ארכיון התגית 'אלימות'

אוג' 22 2010

אלימות בתוך המשפחה – תקיפת בן זוג


היום התפרסמה ידיעה נוספת ב- YNET, לגבי אירוע נוסף של אלימות בתוך התא המשפחתי.  מדובר באירוע שהתרחש בנתניה, שבו דקר בעל את אשתו ואת בנו ואף ניסה להתאבד. שלושת בני המשפחה הובהלו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.  מבדיקת האירוע עולה כי אין מדובר במקרה ראשון של אלימות בין בני הזוג וכי האישה פנתה בשנת 2009 והתלוננה על אלימות מצד הבעל.  הבעל אף הורשע לפני כחודש ונגזר עליו עונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות.

מהי עבירה של אלימות כלפי בן זוג?

מערכות היחסים בין בני זוג ובכללם בין גברים ונשים הינם דבר מורכב ורב סתירות, כאשר מחד קיימת המשיכה לבן הזוג ומאידך, יחסי מתח ועויינות הנובעים מחיי היום יום.תופעת האלימות בתוך התא המשפחתי אינה חדשה, אך המודעות לה גברה במהלך שני העשורים האחרונים.

מדובר באלימות, בדרך כלל של הבעל כלפי האישה, אשר מופעלת במספר מישורים (לעתים חלקם ולעתים בכולם) –  במישור הנפשי, במישור הכלכלי, במישור הפיזי ובמישור המיני.

ממה נגרמת אלימות במשפחה?

על פי המחקרים, אלימות בין בני זוג נגרמת מניסיונו של הבעל להשיג שליטה על האישה, כאשר מדובר בצורך הנובע, ברוב המקרים, מחולשה של הגבר, שבדרך כלל סובל מהערכה עצמית נמוכה ורגשי נחיתות. הוא מביא במעשיו (שליטה על משאבים כלכליים, בידוד מהמשפחה ומחברים, אלימות מילולית הכוללת איומים, עלבונות והשפלה, אלימות פיזית ואף פגיעה מינית), לתלות של האישה בו ובדרך זו מצליח להתמודד עם העולם על אף דימויו העצמי הנמוך.

ככל שהדימוי העצמי נמוך יותר, כך התסכול גדול יותר, והאלימות כנגד האישה אף עשויה להיות קשה יותר. האלימות אף תגבר כאשר קיים חשש של הגבר כי האישה עוזבת אותו.  את מצב זה חווה הגבר כאסון, כשהוא אינו יודע כיצד לשרוד ללא האישה – היא אובייקט התלות שלו.

ברוב המקרים, אותם בעלים אלימים, נחזים, כלפי חוץ, כאנשי משפחה אוהבים ומנהלים אורח חיים נורמטיבי.  לרוב, מדובר באנשים שחוו בילדותם אלימות בתוך התא המשפחתי.

כיצד התמודד המחוקק עם תופעת האלימות במשפחה?

עבירת התקיפה מוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;"

נקבע בסעיף גם כי:

"הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות."

זוהי הגדרה כללית של עבירת התקיפה.  בהמשך להגדרה זו, מדרג המחוקק עבירות תקיפה שונות, על פי רמת חומרתן, כאשר עבירה של תקיפה סתם היא ברף הנמוך ביותר מבין עבירות אלו (העונש בצידה עד שנתיים מאסר), ועבירת התקיפה בכוונה מחמירה היא החמורה שבהן (כשבצידה עונש מקסימאלי של 20 שנות מאסר).

עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות בתוך המשפחה

עם התגברות המודעות לתופעה של האלימות בתוך התא המשפחתי, בין אם מדובר באלימות כלפי בן זוג ובין אם מדובר באלימות כלפי ילדים, הוסיף המחוקק לחוק העונשין את סעיף 382 (ב) (סעיפים קטנים (1) ו- (2)) ואת סעיף 382 (ג) לחוק.

במסגרת זו, לאותה עבירה של תקיפה הקבועה בחוק, מתווספות נסיבות מחמירות, אשר מביאות גם להחמרה בעונש המקסימאלי שניתן להטיל בגינן.

למשל:  עבירה לפי סעיף 382(ב)(1) – תקיפה סתם של בן זוג בנסיבות מחמירות – קובעת בצידה עונש כפול מהעונש הקבוע בגין עבירת התקיפה סתם, כלומר עד 4 שנות מאסר.-  עבירה זו תיוחס כאשר קיימות ראיות לתקיפה אך לא נגרמו לאישה חבלות של ממש.

סעיף 382(ג) לחוק העונשין מטפל במקרה שבו תוקף בן הזוג את האישה ואף גורם לה לחבלות של ממש (כגון: סימנים כחולים, שפשופים, שריטות – אך לא מגיע לכדי קרעים של העור ו/או שברים.  קיימים סעיפים נוספים בחוק אשר מתייחסים לאירועים אלו שהינם חמורים אף יותר- פציעה בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות).  העונש בצד עבירה של תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות הינו עד 6 שנות מאסר (כפל העונש בגין עבירה של תקיפה חבלנית – סעיף 380 לחוק העונשין).

כאמור, קיימים סעיפים נוספים בחוק המתייחסים לעבירות תקיפה קשות יותר, הגורמות לחבלות קשות יותר, ואלמנט בן הזוג מודגש גם בהן כנסיבה מחמירה, אשר תביא להחמרה ברמת הענישה.

טיפול הרשויות בתופעה

במהלך הטיפול בתופעה של אלימות בתוך התא המשפחתי קיימת דילמה.  מחד קיים אינטרס חד משמעי להגן על הקורבן, היא האישה, על ידי הרחקת הבעל והאיום העתידי לשלומה ולביטחונה של האישה.  מאידך, קיימת מודעות לכך שענישה מחמירה בלבד אין בה בכדי לנטרל את התופעה. שכן, גם אם יוטל עונש מאסר ארוך על בן הזוג, הרי שעם שחרורו מן הכלא, ישוב, לעתים קרובות לחיק משפחתו, ובמידה ולא יטופל, הרי שהאלימות תחזור על עצמה.

לכן, במקביל לפתיחת התיק הפלילי, קיימת חשיבות עליונה להפנות את בני הזוג (הן את הגבר האלים והן את האישה, היא קורבן האלימות) לגורמים טיפוליים וגורמי סיוע בקהילה.

אותם גורמי סיוע יכולים להגן על הקורבן (מקלט לנשים מוכות), לספק לקורבן סיוע נפשי ואף ייעוץ משפטי.

הגשת כתב אישום נגד המתקיף, צו הרחקה וגזר דין

במקביל, במידה ואכן קיימות ראיות לתקיפה, יוגש כתב אישום כנגד בן הזוג התוקף, ולעתים קרובות ילווה כתב האישום בבקשה למעצרו של בן הזוג עד לתום ההליכים כנגדו.  המטרה הינה הרחקת בן הזוג התוקף לכאורה מהקורבן, אשר חולק עמו קורת גג.  במידה ובית המשפט יחליט בסופו של הדיון שלא לעצור אותו ולשחררו, ישוחרר לרוב לחלופת מעצר, אשר אינה בבית קורבן האלימות בצירוף עם הוראה על איסור יצירת קשר עם הקורבן וערבויות שונות, שמטרתן הינה לוודא שהתוקף לא יפר את התנאים שבהם שוחרר.

לאחר קביעת אשמתו של התוקף (אם לאחר הודאתו בעבירות ואם לאחר ניהול הוכחות), כשבית המשפט עומד בפני מתן גזר דין, יעמדו בפניו מספר אלמנטים שיש בהם בכדי להשפיע על גזר הדין הסופי.  ראשית, יבחן בית המשפט את אופיו של הנאשם.  כאן תיבחן השאלה האם מדובר באירוע חד פעמי או אירועים רבים לאורך זמן?  האם מדובר בהרשעה ראשונה או שלנאשם עבר פלילי מאותו סוג? ניתן להציג בפני בית המשפט ראיות נוספות לגבי אופיו של הנאשם, אם באמצעות עדי אופי ואם באמצעות קבלת תסקיר שירות המבחן בעניינו.

שילוב טיפול ושיקום במסגרת גזר הדין

בית המשפט יבחן את תוצאות המעשה/ים – ישנה חשיבות לרמת האלימות אשר הופנתה כלפי הקורבן.  אין דינה של דחיפה קלה כדינו של אגרוף, למשל.  גם כאן ישנה חשיבות באם מדובר באירוע חד פעמי או באם ישנה רצידיביסטיות של המעשים. אם האישה סובלת לאורך תקופה מאלימות המופנית כלפיה, גם אם אין מדובר באלימות קשה, אזי מדובר ברמת חומרה גבוהה יותר.

בנוסף, ייתן בית המשפט דעתו לגורם ההרתעה, שיקולים של הגנה על הקורבן וכן שיקולים לשיקום הנאשם.

למצער הוא כי אין בארץ מספיק גורמים שמטרתם לסייע לטיפול בגבר המכה. טיפול בשורש הבעיה, סיוע לשיפור הערכתו העצמית הנמוכה ומתן כלים להתמודד עם מצבי לחץ ועימותים בתוך התא המשפחתי.  לכן, לעתים קרובות, יינתן גזר דין כנגד בן הזוג המכה, אשר "מעניש" אותו, תוך התחשבות בנסיבותיו בהתאם לחומרת העבירות, אך גזר הדין לא ילווה במתן טיפול ושיקום לאותו אדם.  במצב זה, ללא טיפול, במידה ובן הזוג האלים חוזר לחיק משפחתו, גבוהים מאד הסיכויים לכך שהוא ישוב ויפעל באלימות כלפי בת הזוג.

עורך דין פלילי בעבירות של אלימות כנגד בן זוג

לעורך דין פלילי תפקיד חשוב ביותר בעבירות של אלימות כנגד בן זוג.  עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה יודע לבחון את הראיות שבתיק החקירה ולהעריך את עצמתן של הראיות.  הוא גם ידע, מקום שבו קיימת תשתית ראייתית חזקה כנגד בן הזוג שהוגש נגדו כתב האישום, כיצד לפעול בתיק על מנת להביא, בסופו של דבר, לצמצום הפגיעה בנאשם עצמו ואף לשיקומו.

אין תגובות

ינו' 27 2010

אלימות בקרב בני נוער בריונות

מאת admin נושאים הישגים

כתב אישום חמור ביותר שהוגש בבית המשפט לנוער בנצרת ייחס לארבעה קטינים פעילות במסגרת חבורת בני נוער שנהגה בדרכי אלימות לפתרון סכסוכים, באמצעות התנהלות בריונית ומטילת אימה כנגד בני נוער אותם סימנו להם למטרה.

במסגרת כתב האישום נטען כי אותה חבורה טמנה לאחרים פח ונקמה בו את נקמתם.
במסגרת כתב האישום יוחסו לאחת הנאשמות, מי שנחשבה כגורם המרכזי בחבורה (להלן: "הקטינה"), ארבעה מקרים במסגרתם קשרה הנאשמת עם האחרים קשר לתקוף קטין זה או אחר, דאגה לזימונם של הקטינים למקום ותקפה אותם (ביחד עם אחרים),  ואף גרמה להם  לחבלו של ממש (פעילות אלימה המכונה בפי העבריינים "כיפה אדומה").
במסגרת כתב האישום החמור יוחסו לקטינה מספר עבירות אלימות מסוג פשע.
משרדנו המתמחה בתחום הפלילי, ייצג את הקטינה והצליח במסגרת משא ומתן קשוח עם רשויות התביעה, להביא לתיקון משמעותי ביותר של כתב האישום, שהיה חמור ביותר וייחס מספר עבירות מסוג פשע, תוך ייחוס פרק מבוא חמור של התנהגות בריונית חוזרת של קבוצת בני נוער.
במסגרת התיקון נמחק פרק המבוא החמור ביותר, נמחק אישום של תקיפה בנסיבות מחמירות וסעיפי האישום שנשארו תוקנו וצומצמו באופן מהותי.
משרדנו אף שכנע את רשויות התביעה, אשר ביקשו תחילה להחמיר עם הקטינה, שהייתה מבחינתם המובילה בשורת העבירות שיוחסו בכתב האישום, לסיים את התיק מבחינת הענישה, באופן מקל במיוחד, כך שבסופו של דבר הסתיים התיק ללא הרשעתה של הקטינה !!!
העונש השיקומי שהוטל על הקטינה הסתכם  בשל"צ (מס' שעות התנדבות למען הציבור), צו מבחן, התחייבות עצמית להימנע מביצוע עבירה דומה בעתיד הקרוב ופיצוי סמלי ביותר ע"ס 375 ₪ בלבד.
אלימות בקרב בני נוער בריונות שביט & קנטור עוד פלילי

אין תגובות

ינו' 17 2010

אלימות – תקיפת שוטר

מאת admin נושאים כתבו עלינו

האם יש עניין לציבור כי מח"ש תחקור שוטר שתקף שוטר אחר?

מח"ש סבורה שלא !!!

שוטר מג"ב לשעבר התלונן במחלקה לחקירות שוטרים כי הותקף ע"י שוטרים אחרים.

מח"ש החליטה לסגור את התיק "מחוסר עניין לציבור".

שוטר המג"ב לשעבר בחר להשיב מלחמה במובן המשפטי, עניינו מתנהל בשני מישורים, הן בבית המשפט והן בפרקליטות המדינה.

הקלק על הכתבה על מנת להגדיל אותה.


אין תגובות

ינו' 09 2010

אלימות פיזית בכנסיה – שימוע לפני הגשת כתב אישום

מאת admin נושאים הישגים


קטטה / אלימות פיזית בכנסיה בנצרת,  ארעה במהלך טקס דתי, זאת על רקע סכסוך בין חברי הכנסייה.

מהתלונה עלה כי איש דת בכיר בכנסייה טען שנעשה ניסיון לאלימות פיזית נגדו וכן איומים כלפיו.

המשטרה הוזעקה למקום האלימות ועצרה שני חשודים לחקירה.

החשודים נעצרו מייד לאחר התלונה !

בהמשך ולאחר ששוחררו מהמעצר, קיבלו החשודים הודעת שימוע לפני הגשת כתב אישום נגדם, המייחס להם עבירות אלימות ואיומים כנגד בכיר הכנסייה וכומר נוסף ששהה במקום, בעת אירועי האלימות.

משרדנו שייצג את החשודים מנע הגשת כתב אישום נגדם, זאת למרות שמספר עדי ראייה הפלילו את מרשינו, ביניהם גם בכיר הכנסייה וכומר נוסף.

ניסיוננו רב השנים והשירות המשפטי המקצועי שמשרדנו יעניק לכם = שקט נפשי וניצחון משפטי !

כי עורך דין פלילי מנוסה זה לא לוקסוס!

אין תגובות

ינו' 06 2010

סכסוך שכנים ריב על פח זבל הביא להגשת כתב אישום!

מאת admin נושאים הישגים


מה קורה כשפח זבל יוצר חיץ בין שכנים? האם הדבר מצדיק הגשת כתב אישום?

סכסוך שכנים צץ לו על רקע הסגת גבול לפח הזבל .

סכסוך בין שכנים על רקע השימוש בפח זבל הוביל לאלימות בין שכנות ביישוב בצפון הארץ, ובשל כך נפתחה חקירה פלילית בגין האירוע.

בסיומה של החקירה, הוגש כנגד אחת השכנות בלבד כתב אישום בגין תקיפה חבלנית של שכנתה, איומים כלפיה והסגת גבול.  כתב האישום ייחס לשכנה אירוע נוסף של אלימות, תקיפה למחרת היום, כל זאת על פי תלונתה של השכנה.

השכנה שכנגדה הוגש כתב האישום הבינה כי מן הראוי שיעמוד לצידה עורך דין פלילי מנוסה ופנתה למשרדנו על מנת לייצגה במסגרת ההליך הפלילי.

משרדנו פנה באופן מיידי לנציגי התביעה המשטרתית ודרש את ביטולו של כתב האישום לאלתר.

למרות שסכסוך השכנים הוביל גם לתביעות אזרחיות בבית המשפט, הצלחנו לשכנע את נציגי התביעה בטיעונינו המשפטיים וכתב האישום  כנגד מרשתנו בוטל .
סכסוכי שכנים ביטול כתב אישום על אלימות בין שכנות

אין תגובות

ינו' 05 2010

אלימות במשפחה – שחרור ממעצר עד תום ההליכים

מאת admin נושאים הישגים


משרדנו שכנע את בית המשפט כי לא כל עבירת אלימות במשפחה מצדיקה מעצר עד תום ההליכים !!!

אלימות במשפחה

משפחתו של אדם שנעצר בגין אלימות כנגד אשתו, פנתה למשרדנו לשם ייצוג התוקף על ידי עורך דין פלילי מנוסה.

עם הגשת התלונה ע"י אשת התוקף, הנ"ל נעצר מעצר ימים, לשם ניהול החקירה הפלילית.

המשטרה ביקשה לצורך ניהול החקירה סה"כ 12 ימי מעצר כשבפועל בית המשפט שוכנע לאחר ששמע את טיעוננו המשפטיים, כי אין להאריך את המעצר מעבר ל-3 ימים בלבד!

לאחר שלב מעצר ימים שלעיל, הוגשו  כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד הנאשם.

בו ביום טענו לשחרורו המיידי של מרשנו העצור, זאת למרות שכתב האישום ייחס לו מספר מקרים של אלימות כנגד בת זוגו לחיים, לאורך חייהם המשותפים והשמעת איומים חמורים כלפיה.

לאחר שפרסנו בפני בית המשפט את טענותינו המשפטיות, קיבל בית המשפט את נכונות הטיעונים והורה על שחרור מרשנו בו במקום.

לא כל עבירת אלימות במשפחה = מעצר עד תום ההליכים !

אין תגובות

ינו' 04 2010

אלימות במשפחה כתב אישום ובקשה למעצר עד לתום ההליכים

מאת admin נושאים הישגים


מה דינו של נאשם המיוחסת לו בכתב אישום אלימות במשפחה, כנגד אחיו לרבות החזקת סכין ?

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום ולכך נלוותה אף בקשה בדבר מעצר עד לתום ההליכים נגדו בגין עבירות אלימות במשפחה, שכללו תקיפת אחיו , השמעת איומים חמורים כלפיו, ניסיון לתקוף את אביו והחזקת סכין.

הנאשם נעצר מיידית עם הגשת התלונה נגדו, זאת נוכח חומרת מעשיו ועברו הפלילי בתחום האלימות !!!

בשל המעצר בני המשפחה נלחצו עד מאוד, ופנו למשרדנו במטרה להביא לשחרור הנאשם מהמעצר.

מיד לאחר מכן, הפעלנו את כל כובד משקלנו המקצועי רב השנים, והבאנו לשחרור הנאשם מהמעצר!

משרדנו הצליח לשחרר את הנאשם חרף העובדה כי מדובר באדם המכור לטיפה המרה (אלכוהוליסט) , בעל עבר פלילי בתחום האלימות ולמרות שהיה תלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי חב הפעלה.

בהמשך, ולאחר ניהול משא ומתן עיקש עם נציג התביעה, תוקן כתב האישום באופן מהותי, כך שהחלק המכריע של העבירות שיוחסו למרשנו נמחק מכתב האישום, כולל עבירה שהייתה מביאה להפעלת מאסר על תנאי חב ההפעלה, שריחף מעל לראשו של הנאשם.

באשר לעונש, הרי שמשרדנו הגיע להסדר טיעון מקל עם התביעה , לפיו יושת על הנאשם עונש של מאסר על תנאי בלבד !!!

המסר שלנו אליכם, היו אופטימיים, גם אם המצב נראה קשה כרגע, דעו שדברים נראים אחרת עת עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי נמצא לצידכם.

אל תתמודדו לבד, תנו לבעל מקצוע מנוסה ואמין לעשות זאת עבורכם.

אין תגובות

דצמ' 26 2009

מילון מונחים לחוק העונשין

מאת admin נושאים מדריכים


מרבית האנשים אינם בקיאים בהגדרות ,בין היתר, של  תיאור עבירה כזו או אחרת עפ"י חוק העונשין או כל חוק במסגרתו ישנם סעיפי ענישה.

לכן מצאנו לנכון להעניק לאלו הזקוקים לכך, סיוע מיידי, בהבנת חלק מהמונחים המשפטיים של הגדרות חוק שונות ועבירות שונות.

מכיוון שהחוק מכיל מונחים רבים והיריעה קצרה מלהכיל, משרדנו מתחייב לפעול להעשרת  מילון המונחים שלכם  בשלבים ובהקדם.

מילון זה אינו מכיל סדר מסוים בהגדרות, זאת במטרה ברורה לסייע לכל אדם שחפץ בהבנה מיידית ללא הצורך בהמתנה רבה עד להגעה לנושא הקשור אליו.

קטינות/גיל האחריות הפלילית = אדם לא יישא באחריות פלילית בטרם מלאו לו 12 שנים.

קטין =  אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

הגנה עצמית = אדם לא יישא באחריות פלילית לפעולה לא חוקית שעשה, למשל אלימות, אם עשה כן במטרה להדוף תקיפה שנשקפה ממנה סכנה אמיתית ומוחשית לפגיעה בחייו , בחירותו (חופש התנועה למשל), בין אם התקיפה כוונה כלפי גופו או רכושו וכן אם התקיפה כוונה כלפי אדם אחר.

יש לציין כי הגנה זו לא תחול על אדם  שבעצם הוא זה שגרם לתקיפה באמצעות התנהגות פסולה.

כורח = אדם לא יישא באחריות פלילית אם הוכרח באמצעות איום לפגיעה בחייו, ברכושו, בחירותו בין אם בגופו שלו, או בגופו של אדם אחר, לבצע פעולה לא חוקית , ואותה פעולה ממש נכפתה עליו ולא הייתה לו ברירה אחרת.

גם במקרה זה לא תחול הגנת הכורח אם האדם נכנס למצב הזה באמצעות התנהגות פסולה שלו.

גזענות = גילוי איבה, עוינות, אלימות, השפלה כלפי ציבור מסוים או חלקים של אוכלוסייה כשהמניע והגורם לכך הנו השתייכות לגזע מסוים, למוצא לאומי-אתני או גוון העור.

חבלה =  חבלה מוגדרת, בין היתר, כמכאוב, מחלה או ליקוי גופני, בין אם קבועים ובין אם חולפים ו/או זמניים.

חבלה חמורה = באופן כללי, מדובר בחבלה המגיעה עד לכדי חבלה מסוכנת או כזו העלולה לפגוע באופן קשה או לתמיד בבריאות האדם שנחבל, בנוחותו, או כזו שגרמה למום קבוע.

פצע =  חתך או דקירה המבתרים קרום חיצוני בגופנו.  קרום חיצוני משמעותו, קרום שניתן באמצעות ידנו בקלות לגעת בו .

מקום פומבי = ל"מקום פומבי" 2 הגדרות תחליפיות:

  1. מדובר על מקום ציבורי שאדם המצוי בו יכול לצפות בכל מעשה שנעשה במקום מכל נקודה בו.
  2. מקום שאינו נחשב לציבורי, אך אדם שנמצא במקום ציבורי יכול לצפות במעשה כלשהו שנעשה באותו מקום.

סכין = כלי בעל להב או כל כלי אחר (גם ללא להב) שניתן באמצעותו לדקור או לחתוך.

אולר = סכין מתקפלת שאורך הלהב שלה אינו עולה על 10 ס"מ ושלא ניתן להופכה בעזרת כל אמצעי (קפיץ, למשל) , לסכין שלהבה קבוע (לא מתקפל).

מאסר על תנאי – זוהי למעשה אזהרה לאדם שאם יבצע בעתיד עבירה פלילית כזו או אחרת , הוא צפוי להיכנס לבית הסוהר.

עפ"י החוק מאסר על תנאי הנו מוגבל  מבחינת זמן, בית המשפט רשאי להטיל מאסר כזה לתקופות שבין שנה ועד 3 שנים בלבד. כל תקופה אחרת בין אם מתחת לשנה או מעל ל-3 שנים אינה חוקית.

של"צ = המדובר בענישה חינוכית לכאורה, שפירושה שירות למען הציבור, קרי בית המשפט מחייב אדם שביצע עבירה לבצע עבודות התנדבות למען הציבור (בגופים ציבוריים כגון בתי חולים, מתנסים, משטרה, ישיבות וכו').

התקהלות אסורה = מדובר בחבירה של 3 אנשים לפחות, לשם בצוע עבירה או שחברו למטרה  משותפת,  לרבות מטרה חיובית וכשרה, אך התנהגותם גורמת לאנשים שבסביבתם לחשוב  שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום/ההתנהגות התקינה במקום, או שעצם ההתקהלות תעורר אנשים אחרים, ללא צורך וללא סיבה מספקת, להפר את השלום באותו מקום.

התפרעות = הינה התקהלות אסורה שהחלה בה הפרת השלום ושיש בכך כדי להטיל אימה על הציבור.

אין תגובות

דצמ' 01 2009

שוד עבירת רכוש המשולבת בעבירת אלימות

מאת admin נושאים מאמרים


שוד נחשב לעבירת רכוש המשולבת בעבירת אלימות לצורך הוצאתה אל הפועל.

עבירת שוד נחלקת לשני סוגים: "שוד סתם" ו"שוד חמור" .

מה ההבדל בין "שוד סתם" ל"שוד חמור" ?

סעיף 402 (א) לחוק העונשין מגדיר מהו "שוד סתם"

הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד

סעיף 402 (ב) לחוק העונשין מגדיר מהו "שוד חמור":

היה השודד מזוין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו

מהאמור לעיל עולה, כי ההבדל בין שוד סתם לשוד חמור נעוץ ב- 3 גורמים שונים:

  1. בשימוש בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע
  2. ביצוע שוד בחבורה.
  3. פציעת אדם הכאתו או שימוש באלימות כלשהי כלפיו.

די בשימוש בנשק תוך כדי בצוע שוד כדי שהשוד יוגדר כשוד חמור!

כאשר התביעה מגישה כתב אישום כנגד אדם בגין בצוע שוד עליה לציין באופן מפורש בכתב האישום כי מדובר בשוד סתם או בשוד חמור, שכן מדובר בשתי עבירות נפרדות ועל הנאשם לדעת באופן מדויק במה מאשימים אותו, זאת כדי שיוכל להכין הגנתו כראוי ולהתמודד עם טענות התביעה.

מה העונש על בצוע עבירת שוד?

העונש בגין בצוע "שוד סתם" הנו עד 14 שנות מאסר !

העונש בגין בצוע "שוד חמור" הנו עד 20 שנות מאסר !

האם רכיב הגניבה חייב להתקיים במלואו כדי שאדם יורשע בעבירת שוד?

התשובה לכך חיובית. בהיעדר בצוע מושלם של גניבה לא תתקיים עבירה מושלמת של שוד, שהרי שוד משמעותו גניבה תוך שימוש באלימות כלשהי.

האם צריך להיות קשר סיבתי בין הגניבה לאלימות בעבירת שוד?

התשובה לכך חיובית. סעיף החוק המתייחס לעבירת שוד מחייב הוכחת קשר סיבתי בין האלימות לבין הגניבה וכשלא מוכח קשר כזה לא ניתן לייחס או להרשיע נאשם בבצוע עבירת שוד.

האם האלימות בעבירת שוד חייבת להתרחש יחד עם גניבת החפץ?

התשובה לכך שלילית. אין הכרח שהאלימות תתרחש יחד עם גניבת החפץ, די שהאלימות התרחשה במהלך פרק זמן קצר לפני או אחרי בצוע הגניבה.

האם מדובר באלימות פיזית בלבד לשם התקיימות עבירת שוד ?

התשובה הינה שלילית. המונח "מאיים" בחוק בהקשר של עבירת השוד משמעה גם איום מילולי בין אם איום מפורש ובין אם איום משתמע, כלומר איום המשתמע מהתנהגות מסוימת.

האיום נבחן באופן אובייקטיבי ולא סובייקטיבי, על האיום להטיל פחד בלב האדם הממוצע ברמה כזו המאלצת אותו להיפרד מרכושו ללא שרצה בכך, כלומר לא מרצונו החופשי.

מה קורה במצב שהתקיפה/אלימות לא בוצעה כדי לבצע גניבה?

במצב כזה לא ניתן לדבר על שוד. בית המשפט לא ירשיע נאשם בעבירת שוד !

במצב כזה בו בוצעה עבירת אלימות אך לא במטרה לגנוב דבר ובהמשך נגנב דבר, בית המשפט ירשיע את הנאשם בשתי עבירות נפרדות , כ"א עומדת בפני עצמה, אלימות וגניבה, בית המשפט לא ירשיע בעבירת שוד שחמורה עשרות מונים מהעבירות הנפרדות הנ"ל של גניבה ואלימות.

על התביעה להוכיח כי התקיפה נועדה לשם השגת הדבר שנגנב אם ברצונה שנאשם יורשע בעבירת שוד.

מתי כוונת הגניבה צריכה להתבצע לשם הרשעת נאשם בשוד ?

המטרה לגנוב דבר צריכה באופן עקרוני להתגבש אצל הנאשם לפני בצוע התקיפה או בזמן בצוע האלימות (בין אם פיזית ובין אם מילולית), אם הכוונה לגנוב לא תוכח באחד מהמועדים הללו אזי לא ניתן יהיה להרשיע נאשם בעבירת שוד וגם במקרה זה כל עבירה תעמוד בפני עצמה.

האם איום באמצעות אקדח צעצוע נחשב איום לצורך עבירת השוד?

התשובה לכך עפ"י הפסיקה הינה חיובית. זאת משום שהמבחן הנו כוחו האובייקטיבי של האיום להטיל אימה ופחד על האדם ולא יכולתו של המאיים לממש את האיום בפועל באמצעות האקדח.

מהאמור לעיל עולה חשיבותו ונחיצותו של עו"ד פלילי מנוסה ובקיא בתחום , עבודה יעילה ונכונה של עו"ד פלילי עשויה להשמיט את הקרקע מתחת לרכיבי עבירת השוד , משמעות הדבר הינה הקלה משמעותית בעונשו של הנאשם ולעיתים עד כדי ביטול כתב אישום.

אין תגובות

נוב' 22 2009

איומים אלימות מילולית

מאת admin נושאים מאמרים

מהם איומים? מה נחשב איום? על מה בכלל מדובר?


הגדרת איומים, עפ"י חוק העונשין: "המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו מאסר שלוש שנים."

בטרם נפרט אודות עבירת איומים, חשוב יהיה לציין בפני קוראינו, כי איומים הינה עבירת אלימות מילולית, מדובר באקט אלים על כל המשתמע מכך.

מילים עם קונוטציה של אלימות אינן רק פוגעניות, ולמעשה הדרך למימושן אינה כה ארוכה. לכן, המחוקק בחר להילחם בתופעה זו, בין היתר, משום שאף לדעתו אין מדובר במילים סתם הנאמרות כדבר שבשגרה, אלא באלימות לכל דבר ועניין.

לכן, כפי שהחוק דן באלימות פיזית כך הוא דן בעבירת אלימות מילולית, שהעונש בצידה אינו קל – עד 3 שנות מאסר.

מתי אמירה מסוימת תיחשב כאיום?

על האיומים להיות מופנים כלפי אדם, הדעה הרווחת בקרב משפטנים, כי מדובר באדם ולא בגוף משפטי .

על האיומים להיקלט על ידי אותו אדם אליו הופנו, כלומר, אין די בכך כי נזרק לאוויר איום, אלא, כי האיום אף נשמע ונקלט ע"י האדם המסוים.

חשוב יהיה לציין, איומים כהגדרתם לעיל, שלא נקלטו ע"י אדם ,אינם נחשבים עפ"י החוק לעבירת איומים, אך הם מהווים ניסיון לעבור עבירת איומים.

מה קורה בסיטואציה בה אדם זורק לאוויר איומים כלפי אחר שאינו מצוי בקרבת המאיים אך האיומים נשמעו ע"י שוטר ?

תשובה לכך ניתן למצוא בסעיף 192 לחוק העונשין: "המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר".

כלומר, עבירת איומים מתבצעת גם במקרה בו אדם שהפגיעה מיועדת כלפיו, לא שמע את האיום הלכה למעשה , ובתנאי שהאיום נשמע ונקלט ע"י השוטר.

מה לגבי אדם אחר שישמע את האיומים המופנים כלפי אלמוני ?

התשובה לכך אינה חד משמעית ואף המשפטנים חלוקים בדעותיהם, ישנם הסבורים כי אדם אחר יכול להיות כל אדם , בין אם קיימת זיקת קירבה כלשהי בינו לאלמוני, ובין אם לא קיימת זיקה . יש הסבורים כי מדובר באדם שיש לו זיקה כלשהי לאלמוני.

יחד עם זאת וחרף חילוקי הדעות, ישנה דעה רווחת בפסיקה ולפיה, יש צורך בזיקה של עניין בין האדם ששמע את האיום לאלמוני (להזכירכם, אלמוני הוא האדם שהמאיים בפועל מעוניין לפגוע בו) .

יסוד אחר של עבירת האיומים הנו רצון המחוקק בדרישה : "כוונה להפחיד ו/או להקניט", כלומר, הכוונה הינה כי למאיים כוונה ו/או שאיפה להשיג את היעד שהסעיף נועד למונעו.

המילה "להפחיד" בסעיף 192 לחוק העונשין, משמעותה הטלת אימה, יצירת פחד מפני תוצאה שאינה חיובית .

המילה "להקניט" עפ"י סעיף החוק כוונתה, הרגזה או הכעסת האחר, זאת עפ"י המשמעות הרחבה שיש למושגים אלו בחיינו היום-יומיים (עפ"י ספרו של יעקב קדמי, "על הדין בפלילים").

מהו מבחנו של האיום ?

המבחן הנו אובייקטיבי, מבחן האדם הסביר, בפסיקה נקבע כי: "יש לבחון את השאלה אם הדברים שנאמרו ע"י המאיים נשאו אופי של איום, לפי השפעתם האפשרית על האדם הרגיל ולא לפי הרגשתו הסובייקטיבית של האדם שאליו הם כוונו".

לכן יתכנו מצבים במסגרתם, אף אם לא היה בדברי האיום להטיל פחד ומורא על המאוים, יהא בכך די כדי להרשיע בעבירת איומים , ובתנאי שדברי האיום עונים על המבחן האובייקטיבי של הטלת פחד על האדם הסביר.

כב' השופט ברק, הטיב לסכם נושא זה בע"פ 103/88:

" האיום עצמו זו התנהגות, בדרך כל שהיא, העלולה לנטוע בלבו של אדם רגיל, פחד או חרדה. המבחן לקיומו של רכיב זה הוא אובייקטיבי לעניין זה יש להבחין בין איום לבין מתן אזהרה או עצה קו הגבול בין איום לבין אזהרה אינו מדויק. דומה כי ניתן להיעזר במבחן העזר הבא: אם יש לדובר שליטה או השפעה על אפשרות התממשות האזהרה – יש לראותו כמאיים ולא כמזהיר"

כב' השופט הנדל קבע בע"פ 7293/02:

"נסכם במישור הכללי. נדמה כי במקרים הקשים להכרעה חשוב יהא לפרק את עבירת האיומים למרכיביה השונים. כל רכיב תופס מקום משלו. בין היתר יהיה צורך לבחון את זהותו של המאוים, דרך האיום, סוג הפגיעה, מהות הכוונה וזהותו של קולט האיום".

במידה והוגש נגדכם כתב אישום המייחס לכם בצוע עבירת אלימות מילולית / איומים, הכרחי לשכור שירותיו של עורך דין פלילי, מנוסה ומקצועי.

כפי שצויין לעיל, נושא עבירת האיומים הנו מורכב, איש מקצוע הבקיא ברזי המשפט הפלילי, ידע לטפל בכך, לאבחן את המקרה ובהתאם להפיק את המיטב עבור הנאשם.

במקרים רבים ניתן לשכנע את התביעה לבטל כתב האישום, זאת משום שהיסודות המרכיבים את עבירת האיומים לא מתקיימים!

לא כל אמירה שלילית שלכם = עבירת איומים = כתב אישום !!!

2 תגובות

הבא