.  הדבר ירדוף אתכם ביום מן הימים כמו את מרבית לקוחותינו.

רבים האנשים שמנהלים את חייהם כעת על מי מנוחות, התנהלות שגרתית, ללא חשיבה על נושא המרשם/ רישום פלילי שלהם, חשיבה זו עשויה להוביל רבים מכם לבעיה רצינית בהמשך הדרך.

נכון, כעת אתם עובדים במקום עבודה קבוע, אך בואו ותענו עבורנו על שאלה פשוטה, האם אתם חסינים מפיטורין? מה יהיה כשתצטרכו למצוא מקום עבודה חדש והמעסיק יבקש את פלט המרשם הפלילי בכללותו (זוכרים? לא חוקי !) / רישום פלילי שלכם?

בשלב הזה, לגבי המעסיק שמראיין אתכם כעת, בדר"כ הנושא קצת מאוחר , שכן הוא צריך עובד באופן מיידי, אך עובד ללא רישום פלילי ו/או מרשם פלילי, אז תתחיל הבהלה, יתחיל הלחץ: מה אני עושה עכשיו? איך אפתור את הבעיה?

החדשות הטובות הן, שהבעיה בהרבה מקרים פתירה, החדשות האחרות הן שלוקח זמן עד שמתקבלת החלטה בדבר חנינה או החלטה בבקשה להסיר מהרישום הפלילי את התיק משום שחלפה תקופת ההתיישנות והמחיקה, ו/או קבלת החלטה מהגורם המוסמך במשטרת ישראל למחוק את התיקים הסגורים מהפלט.

רבים שואלים אותנו, כיצד אדע אם יש לי תיק במשטרה?

התשובה לכך פשוטה מאוד וכך גם מה שעליכם לעשות בכדי להגיע לתשובה.

גשו לתחנת המשטרה הקרובה למקום הימצאותכם, חפשו את רשם התחנה , הוא הגורם שינפיק לכם את פלט המרשם הפלילי תמורת סכום סמלי של כ-30 ₪.

קוראים יקרים, אנו כאן עבורכם עם ניסיוננו רב השנים והתמחותנו בנושא, נשמח לייצגכם מול הרשויות בנושא ביטול המרשם הפלילי או מחיקת הרישום הפלילי שלכם, בכל עת, אך רצוי שלא תמתינו ותפעלו לתיקון הבעיה מבעוד מועד וכך תרוויחו ראש שקט והחשוב מכל "דף חלק ונקי" .

קחו את גורלכם בידיכם והבטיחו את עתידכם !

2 תגובות

נוב' 10 2009

מרשם פלילי, מהו?

מאת admin נושאים מאמריםחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") עוסק בקביעת כללים לניהול מרשם פלילי על ידי משטרת ישראל.

מה המידע הכלול בפלט המרשם הפלילי?

המרשם הפלילי המתנהל על ידי משטרת ישראל כולל בחובו נתונים רבים , בין היתר, את ה"רישום הפלילי".

רישום פלילי, מה הכוונה?

מדובר ברישום של כל פרט לעניין אדם שנדון בבית משפט או בית דין פלילי, בשל פשעים ועוונות (לא לגבי חטאים – עבירות שהעונש בצידן עד 3 חודשים).

הרישום יכלול גם החלטות של בית משפט שאינן מוגדרות כעונשים, למשל:צווי מבחן, צווים להתחייבות להימנע מעבירה, צווי שירות לתועלת הציבור, גם אם אלו ניתנו ללא הרשעתו של אותו אדם בתיק בו הוגש נגדו כתב האישום.

מה הכוונה אי הרשעה? האם מדובר בזיכוי?

אין המדובר בזיכוי. זיכוי משמעו כי בית המשפט החליט שהאדם נגדו הוגש כתב אישום לא ביצע את העבירה !!!

אי הרשעה הינה למעשה סוג של פיקציה משפטית חוקית , המאפשרת לבית המשפט לקבוע כי אדם ביצע את העבירה אך מסיבות מיוחדות ובמטרה להימנע מפגיעה בעתידו ,לא מרשיע אותו.

באופן זה תקופת ההתיישנות והמחיקה מתקצרות.

הרישום יכלול גם קביעה כי אותו אדם אינו יכול לעמוד לדין, אם בשל מחלת נפש ואם בשל פיגור שכלי.

האם חנינה שניתנה ע"י נשיא המדינה מצוינת בפלט המרשם הפלילי?

כן, בנוסף ל"רישום הפלילי", כולל המרשם הפלילי גם רישום של חנינות שניתנו על ידי נשיא המדינה.

האם תיק שעברה בגינו תקופת ההתיישנות מופיע בפלט המרשם הפלילי?

התשובה לכך הינה חיובית. בפלט יופיע רישום של אותם תיקים שאדם נדון בהם, אך עברה תקופת ההתיישנות והמחיקה לגביהם והם נמחקו מה"מרשם הפלילי".

האם תיק פלילי / תיק חקירה שנסגר מופיע המרשם הפלילי?

המרשם הפלילי כולל גם רישומים פנימיים של משטרת ישראל, הנחוצים לה במסגרת עבודתה, והם: רישומם של תיקי חקירה משטרתיים אשר עדיין בחקירה, רישומם של תיקי חקירה שנסגרו ותיקי אי תביעה.

האם המידע שבמרשם הפלילי חסוי?

באופן עקרוני, המרשם הפלילי הינו חסוי וכל מידע שנמסר ממנו נמסר אך ורק על פי הקבוע בחוק המרשם הפלילי.

החוק קובע שורה של כללים לגבי מסירת מידע כאמור, בנסיבות שונות, ולגופים שונים, כאשר למשטרה, לשב"כ, למשטרה הצבאית ולמחלקת בטחון שדה של צה"ל, ניתנת גישה כמעט חופשית לחלוטין למידע הנ"ל, ככל שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם.

מה הבעייתיות שבנתוני המרשם הפלילי?

לאורך השנים נוצרה בעיה, בעיקר לאנשים נורמטיביים, שומרי חוק, אשר בשלב כלשהו בחייהם הוגשה תלונה כנגדם במשטרת ישראל, הגם שתיק החקירה כנגדם נסגר. אנשים אלו מצאו את עצמם כבעלי רישום משטרתי, אשר ממשיך להיות פעיל במחשב המשטרתי, למרות שעבר זמן רב מהאירוע ולמרות שלא הוכחה כלל אשמתם בתיק הנ"ל.

תיק חקירה משטרתי, במידה ואינו מביא להגשת כתב אישום כנגד החשוד, יכול להיסגר בשלוש עילות:

  1. אין אשמה.
  2. אין עניין לציבור.
  3. חוסר ראיות.

רק כאשר תיק חקירה נסגר מעילה של אין אשמה, יבוטל רישומו של התיק מהמרשם הפלילי!!!

כאשר תיק נסגר מעילות של העדר ראיות להביא החשוד לדין (חוסר ראיות) או מהעילה כי אין עניין לציבור , ימשיך התיק להופיע במרשם הפלילי כתיק סגור !!!

נציין כי מעטים בלבד הם המקרים בהם תיק נסגר מ"אין אשמה", כך שלרבים שהוגשה כנגדם תלונה והתיק נסגר שלא מחוסר אשמה, ממשיכים לגרור עמם את הרישום הנ"ל, לעיתים לאורך שנים רבות.

לעיתים קרובות, האדם אינו מודע כלל שנפתח כנגדו תיק ובטח שאינו מודע לכך שקיים רישום של התיק במרשם הפלילי, עד ליום שבו יידרש להמציא את המרשם הפלילי, למשל: כשמגיש מועמדות במקום עבודה חדש.

כיצד יכול להיווצר מצב לפיו אדם אינו מודע לכך שתיק פלילי נפתח נגדו?

פשוט מאוד. אדם הגיש נגדך תלונה, המשטרה החליטה כי נסיבות התיק אינן חמורות ואין הצדקה להמשיך לחקור ובהתאם סוגרת את התיק מהעילה של "אין עניין לציבור" , מבלי שאתה כחשוד העיקרי ידעת על כך ומבלי שנחקרת !!!

לאורך שנים נוצר עיוות, כאשר אותו רישום של תיק סגור התנהל במרשם הפלילי ולא נמחק, כל עוד לא פנה אותו אדם בבקשה לביטולו, זאת כשהוא עמד בקריטריונים שהיו קיימים לכך.

האם מצב זה שונה ממצבו של אדם שנשפט בבית המשפט?

התשובה לכך חיובית.

בעוד שאדם שהורשע בפלילים, הרשעתו תימחק לאחר תקופות ההתיישנות והמחיקה שמנויות בחוק.

בצד המחיקה אף נקבעו בחוק השלכות שונות, כמו גם הקבוע בסעיף 20 (א), כי מי שהרשעתו נמחקה, יחשב כאילו כלל לא הורשע

כפועל יוצא, אדם שאשמתו לא נקבעה על ידי בית משפט או בית דין פליליים, רישומו נותר במרשם הפלילי לעולם, אלא אם כן הוא ידע לפנות לגורמים הרלבנטיים וביקש את ביטולו של המרשם, זאת על פי אמות מידה לביטול המרשם שלא היו מוסדרות בחוק או בתקנות.

לעומתו, אדם שבית משפט קבע כי ביצע עבירה (עם הרשעה או ללא הרשעה), נמחק רישומו באופן אוטומטי תוך התקופה הרשומה בחוק.

בשל העיוות הנ"ל נוהל מאבק עיקש לאורך שנים לשם שינוי חוק המרשם הפלילי וקביעת אמות מידה לביטול רישומם של תיקים סגורים, כולל ביטול אוטומטי (כמו המחיקה מהרישום הפלילי).

האם חל שינוי במצב זה?

בשנת 2008 שונה, סוף סוף, חוק המרשם הפלילי ובמסגרתו נעשו שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לביטול רישומם של תיקים סגורים, שינויים הכוללים ביטול אוטומטי של רישומים בנסיבות המפורטות בחוק, כמו גם פירוט הקריטריונים להגשת בקשה לביטול רישום התיק/ים הסגור/ים.

למידע נוסף על אפשרויות ביטול הרישום הפלילי וכיצד נוכל לעזור לך, מומלץ לקרא את המאמר על ביטול הרישום הפלילי.

תגובה אחת