ארכיון התגית 'בחירת עורך דין פלילי'

מאי 17 2010

עבריינות נוער: על אחזקת סמים, שימוש עצמי וסחר בסמים


משרד עורך דין פלילי שביט-קנטור - סחר בסמים בני נוער

לפני שבועיים התבשרנו על כך שהמשטרה מצאה חשיש בביתה של הבדרנית עדי אשכנזי, לצערנו הרב, הסמים הם מנת חלקם  אף של בני נוער.

ידיעה שהתפרסמה אתמול ב- YNET מספרת על עשרות בני נוער מרמת-השרון שנחקרו לאחרונה בחשד לשימוש וסחר בסמים. לפי החשד, חלקם עישנו וסחרו בסמים בתוך וילה באחת השכונות היוקרתיות בעיר. הפרשה נחשפה לאחר שנערה בת 16, שנעצרה לפני כחודשיים בחשד לשימוש בסמים, הודתה בחקירתה והצביעה על תלמיד בבית הספר כמי שסיפק לה את הסם. הנער נשבר בחקירתו וסיפר לחוקרים על תופעה נרחבת של שימוש בחשיש וגראס בקרב בני הנוער הלומדים בתיכונים בעיר.

בין התיקים שמטפל משרדינו, נמצאים גם לא מעט כאלה של עבריינות נוער הקשורה לסחר בסמים, שימוש בסמים ואחזקת סמים. לקוחות רבים פונים אלינו מודאגים ואובדי העצות, ומעוניינים לדעת מה בדיוק המשמעות המשפטית לכך שהילד שלהם הסתבך. לפניכם מספר שאלות העולות מהאירוע מהידיעה הנ"ל

מהו סחר בסמים?

סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים עוסק, בין היתר, בעבירת סחר בסמים וקובע כי לא יסחר אדם בסם אלא ברישיון מאת המנהל. מעבר לכך, אין התייחסות בחוק לעבירת הסחר והגדרת המונח סחר בסמים הינה יציר הפסיקה.

הדעה הרווחת בפסיקה כי סחר בסמים מחייב ביצוע של עסקת מכירה וקנייה של סמים. שימו לב כי הסכמה בין שני אנשים לקנייה ומכירה של סם אינה מהווה פעולה של סחר בסמים.

יחד עם זאת, אין משמעות הדבר כי לא ניתן יהיה להעמיד לדין בגין הסכם זה, שכן בנסיבות מסוימות ניתן להעמיד לדין בגין ניסיון לסחר בסמים, או בעבירה אחרת שנקראת עסקה אחרת בסם, מדובר בעבירת סל שמטרתה תפיסת עברייני סמים גם אם פעולת הסחר לא בוצעה במלואה.

האם יש משמעות לכמות הסמים ומחירם ?

כדי שניתן יהיה להעמיד אדם לדין בגין עבירת סחר בסמים די בכך כי בוצעה מכירה וקנייה של סם כאמור לעיל. אין משמעות לכמות הסם מבחינת יסודות העבירה. ניתן לבצע עבירת  סחר בסמים בין אם מדובר בכמות קטנה של סם מסוכן ובין אם מדובר בכמות משמעותית יותר.

חשיבות משקל הסם (כמות הסם) וטיבו באה לידי ביטוי בעבירה של החזקת סמים, כלומר עבירת החזקת סמים לצריכה עצמית אל מול החזקה שלא לצריכה עצמית. לדוגמא: החזקת סמים מסוג חשיש בכמות שאינה חורגת מ-15 גרם תיחשב לצריכה עצמית, ומעבר לכך שלא לצריכה עצמית (כלומר למטרה מסחרית).

זאת ועוד, אין חשיבות אף למחיר שנגבה עבור הסמים. מחיר הסמים אינו נמנה על יסודות העבירה בפקודת הסמים, לכן די בכך כי שולמה תמורה מסוימת עבור הסמים.

משקל הסמים ומחירם יבואו לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר של ההליך הפלילי, שלב הטיעונים לעונש. בשלב זה (אחרי שנקבע כי הנאשם ביצע את העבירה) התביעה תציג בפני בית המשפט  את כלל הנסיבות הרלוונטיות מבחינתה להחמרה בעונש ובכלל זה את משקל הסמים  ושווי העסקה.

מן הצד השני, במידה וכמות הסם קטנה, יטען הסנגור כי אין להחמיר עם מרשו, הנאשם, שכן, בין היתר, מדובר בכמות קטנה של סמים.

מהי התייחסות בתי המשפט לעבירות  סחר בסמים בקרב בני נוער ?

בתי המשפט בכללותם מתייחסים בחומרה רבה לכלל עבירות הסמים, הן בקרב בגירים והן בקרב קטינים ובפרט כשמדובר בסחר בסמים. יחד עם זאת, יש להתייחס  לכל מקרה לגופו ובפרט כשמדובר  בקטין. השיקול המנחה בשפיטת קטינים הינו השיקום.

ביום 30.7.09 בוצע תיקון  לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול). מדובר בשינוי חשוב ביותר ומהותי ביחס לגישה שהייתה נהוגה בטיפול ובהתייחסות לעבריינות נוער.  התיקון בחוק הנ"ל  נותן תוקף חוקי לגישה של שיקום הקטין וקובע עקרונות יסוד לטיפול בבני נוער הן במסגרת חקירה פלילית במשטרה הקודמת להגשת כתב האישום והן הטיפול בבית המשפט לנוער. לאור האמור לעיל, יש לבדוק תחילה את האופציה של שיקומו של הקטין ולמצותה עד תום במטרה להחזירו לדרך הישר.

מהתיקון לחוק הנוער ומהפסיקה שבעקבותיו ניתן ללמוד כי דינו של קטין נאשם שונה מדינו של נאשם בגיר בבוא בית המשפט לגזור את הדין  – קטינותו של נאשם אכן תהווה שיקול בעת גזירת העונש כשהמטרה הראשונית היא טיפול ושיקום.

לכן, בבוא בית המשפט לגזור עונשם של הקטינים בפרשת הסחר בסמים ברמת השרון, יהא עליו לבדוק (בין היתר באמצעות שירות המבחן לנוער) את נסיבות ביצוע העבירה, נסיבותיו האישיות של כל קטין, היכן גדל, למד, המצב בבית, יחסיו עם הוריו, בריאות נפשית וגופנית, עברו הפלילי ועוד.

בהנחה כי מדובר בקטינים שמעדו לראשונה וכי ניתן לשקמם, הרי שבית המשפט ייטה להימנע מהרשעתם במטרה למנוע פגיעה בעתידם, והעונש שיושת עליהם יהיה במובן החינוכי לרבות הליך טיפולי (במידה ויידרש).

ומה עם ההורים ובית הספר? אין להם אחריות פלילית?

לצערנו הרב, הרוב המכריע של ההורים אשר ילדיהם מצויים בתוך עולם הסמים אינו מודע לכך. חלקו אינו מודע לכך לחלוטין מכיוון שהקטינים מבצעים את הפעילות מחוץ לבית והרחק מעיני ההורים. בחלק האחר ישנם הורים אשר עוצמים את עיניהם ובוחרים להאמין כי הקטין אינו מבצע פעולה אסורה. ישנם אף כאלו הטוענים כי צריך להעמיד לדין את ההורים בחלק מן המקרים.

לעניות דעתנו, העמדת ההורים לדין הינה צעד מרחיק לכת. כמובן שאם ההורים לקחו חלק בפעילות האסורה בכל דרך שהיא או שידעו בוודאות כי הקטין עוסק בסמים ובחרו שלא לטפל בבעיה, הרי שעליהם ליתן הדין על מעשיהם. אך הורים שלא היו מודעים לכך כי ילדיהם מטמאים ידם בסמים, אין להעמידם לדין ויש לרתום אותם להליך הטיפולי /שיקומי שילדיהם יעברו .

הן ההורים והן בתי הספר צריכים להעמיק הפיקוח על פעילות הקטינים. יש להיות קשובים יותר לילדים ולהיות חלק מחייהם (בפרט כשהם מנסים להרחיקכם בטענות שווא). הן ההורים והן  בתי הספר צריכים לפעול לגילוי פעילויות אסורות ע"י הקטינים ולפעול למיגורן.

תגובה אחת

פבר' 28 2010

מהי עבירת תקיפה ? מה ההגדרה של אלימות פיזית ?

מאת admin נושאים מאמרים

תקיפה מהי?

סעיף 378 לחוק העונשין, קובע את הגדרתה של עבירת התקיפה:

 "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;"

הסעיף אף קובע כי, "הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות."

המדובר בהגדרה כללית ובסיסית של עבירת התקיפה, כאשר החוק מוסיף ומחלק עבירות אלו למספר עבירות על פי רמת החומרה. 

עבירה של  תקיפה סתם (כפי שיוסבר בהמשך) הינה ברף הנמוך ביותר של עבירות אלו, ואילו עבירת התקיפה בכוונה מחמירה הינה החמורה שבעבירות התקיפה השונות (העונש בצידה הינו של 20 שנות מאסר).

במאמר זה נפרט לגבי מספר עבירות תקיפה / אלימות פיזית.

תקיפה סתם

כקבוע בסעיף 379 לחוק העונשין, אדם התוקף שלא כדין את חברו, דינו מאסר שנתיים. 

עבירה זו של תקיפה סתם הינה ברף הנמוך ביותר של החומרה בסדרת עבירות התקיפה.

לדוגמא, סטירה או דחיפת אדם אחר, ללא גרימת חבלה, יש בהן כדי לענות על הגדרת העבירה של תקיפה סתם.

תקיפה חבלנית (תקיפה הגורמת חבלה של ממש)

סעיף 380 לחוק העונשין קובע שמי שתוקף את אדם וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר שלוש שנים.

מהי חבלה?

לפי חוק העונשין, חבלה מוגדרת כ: "מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים".

למשל, סטירה בפניו של אדם וגרימת המטומה (סימן כחול), תיחשב, בין היתר, כעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

תקיפות שונות

סעיף 381 מפרט מספר תקיפות שונות, שהעונש בצידן הינו עד שלוש שנות מאסר.  בתקיפות אלו אין נדרשת גרימת החבלה, חומרתן נמדדת על פי הנסיבות הנלוות לתקיפה:

  1. תקיפה לשם ביצוע פשע;
  2. תקיפה לשם גניבת דבר;
  3. תקיפה לשם התנגדות למעצר או ללכידה כדין, של התוקף או זולתו, בשל כל עבירה או למנוע לכידה או מעצר כאמור;

תקיפת עובד ציבור

במסגרת סעיף 381 (ב) מוגדרת גם עבירת תקיפת עובד ציבור.

המחוקק קבע כי מי שהינו עובד ציבור או ממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, זכאי להגנה מיוחדת מצד החוק ויש לראות בחומרה כל תקיפה שלו, כשהתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של המותקף.  לכן, נקבע לצד עבירה זו עונש גבוה יחסית, של 5 שנות מאסר !!!

לדוגמא , תקיפת רופאים/ות ואחים/ות במסגרת הליך טיפולי, תקיפת עובדי עירייה בהקשר של עבודתם וכו'.

עבירות אלימות בתוך המשפחה , אף הן נכללות במסגרת עבירות אלימות.

על עבירות אלו ועל עבירות תקיפה / אלימות חמורות נוספות, כגון פציעה וחבלה חמורה נרחיב בהמשך.

האם ביטול תלונה בגין אלימות, תביא לסגירתו של תיק המשטרה?

כשאדם מגיש תלונה במשטרה על עבירת אלימות, ביטול תלונתו לא תביא באופן אוטומטי לסגירתו של תיק החקירה כנגד החשוד.

יש לציין כי בנסיבות מסוימות, ביטולה של  התלונה יכול להוות סיבה לסגירת התיק מ"אין עניין לציבור".

 

אין תגובות

פבר' 24 2010

מהי עבירה שיש עמה קלון ?

מאת admin נושאים מאמרים

חדשות לבקרים אנו רואים ושומעים באמצעי התקשורת על אנשי ציבור / עובדי מדינה כאלה ואחרים שהוגש נגדם כתב אישום בגין בצוע עבירה פלילית ובית המשפט הרשיע אותם בביצוע העבירה.

כעת נאלצים הם להתמודד עם השאלה :האם יש קלון בעבירה שבוצעה על ידם?

החשיבות בהימצאות קלון בעבירה אם לאו, נובעת מההשלכה הישירה על יכולתם של מבצעי העבירה להמשיך ולעסוק בתפקידם חרף העבירה שביצעו.

כלומר, אם יקבע שיש קלון בעבירה שבוצעה הרי שבמרבית המקרים, תהיה השלכה על המשך העסקתם בתפקידם.

 

מהו קלון?

החוק אינו קובע באופן מפורש מהו קלון.

הגדרת "קלון" הינה יציר הפסיקה , המקרים אשר מגיעים לפתחו של בית המשפט הם אשר מחייבים קבלת החלטה האם יש קלון בעבירה מסוימת, כך בית המשפט יוצק תוכן למושג קלון.

המושג קלון עדיין נותר עמום, חרף הפסיקה הרבה, וכל מקרה נדון בהתחשב בנסיבותיו ובתכלית החוק שמכוחו הוא מוטל.

למרות האמור לעיל, דבר אחד ברור (!) נושא הקלון נדון בהקשר של ערכים ומוסר למרות שהקריטריונים לקביעתו הם משפטיים.

בבג"צ 11243/02 בעניין פייגלין ואח' נגד יושב ראש וועדת הבחירות ואח' נקבע כי : " עבירה שיש עמה קלון היא עבירה שדבק במבצעה פגם מוסרי חמור, כאשר על טיבו של הפגם יש לעמוד בכל מקרה לגופו על פי הקשרם של דברים ושל המעשים".

מהי עבירה שיש עמה קלון

ישנה הבחנה בין שלושה סוגי עבירות לצורך הקביעה, האם מדובר בעבירה שיש עמה קלון, כדלקמן:

עבירות שמטבע ברייתן יש עמן קלון, אך יכול להיות שהנסיבות המיוחדות בהן נעברה העבירה ישללו את פגם הקלון.

עבירות שמטבע ברייתן אין עימן קלון ושום נסיבה לא תהפוך אותן לעבירות עם קלון (למשל עבירות לגביהן ישנה אחריות מוחלטת אף ללא כוונה פלילית (עבירות תעבורה, בין היתר) ).

עבירות גבוליות שאין עמן קלון אך יש שבנסיבות מיוחדות יהיה בהן משום קלון.

מאופן חלוקת סוגי העבירות ע"י הפסיקה , ניתן להבין כי התשובה לאיזו קטגוריה משתייכת עבירה מסוימת תלוי , בין היתר, בנסיבות ביצוע העבירה.

נקבע כי לצורך הכרעה בשאלת הקלון יש להביא בגדר השיקולים הרלוונטיים , בין היתר, את סוג העבירה, את אופייה, את נסיבות ביצועה ואת השאלה אם נעברה במילוי התפקיד או בקשר אליו.

באשר לעבירות אלימות , נקבע בפסיקה, כי עבירות אלימות, כשלעצמן, הינן חמורות, ובמקרים רבים דבק בהן פגם מוסרי המכתים את החוטא בהן בקלון. עם זאת, הקלון בעבירות אלימות תלוי במידה רבה בחומרת  המעשה , בתוצאותיו ובנסיבות הקשורות לקורבן האלימות.

בין היתר, תלויה שאלת הקלון ביחסי הכוחות בין התוקף לנתקף (למשל, תקיפת אדם זר אל מול אדם שמהווה חלק ממשפחתו הגרעינית של התוקף) .

עבירות מרמה – נחשבות לעבירות שמטבע ברייתן יש עימן קלון.

האם בכל מקרה בו עובד מדינה מורשע בעבירה שיש עמה קלון הוא ייענש בחומרה ו/או יפוטר?

התשובה לכך ניתנה בפרשת אור, שם נקבע כי :

"לגבי עובד מדינה, על-אף החומרה הכרוכה בהחלטה כזאת [החלטה שעובד המדינה הורשע בעבירה שיש עמה קלון- ד.ב], עדיין נותר לבית הדין למשמעת שיקול-דעת לגזור את עונשו של עובד המדינה לפי נסיבות המקרה. אם הנסיבות אינן חמורות, או אם קיימים שיקולים להקל עם הנאשם, חזקה על בית הדין למשמעת שייתן לכך ביטוי בגזר הדין".

השלב בו נדון נושא הקלון

נושא הקלון יידון בבית הדין המשמעתי של אותו גוף בו מועסק העובד שהורשע בפלילים.

כלומר, תחילה יתנהל ההליך הפלילי בבית המשפט ורק לאחריו יועבר הנושא לבית הדין המשמעתי.

עו"ד פלילי וחשיבותו בהליך קביעת הקלון

מהאמור לעיל עולה, כי המושג קלון אינו בעל הגדרה חד משמעית וכי יש ליתן חשיבות, בין היתר, לנסיבות בצוע העבירה.

אדם המועסק בגוף ציבורי המתמודד עם כתב אישום בגין בצוע עבירה פלילית חייב לשכור שירותיו של עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי שייאבק למענו ויגן על זכויותיו ועתידו המקצועי !!!

ישנה חשיבות מכרעת לעובדות המצוינות בכתב האישום, עובדות אלה עשויות להוות את ההבדל בין עבירה שיש עימה קלון לעבירה שאין עימה קלון. על עובדות אלו ניתן ורצוי לנהל מו"מ עם התביעה וזה, בין היתר, תפקידו של עו"ד פלילי.

עו"ד פלילי מנוסה יודע את המשמעות המקצועית שיש להרשעה בפלילים עבור אדם העובד במגזר הציבורי ובשל כך יפעל , בהתאם לראיות ונסיבות המקרה, לזיכויו של מרשו או לחילופין להסדר טיעון מקל שימנע את הקלון ממרשו. 

אין תגובות

פבר' 15 2010

מה זה שימוע ?

מאת admin נושאים מאמרים

מהו הליך השימוע ?

השימוע הוא הליך הנעשה לפני שמוגש כתב אישום כנגד אדם, כאשר העבירה הפלילית אותה הוא חשוד שביצע הינה עבירה המסווגת כפשע.

עבירה המסווגת כפשע הינה עבירה שהעונש הקבוע בצידה עולה על תקופה של שלוש שנים.

מי עורך את הליך השימוע?

השימוע נערך על ידי הרשות התובעת, היא הרשות המגישה את כתב האישום כנגד החשוד, זאת לאחר שנבחן חומר החקירה בעניינו של אותו אדם.  בין אותן רשויות נכללות התביעה המשטרתית וכן את הפרקליטות הפלילית.

במסגרת השימוע הפלילי החשוד או סנגורו יכולים להשמיע את טענותיהם בנוגע לחלקו של החשוד בביצוע העבירות.  את טענותיהם ניתן להשמיע בכתב או בעל פה.  מטרת החשוד או סנגורו הינה לשכנע את גורמי התביעה כי חומר הראיות אינו מספיק לשם הגשת כתב אישום או כי אין אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום.

על רשויות התביעה, בבואן להחליט על הגשת כתב אישום כנגד אדם , מוטלת אחריות כבדת משקל, זאת משום שמדובר בהליך שהינו, בדרך כלל, פומבי, הליך שעשוי אף לעתים לחרוץ את גורלו הציבורי או התעסוקתי של אדם.  הנזק אשר עלול להיגרם הינו כה גדול, עד לכדי כך שגם זיכוי בסופו של ההליך, לעתים אין בו די בכדי לתקן את הנזק שנגרם לאדם.

אדם שהוגש כנגדו כתב אישום, צפוי, לעתים קרובות, לנזקים רבים ובהם עלויות כלכליות כבדות, פרסום כתב האישום ברבים ויצירת דעה קדומה לגביו.  לעתים אף מסתיים העניין בפיטוריו של אותו אדם ממקום עבודתו וכך נגרם לו עינוי דין כבד לאורך תקופה הארוכה שבין הגשת כתב האישום ועד לסופו של משפטו.

חובת ההודעה בדבר השימוע – מתי היא חלה?

סעיף  60א לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי על רשות התביעה שאליה הועבר חומר החקירה שנוגע לעבירת פשע להודיע לחשוד על כך. אותו אדם רשאי לפנות תוך תקופה של 30 יום לרשות התביעה, בבקשה מנומקת מדוע אין להגיש בעניינו כתב אישום.  בנסיבות מסוימות ניתן לקבל היתר להארכת המועד לשם קיומו של הליך השימוע, מעבר לתקופת ה- 30 ימים הקבועה בחוק.

סעיף 60 א' מתייחס לפנייה לתביעה בכתב. לעניות דעתנו המקצועית, רצוי כי השימוע ייערך במשרדי התביעה  בנוכחות עו"ד פלילי מטעמו של החשוד ובמידת הנחיצות ועפ"י חוו"ד המקצועית של עורך דין פלילי, אף בנוכחות החשוד .

למשרדנו מגיעים, פעמים רבות, לקוחות לאחר שהוגש כנגדם כתב אישום כשהעבירה שיוחסה להם הינה עבירה שבצידה חובת שימוע.  לצערנו, הם לא התייחסו למכתב הודעת השימוע. לרוב הדבר נבע מחוסר הבנה לגבי משמעותו של המכתב.  ניתן היה למנוע הגשתם של רבים מכתבי אישום אלו אילו רק הייתה ממומשת זכותם של אלו לשימוע באמצעות עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי.

חשוב לדעת – סירוב לחתום על אישור מסירה למכתב השימוע אינו דוחה את הקץ ואינו מניב עבורכם תוצאה חיובית, שכן על פי חוק, גם ללא חתימה על אישור המסירה, רואים את ההודעה כאילו היא הומצאה כדין.

היועץ המשפטי לממשלה (לשעבר),מר מני מזוז, עמד על מהות השימוע, שעה שהוצגה עסקת הטיעון בין המדינה לנשיא לשעבר, משה קצב, זאת בעקבות השימוע בעניינו. 

לדידו של מר מזוז, אין מדובר בהליך טכני אלא מהותי, הליך אשר נועד לבדוק, באופן יסודי, את חומר החקירה שבתיק.  כן הוסיף, כי לעתים קרובות הליך השימוע אף מביא לשינוי בראייה של גורמי התביעה את חומר הראיות, מה שיכול גם להביא לשינוי בסעיפי האישום ו/או באי הגשת כתב אישום.

לכן, ישנה משמעות רבה ומכרעת למכתב הודעת השימוע ובשלב קבלתו ראוי להיוועץ עם עו"ד פלילי המתמחה בתחום .

אין תגובות

ינו' 13 2010

תקיפת שוטר – איומים על שוטר – ביטול כתב אישום

מאת admin נושאים הישגים, מאמרים

האם ביטול כתב אישום בגין תקיפת שוטר ואיומים אפשרי ? מה חשיבותו של עו"ד פלילי מנוסה בהליך הפלילי?

שימו לב למקרה הבא

מעקלי הוצאה לפועל מלווים בשוטרים, הגיעו לביתו של צעיר, בכפר בצפון הארץ, בשל חוב לחברת פלאפון תקשורת בע"מ , במטרה לבצע עיקול.

השוטרים והמעקלים, טענו כי אחיו של בעל החוב הכשיל את העיקול, תקף שוטרים, הפריע לשוטרים בעת מילוי תפקידם ואיים לפגוע בשוטרים.

עוד טענו השוטרים והמעקלים, כי אחיו של בעל החוב, נשא על גופו אקדח והראה סימנים לקראת שימוש באקדח, דבר שגרם לקצין המשטרה שהיה במקום להשתלט עליו במטרה להימנע מפגיעה בשוטרים ובמעקלים .

אחיו של בעל החוב עוכב לתחנת המשטרה לחקירה ואקדחו נלקח ממנו.

זאת ועוד, האח, איבד את מקום עבודתו נוכח טענות המדינה נגדו בדבר תקיפת שוטרים, איומים על שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

המדינה, באמצעות לשכת תביעות חדרה, הגישה כנגד האח, כתב אישום בגין עבירות חמורות של תקיפת שוטר, איומים והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

האח שהפך לנאשם, הכחיש את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום באמצעות עורך דין פלילי שייצג אותו בתחילת הדרך ודרש כי הליך הוכחות יתנהל בבית המשפט.

לאחר מס' דיונים בבית המשפט השלום בחדרה, החליט הנאשם כי אינו מרוצה מתפקודו של עורך הדין שייצג אותו והחליט להחליפו ולשכור שירותיו של עורך דין פלילי אחר.

הנאשם פנה למשרדנו, בבקשה לייצגו בתיק המתנהל נגדו בבית המשפט השלום בחדרה.

לאחר בדיקת התיק הפלילי, פנינו ללשכת תביעות חדרה ושטחנו בפניהם את טיעונינו המשפטיים / מקצועיים, המצדיקים לעניות דעתנו, ביטול כתב אישום.

בסיומו של מו"מ ארוך, נאותה המדינה לקבל את טיעונינו והוחלט על ביטול כתב אישום במקרה זה.

בהמשך התייצבה נציגת המדינה בבית משפט השלום בחדרה והודיעה לכב' השופט, אביהו גופמן, כי היא חוזרת בה ומודיעה על ביטול כתב אישום בתיק פלילי זה כנגד הנאשם.

נוכח ביטול כתב האישום החמור נגד הנאשם שהכיל עבירות של תקיפת שוטר, איומים על שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, חזר הוא לשגרת חייו לאחר שאבן נגולה מליבו ושמו הטוב לא יוכתם בעבירה פלילית.

המסר העולה מהאמור לעיל הנו שכירת שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה, הנו דבר מהותי בהליך הפלילי.

אין להקל ראש, יש לשכור עו"ד פלילי עם יכולות מוכחות שינהל לכם את התיק הפלילי ויביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

ביטול כתב אישום אפשרי בהחלט !!!

ביטול כתב אישום בגין תקיפת שוטר, איומים על שוטר והכשלת שוטר במילוי תפקידו עורך דין פלילי זה לא לוקסוס

אין תגובות

ינו' 10 2010

קטין בהליך הפלילי עבריינות נוער

מאת admin נושאים מאמרים


מהו בית משפט לנוער, מה מטרתו העיקרית, לאיזה בית משפט יוגש כתב אישום כנגד אדם שביום ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 , האם ניתן להגיש כתב אישום כנגד קטין ובגיר יחד? על כך בגוף המאמר.

מהו בית משפט לנוער

בית משפט לנוער הנו למעשה, בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי (הדבר תלוי בטיב העבירה שבוצעה ע"י הקטין וכן בהתאם לעונש שהחוק קובע לעבירה זו) ,שיושב בהם שופט אשר נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת שר המשפטים, הטיל עליו לתפקד גם כשופט נוער, ובלבד שאותו שופט עבר הכשרה מיוחדת בתחום הנוער.

מטרת בית המשפט לנוער

בית המשפט לנוער מטרתו, שיקומו של הקטין בראש וראשונה.

במסגרת תיקי נוער, מעורב שירות המבחן לנוער, שמטרתו אף היא שיקומו של הקטין שביצע את העבירה. שירות המבחן  מדווח לבית המשפט, בין היתר, אודות הנסיבות שהביאו את הקטין לבצע את העבירה וכיצד ניתן לסייע לו.

לעיתים, חרף רצונם של שירות המבחן ובית המשפט לסייע לקטין , הקטין עצמו אינו מעוניין בסיוע ועושה ככל האפשר להרחיק ממנו את העזרה המוגשת לו, דבר שפוגע בעתידו.

לכן, חשוב מאוד, כי עורך דין פלילי מנוסה ובקיא בתחום הנוער, אשר מייצג את הקטין ינהל עמו מפגשים ושיחות רבות במטרה להבהיר לו את חשיבות העניין ואת משמעות אי שיתוף הפעולה שיש בו כדי להביא לפגיעה משמעותית בקטין, בחייו המקצועיים, לעיתים, עד כדי ישיבה מאחורי סורג ובריח .

יודגש, תפקידו של עו"ד פלילי אינו מתמצה בדיונים בבית המשפט בלבד. תפקיד עורך דין פלילי , בין היתר, לוודא כי הקטין מתייצב לדיונים, כי הקטין מתייצב למפגשים בשירות המבחן.

זאת ועוד, תפקידו לשמור על קשר קבוע עם הקטין והוריו, לשוחח עמו, להיפגש עמו במהלך התיק הפלילי המתנהל נגדו, כדי לוודא שהקטין מבין את חשיבות העניין ובמידה וישנה בעיה מסוימת בהתנהלות הקטין, לגלותה בהקדם האפשרי ולמצוא פתרון לכך במטרה להימנע מפגיעה בעתידו של הקטין.

בית המשפט אליו יוגש כתב האישום כנגד קטין שביצע עבירה

התשובה לסוגיה זו נחלקת לשניים, כדלקמן:

  1. אם ביום הגשת כתב האישום מלאו לקטין 18 שנים וטרם מלאו לו 19 שנים וביום ביצוע העבירה היה עדיין קטין, אזי כתב האישום יוגש לבית המשפט לנוער.
  2. אם ביום הגשת כתב האישום מלאו לקטין 19 שנים וביום ביצוע העבירה היה עדיין קטין , כתב האישום לא יוגש לבית המשפט לנוער, אלא לבית המשפט הרגיל, לבגירים (בית משפט השלום או המחוזי בהתאם לטיב העבירה שבוצעה ).

האם ניתן להגיש כתב אישום משותף כנגד בגיר וקטין יחדיו?

לא יועמדו לדין קטין ובגיר יחדיו אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה !

יחד עם זאת, תיקון מס' 14 לחוק הנוער, בשנת 2008, קבע כי, אם קטין ובגיר הואשמו יחדיו באותו כתב אישום, בית המשפט ישמע את טיעוני הצדדים (כלומר את טיעוני ב"כ המדינה וכן טיעוני עו"ד פלילי מטעם הנאשמים) בעניין זה.

אם בית המשפט החליט, לאחר שמיעת הטיעונים, להמשיך לדון בתיק , אזי, הוא יתנהג כלפי הקטין כאילו היה בית משפט לנוער ויהיו לו כל הסמכויות של בית משפט לנוער.

אם בית המשפט החליט, לאחר שמיעת הטיעונים, שלא לדון בתיק ,הוא יורה על הפרדת המשפט של הקטין מהבגיר ויעביר את כתב האישום כנגד הקטין בלבד, לבית המשפט לנוער.

אין תגובות

ינו' 04 2010

אלימות במשפחה כתב אישום ובקשה למעצר עד לתום ההליכים

מאת admin נושאים הישגים


מה דינו של נאשם המיוחסת לו בכתב אישום אלימות במשפחה, כנגד אחיו לרבות החזקת סכין ?

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום ולכך נלוותה אף בקשה בדבר מעצר עד לתום ההליכים נגדו בגין עבירות אלימות במשפחה, שכללו תקיפת אחיו , השמעת איומים חמורים כלפיו, ניסיון לתקוף את אביו והחזקת סכין.

הנאשם נעצר מיידית עם הגשת התלונה נגדו, זאת נוכח חומרת מעשיו ועברו הפלילי בתחום האלימות !!!

בשל המעצר בני המשפחה נלחצו עד מאוד, ופנו למשרדנו במטרה להביא לשחרור הנאשם מהמעצר.

מיד לאחר מכן, הפעלנו את כל כובד משקלנו המקצועי רב השנים, והבאנו לשחרור הנאשם מהמעצר!

משרדנו הצליח לשחרר את הנאשם חרף העובדה כי מדובר באדם המכור לטיפה המרה (אלכוהוליסט) , בעל עבר פלילי בתחום האלימות ולמרות שהיה תלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי חב הפעלה.

בהמשך, ולאחר ניהול משא ומתן עיקש עם נציג התביעה, תוקן כתב האישום באופן מהותי, כך שהחלק המכריע של העבירות שיוחסו למרשנו נמחק מכתב האישום, כולל עבירה שהייתה מביאה להפעלת מאסר על תנאי חב ההפעלה, שריחף מעל לראשו של הנאשם.

באשר לעונש, הרי שמשרדנו הגיע להסדר טיעון מקל עם התביעה , לפיו יושת על הנאשם עונש של מאסר על תנאי בלבד !!!

המסר שלנו אליכם, היו אופטימיים, גם אם המצב נראה קשה כרגע, דעו שדברים נראים אחרת עת עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי נמצא לצידכם.

אל תתמודדו לבד, תנו לבעל מקצוע מנוסה ואמין לעשות זאת עבורכם.

אין תגובות

דצמ' 13 2009

המדריך המלא לבחירת עורך דין פלילי

מאת admin נושאים מאמרים, מדריכים


אין להקל ראש בבחירת עורך דין פלילי שייצג אתכם. התיק הפלילי המתנהל נגדכם הינו מהותי ביותר ובעל השלכות כבדות משקל על המשך פועלכם בתחומים שונים של חייכם לרבות תחום הקריירה. לכן, מצאנו לנכון לרכז עבורכם את 11 השיקולים העיקריים והמרכזיים שיש להיצמד אליהם בטרם תתקבל ההחלטה איזה עורך דין פלילי מתאים לכם ולמקרה שלכם .

11 שיקולים לבחירת עורך דין פלילי

לדעתינו אלו הם השיקולים הנבחרים:

  1. מומלץ להקליד את שמו של עורך הדין ו/או שם משרדו/ה במנועי החיפוש באינטרנט ולבדוק את תוצאות החיפוש, האם פורסמו על ידו/ה מאמרים שונים בתחום הפלילי, האם ישנם הישגים משפטיים בתחום הפלילי על שמו/ה, האם דווחו ההישגים השונים.
  2. האם מדובר בעורך דין שבעברו היה חלק ממערכת אכיפת החוק? (משטרה , פרקליטות וכו'), אם כן, הדבר עשוי לתרום עד מאוד לניהול תיקכם הפלילי, נוכח הידע הרב שברשותו וכן הקשרים עם הגורמים המשפטיים הרלוונטיים לתיק שלכם.
  3. להמשך קריאה

תגובה אחת