ארכיון התגית 'ביטול כתב אישום'

אוג' 19 2010

זכות השימוע במשפט הפלילי


הודעה על שימוע במסגרת משפט הפלילי

מהו שימוע? מתי יש לעורכו? מי עורך את השימוע? מה קורה כששימוע לא מתקיים כמחויב על פי חוק? על כך במאמר זה.

רוב האנשים אינם מודעים לכך, כי המכתב שקיבלו לביתם המציין תקופה של 30 ימים להגשת הסבר מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדם , הנו למעשה הודעת שימוע מרשויות התביעה במדינת ישראל.

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע כי על רשות התביעה אליה הועבר חומר החקירה הנוגע לעבירה מסוג פשע , לשלוח לחשוד הודעה על כך .

מטרת הודעה זו, הינה לאפשר לחשוד הליך מקדמי , במסגרתו הוא פונה לרשות התביעה הרלוונטית, ומנסה לשכנעה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

הליך זה של שימוע, נעשה בעבירות מסוג פשע בלבד, שכן מדובר בעבירה חמורה שהעונש בגינה הינו מעל 3 שנות מאסר עפ"י החוק  .

להלן דברי ההסבר להצעת החוק בנושא שימוע:

"ההחלטה להעמיד אדם לדין ובעיקר לגבי עבירות חמורות, היא החלטה רבת משמעות בחברה שאנו חיים בה. די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע פגיעה קשה בנאשם. מסיבה זו מוצע להעניק זכות השימוע למי, שמרגע ההכרעה בעניינו, ישונה מעמדו בציבור".

האם התביעה יכולה להימנע מהודעת שימוע במקרים מסוימים?

התשובה הינה חיובית. הגורם המוסמך לקבל החלטה כזאת הנו פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות (כלומר, אם התיק הועבר לטיפול יחידת התביעות של המשטרה, הרי שראש יחידת התביעות של המשטרה הנו הגורם המוסמך לקבל החלטה זו).

איך מתנהל השימוע?

החוק קובע כי החשוד רשאי בתוך 30 הימים, לפנות בכתב לרשות התביעה הרלוונטית, בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בגין עבירה מסוימת (לדוגמא: החשוד ביצע, לכאורה,  3 עבירות ובמסגרת  השימוע מבקש הוא להימנע מהגשת כתב אישום נגדו בגין עבירה מסוימת מתוך ה-3).

בפועל, כדאי ורצוי לשכור שירותיו של עורך דין פלילי , שיצלם את חומר החקירה לפני השימוע, ילמד אותו, ישמע את טענות החשוד /מרשו ובהתאם יקבל החלטה אם בכלל לגשת לשימוע.

אם הבחירה של עורך הדין הפלילי, תהיה לקיים את השימוע, הרי שתתואם פגישה במשרדי התביעה ובמהלכה עורך דין פלילי יעלה טענותיו בעניין.

לצערנו , ישנו חלק בלתי מבוטל של חשודים שבוחר לטפל בעניין ללא ייעוץ של עורך דין פלילי ובכך פוגע בעצמו, שכן החשודים מעלים טענות שיכולות להוות הודאה באשמה או למנוע העלאת טענה מקדמית במהלך המשפט נגדם (אם בסוף ההליך יוחלט על הגשת כתב אישום) , לספק לתביעה ראיות נוספות וכו'.

עורך דין פלילי מנוסה, ידע כיצד לפעול, מתי לפעול וכן ישקול אלו טענות יטען בשימוע ביחס לחומר החקירה בתיק .

האם המדינה חייבת להמתין 30 ימים ורק אז להגיש את כתב האישום?

הכלל הוא כי יש להמתין 30 ימים במטרה לאפשר לחשוד לפנות לתביעה ולהעלות טיעוניו.

יחד עם זאת , יש חריג לכלל והוא כאשר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות סבורים כי במקרה הספציפי, מטעמים שירשמו, יש חשיבות להגיש את כתב האישום בהקדם לבית המשפט, אפילו לפני שהחשוד הספיק לפנות לתביעה.

האם יש מקרים שאין חובה לשלוח הודעת שימוע לחשוד?

התשובה חיובית. הדבר נכון בעבירות אלימות במשפחה וכן במקרים בהם כתב האישום הוגש כשהחשוד היה במעצר.

מה קורה אם ביצעתי עבירה פלילית מסוג פשע והגישו נגדי כתב אישום ללא שקוימה זכות השימוע?

במקרים בהם עולה הסוגיה של הפרת זכות השימוע, עולה השאלה האם יש לבטל את כתב האישום או שניתן לרפא את הפגם  תוך "הקפאת ההליכים" בבית המשפט בכל הקשור לכתב האישום וקיום הליך השימוע, שלאחריו תחליט התביעה האם היא מבטלת את כתב האישום או משנה אותו  או משאירה אותו כפי שהוא וההליכים בתיק ימשכו.

ההכרעה בעניין הינה פרטנית, לפי הנסיבות הספציפיות בכל תיק.

אם הייתי עצור במסגרת מעצר ימים ושוחררתי לפני שהוגש כתב אישום, האם יש  חובת שימוע במקרה שלי?

בוודאי. חשוד שהיה נתון במשמורת המשטרה במסגרת מעצר ימים ושוחרר בטרם הוגש נגדו כתב אישום, עומדת לו זכות השימוע.

אין תגובות

אוג' 02 2010

ביטול כתב אישום על סחר בסמים


מהי הגדרת החוק לסחר בסמים, מה העונש לאדם הסוחר בסמים, האם ניתן לבטל כתב אישום בעבירת סחר בסמים? על כך במאמר הבא

סחר בסמים

החוק אינו מגדיר מהו סחר בסמים. הפסיקה קבעה כי משמעותו של המונח סחר בסמים הינה  קנייה ומכירה של סמים. אין די בכך כי גובש הסכם למכירה וקנייה של סם בין שני צדדים לשם הרשעת נאשם בעבירת סחר בסמים. יתר על כן, אף אם סוכם מחיר הסם  והכסף הועבר מיד ליד, אך הסמים טרם הועברו  – לא מתקיימים כלל יסודות העבירה של סחר בסמים.

במקרה האמור לעיל, לא בוצעה עבירת סחר בסמים, אך בוצעה עבירה בתחום עבירות הסמים, כגון "עסקה אחרת בסם" או ניסיון לעבור עבירה של סחר בסמים.

האם ניתן להרשיע אדם בבית המשפט בבצוע עבירה של סחר בסמים אם סמים לא נתפסו?

ניתן להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים גם אם סמים לא נתפסו ובלבד שהוכח בדרך מסוימת, בראיות אחרות, כי סמים הועברו מיד ליד. למשל, שמיעת עדים שראו את הסחר מתבצע, או שמיעת עדות קונה הסם שהעיד בבית המשפט כי קנה סמים מהנאשם ובלבד שהעדות תיחשב אמינה ע"י בית המשפט.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים מסוכנים אם לא ידע כי ה"דבר" שהעביר לאחר הינו סם?

עבירת  סחר בסמים הינה עבירה התנהגותית, לשם הרשעה בעבירה זו מתחייבת מודעות כלפי רכיבי הייסוד העובדתי, המעשה והנסיבות. במילים אחרות, לא ניתן להרשיע בעבירה של סחר בסמים אם ה"סוחר" לא ידע כי סחר בסם מסוכן.

העונש  עפ"י החוק לעבירת סחר בסמים מסוכנים

פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי העונש לנאשם שביצע עבירת סחר בסמים הנו עד 20 שנות מאסר. כמן כן, ניתן להטיל על נאשם בנוסף עונשים כגון קנס ו/או חילוט רכוש ,שלילת רישיון הנהיגה או למנוע ממנו קבלת רישיון נהיגה.

ביטול כתב אישום בעבירת סחר בסמים, האם הדבר אפשרי?

התשובה לכך חיובית לחלוטין!!! הדבר תלוי בחומר החקירה/בראיות בתיק בגינו הוגש כתב האישום ויכולת הניתוח המשפטית של עורך דין פלילי.

ניתוח מקרה

באחד מהתיקים שמשרדנו ייצג, הוגש כתב אישום בגין עבירת סחר בסמים. לאחר בחינת הראיות בתיק, משרדנו סבר כי מן הראוי שהתביעה תבטל את כתב האישום בתיק זאת בשל טענות משפטיות כבדות משקל בדבר מחדלי חקירה אשר הובילו לקשיים ראייתיים בתיק.

התביעה התקשתה בהתחלה לקבל את טענותינו המשפטיות ואף הציעה הצעה מקבילה לסיום התיק בהסדר טיעון מקל, אך הצעה זו נדחתה על ידינו בשל סברתנו המקצועית כי כתב אישום זה דינו להתבטל ואין לקבל כל הצעת פשרה בתיק.

לבסוף נאותה התביעה לבטל את כתב האישום , הגם שמדובר בעבירות חמורות של סחר בסמים מסוכנים (לא מקרה אחד, כי אם שניים!!!). תופעה שמשטרת ישראל מנסה למגר ככל יכולתה.

לסיכום, אין להרים ידיים! עצם הגשת כתב האישום אין משמעה הרשעה אוטומטית, ניתן להיאבק משפטית באמצעות עורך דין פלילי מנוסה ולשכנע את התביעה לבטל את כתב האישום, חמור ככל שיהא.

ביטול כתב אישום על סחר בסמים

אין תגובות

יוני 10 2010

נהיגה בשכרות: ביטול כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות בטענה של הגנה מן הצדק


נהיגה בשכרות - עו"ד פלילי

הגנה מן הצדק הינה טענה הגנה במסגרת המשפט הפלילי, במסגרת רשימת הטענות המקדמיות שניתן להעלות והמצוינות בחוק סדר הדין הפלילי. קבלת הטענה על ידי בית המשפט יכולה להביא לביטולו של כתב אישום או ביטול חלקים מכתב האישום. כיום המבחנים הנהוגים הינם כפי שנקבעו בפסק דין בורוביץ (ע"פ 4855/02) – מבחן תלת שלבי להחלת ההגנה:

1. בית המשפט יזהה את הפגמים שנפלו בהליכים שננקטו, תוך קביעת עוצמתם;
2. בית המשפט יבחן את השאלה אם למרות הפגמים יש פגיעה חריפה בתחושת הצדק אם יקוים ההליך הנבחן;
3. בית המשפט יבחן האם הפגמים ניתנים לריפוי באמצעים מתונים מביטול כתב האישום.

בפסק דין בורוביץ נקבע כי:

"מטרת החלתה של ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם, ולא לבוא חשבון עם רשויות האכיפה על מעשיהן הנפסדים. ואולם לרוב (אם כי לא תמיד) תיוחס הפגיעה בצדקתו ובהגינותו של ההליך הפלילי להתנהגות נפסדת של הרשויות; ובמקרים כאלה אכן מוטל על בית-המשפט לבקר את מהלכיהן" .

חשוב להבין, במסגרת העלאת טענת הגנה מן הצדק, אין חשיבות לשאלת "אשמתו" של הנאשם – והיא יכולה להיטען גם מקום שבו מדובר באדם אשר ביצע העבירה שיוחסה לו וניתן, על סמך ראיות התביעה, אף להוכיח זאת.

בתי המשפט בארץ אינם ממהרים לקבל את טענת ההגנה מן הצדק ומספר המקרים במסגרתם התקבלה הטענה, מצומצם מאד.

ביטול כתב אישום – הגנה מן הצדק

לאחרונה, ניתנה החלטה על ידי כב' השופט ש. בנג'ו, בבית המשפט לתעבורה בחיפה, במסגרתה התקבלה טענת הגנה מן הצדק, כתוצאה מכך, כתב האישום אשר ייחס לנאשם נהיגה בשכרות, בוטל.

בתיק זה הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בהיותו שיכור, כאשר בדגימת אויר נשוף שנתן באמצעות מכשיר הינשוף, נמצאו 275 מיקרוגרם אלכוהול.

בתום פרשת התביעה – כלומר, לאחר שנשמעו כל עדי התביעה טען הנאשם, שתי טענות,  אחת מהן הייתה הגנה מן הצדק, אשר התקבלה על ידי בית המשפט.

במסגרת זו התייחס כב' השופט בנג'ו לפסיקת בית המשפט לתעבורה בירושלים בעניין מכשיר הינשוף (בה נקבע כי יש להעלות את רף האכיפה בעבירות של נהיגה בשכרות ל- 400 מיקרוגרם) וכן התייחס לערעורה של המדינה על החלטה זו, אשר במסגרתו עתרה המדינה לבטל את פסק הדין הנ"ל ותחת זאת להורות כי רף האכיפה בעבירה של נהיגה בשכרות יועמד על 290 מיקרוגרם (הוא הרף שעליו הצביע המומחה מטעם המדינה שהעיד בפני בית המשפט השלום בטרם קבלת החלטתם).

השופט בנג'ו הגיע למסקנה, כי גם אם יתקבלו טענות המדינה בערעור על פסק דין בירושלים, הרי שגם לשיטת המדינה, רף האכיפה הראוי הנו 290 מיקרוגרם ומעלה!!!

כב' השופט בנג'ו התרעם בהחלטתו על כך שלמרות שהאמור לעיל מייצג את עמדת המדינה, אין אחידות בעמדה זו ולבתי המשפט לתעבורה ברחבי המדינה, ממשיכה המשטרה להגיש כתבי אישום ברף נמוך מ- 290 מיקרוגרם.

כב' השופט בנג'ו קבע כי המדינה נתפסת ב"השתק שיפוטי", כלומר, היא מושתקת במסגרת ההליך שבפניו מלטעון טענות הסותרות את טענותיה בערעור שהגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים.  לשיטתו של השופט בנג'ו, התוצאה הינה הקמת הגנה מן הצדק לנאשם וביטול כתב האישום.

כב' השופט בנג'ו קבע כי בהתנהלותה של המדינה במקרים אלו (כאשר מחד טוענת במסגרת ערעור שהגישה כי על רף האכיפה להיות 290 מיקרוגרם ומאידך ממשיכה להגיש תיקים בהם רף האכיפה נמוך מכך) קיים דופי הפוגם בחובת תום הלב של המדינה בקיום וניהול הליכים פליליים, בהציגה עמדות מנוגדות בסוגיה עקרונית, זאת מבלי שניתן ליישב בין עמדות מנוגדות אלה. – לא ניתן לקבל מצב שבו רשויות התביעה מדברות, למעשה, בשתי לשונות.

הפגיעה באזרחים

משמעותה של סתירה זו בעמדת המדינה הינה הכתמתם והרשעתם של אזרחים רבים, דבר העשוי לפגוע קשות בזכויות היסוד שלהם למשל: פגיעה בכבודם, בקניינם או בחירות תנועתם.

יש לזכור כי בעבירה של נהיגה בשכרות, בדר"כ ,נפסל רישיונם של אזרחים בפסילה מנהלית ל- 30 יום ואף נאסר השימוש ברכב שבו נהגו.

כך, שלמרות עמדת המדינה / משטרה, במסגרת הערעור כאמור, ממשיכה היא לפסול רישיונם של אזרחים ולמנוע שימוש ברכבם, גם כאשר נמדדת אצלם כמות הנמוכה מ- 290 מיקרוגרם אלכוהול באוויר נשוף.  הדבר פוגע באופן קשה וקיצוני בזכויותיהם של אותם אזרחים.

בדיקת מאפיינים

במסגרת ההחלטה, בחן כב' השופט בנג'ו האפשרות לרפא את הפגם באמצעי אחר, מתון יותר, כגון קביעה כי הנאשם נהג תחת השפעת אלכוהול, בהתאם לבדיקת המאפיינים שעבר.  לאחר בחינת חומר הראיות בתיק, הגיע השופט למסקנה כי מאחר והנאשם עבר בהצלחה את בדיקת המאפיינים, לא קיימות בתיק ראיות כי הנאשם נהג כשהוא תחת השפעת אלכוהול ולפיכך הגיע לתוצאה הבלתי נמנעת והמתחייבת, לשיטתו, והיא ביטול כתב האישום

אין תגובות

ינו' 18 2010

כתב אישום ביטול כתב אישום

מאת admin נושאים הישגים, כתבו עלינו

לשכת תביעות תעבורה של המשטרה החליטה על ביטול כתב אישום כנגד נהג בשכרות שסירב להוראת שוטר לבדיקת אלכוהול.

להגדלת הכתבה ניתן להקליק עליה.

אין תגובות

ינו' 13 2010

תקיפת שוטר – איומים על שוטר – ביטול כתב אישום

מאת admin נושאים הישגים, מאמרים

האם ביטול כתב אישום בגין תקיפת שוטר ואיומים אפשרי ? מה חשיבותו של עו"ד פלילי מנוסה בהליך הפלילי?

שימו לב למקרה הבא

מעקלי הוצאה לפועל מלווים בשוטרים, הגיעו לביתו של צעיר, בכפר בצפון הארץ, בשל חוב לחברת פלאפון תקשורת בע"מ , במטרה לבצע עיקול.

השוטרים והמעקלים, טענו כי אחיו של בעל החוב הכשיל את העיקול, תקף שוטרים, הפריע לשוטרים בעת מילוי תפקידם ואיים לפגוע בשוטרים.

עוד טענו השוטרים והמעקלים, כי אחיו של בעל החוב, נשא על גופו אקדח והראה סימנים לקראת שימוש באקדח, דבר שגרם לקצין המשטרה שהיה במקום להשתלט עליו במטרה להימנע מפגיעה בשוטרים ובמעקלים .

אחיו של בעל החוב עוכב לתחנת המשטרה לחקירה ואקדחו נלקח ממנו.

זאת ועוד, האח, איבד את מקום עבודתו נוכח טענות המדינה נגדו בדבר תקיפת שוטרים, איומים על שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

המדינה, באמצעות לשכת תביעות חדרה, הגישה כנגד האח, כתב אישום בגין עבירות חמורות של תקיפת שוטר, איומים והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

האח שהפך לנאשם, הכחיש את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום באמצעות עורך דין פלילי שייצג אותו בתחילת הדרך ודרש כי הליך הוכחות יתנהל בבית המשפט.

לאחר מס' דיונים בבית המשפט השלום בחדרה, החליט הנאשם כי אינו מרוצה מתפקודו של עורך הדין שייצג אותו והחליט להחליפו ולשכור שירותיו של עורך דין פלילי אחר.

הנאשם פנה למשרדנו, בבקשה לייצגו בתיק המתנהל נגדו בבית המשפט השלום בחדרה.

לאחר בדיקת התיק הפלילי, פנינו ללשכת תביעות חדרה ושטחנו בפניהם את טיעונינו המשפטיים / מקצועיים, המצדיקים לעניות דעתנו, ביטול כתב אישום.

בסיומו של מו"מ ארוך, נאותה המדינה לקבל את טיעונינו והוחלט על ביטול כתב אישום במקרה זה.

בהמשך התייצבה נציגת המדינה בבית משפט השלום בחדרה והודיעה לכב' השופט, אביהו גופמן, כי היא חוזרת בה ומודיעה על ביטול כתב אישום בתיק פלילי זה כנגד הנאשם.

נוכח ביטול כתב האישום החמור נגד הנאשם שהכיל עבירות של תקיפת שוטר, איומים על שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, חזר הוא לשגרת חייו לאחר שאבן נגולה מליבו ושמו הטוב לא יוכתם בעבירה פלילית.

המסר העולה מהאמור לעיל הנו שכירת שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה, הנו דבר מהותי בהליך הפלילי.

אין להקל ראש, יש לשכור עו"ד פלילי עם יכולות מוכחות שינהל לכם את התיק הפלילי ויביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

ביטול כתב אישום אפשרי בהחלט !!!

ביטול כתב אישום בגין תקיפת שוטר, איומים על שוטר והכשלת שוטר במילוי תפקידו עורך דין פלילי זה לא לוקסוס

אין תגובות