פבר' 24 2010

מהי עבירה שיש עמה קלון ?

מאת admin בתאריך 8:51 נושאים מאמרים

חדשות לבקרים אנו רואים ושומעים באמצעי התקשורת על אנשי ציבור / עובדי מדינה כאלה ואחרים שהוגש נגדם כתב אישום בגין בצוע עבירה פלילית ובית המשפט הרשיע אותם בביצוע העבירה.

כעת נאלצים הם להתמודד עם השאלה :האם יש קלון בעבירה שבוצעה על ידם?

החשיבות בהימצאות קלון בעבירה אם לאו, נובעת מההשלכה הישירה על יכולתם של מבצעי העבירה להמשיך ולעסוק בתפקידם חרף העבירה שביצעו.

כלומר, אם יקבע שיש קלון בעבירה שבוצעה הרי שבמרבית המקרים, תהיה השלכה על המשך העסקתם בתפקידם.

מהו קלון?

החוק אינו קובע באופן מפורש מהו קלון.

הגדרת "קלון" הינה יציר הפסיקה , המקרים אשר מגיעים לפתחו של בית המשפט הם אשר מחייבים קבלת החלטה האם יש קלון בעבירה מסוימת, כך בית המשפט יוצק תוכן למושג קלון.

המושג קלון עדיין נותר עמום, חרף הפסיקה הרבה, וכל מקרה נדון בהתחשב בנסיבותיו ובתכלית החוק שמכוחו הוא מוטל.

למרות האמור לעיל, דבר אחד ברור (!) נושא הקלון נדון בהקשר של ערכים ומוסר למרות שהקריטריונים לקביעתו הם משפטיים.

בבג"צ 11243/02 בעניין פייגלין ואח' נגד יושב ראש וועדת הבחירות ואח' נקבע כי : " עבירה שיש עמה קלון היא עבירה שדבק במבצעה פגם מוסרי חמור, כאשר על טיבו של הפגם יש לעמוד בכל מקרה לגופו על פי הקשרם של דברים ושל המעשים".

מהי עבירה שיש עמה קלון

ישנה הבחנה בין שלושה סוגי עבירות לצורך הקביעה, האם מדובר בעבירה שיש עמה קלון, כדלקמן:

עבירות שמטבע ברייתן יש עמן קלון, אך יכול להיות שהנסיבות המיוחדות בהן נעברה העבירה ישללו את פגם הקלון.

עבירות שמטבע ברייתן אין עימן קלון ושום נסיבה לא תהפוך אותן לעבירות עם קלון (למשל עבירות לגביהן ישנה אחריות מוחלטת אף ללא כוונה פלילית (עבירות תעבורה, בין היתר) ).

עבירות גבוליות שאין עמן קלון אך יש שבנסיבות מיוחדות יהיה בהן משום קלון.

מאופן חלוקת סוגי העבירות ע"י הפסיקה , ניתן להבין כי התשובה לאיזו קטגוריה משתייכת עבירה מסוימת תלוי , בין היתר, בנסיבות ביצוע העבירה.

נקבע כי לצורך הכרעה בשאלת הקלון יש להביא בגדר השיקולים הרלוונטיים , בין היתר, את סוג העבירה, את אופייה, את נסיבות ביצועה ואת השאלה אם נעברה במילוי התפקיד או בקשר אליו.

באשר לעבירות אלימות , נקבע בפסיקה, כי עבירות אלימות, כשלעצמן, הינן חמורות, ובמקרים רבים דבק בהן פגם מוסרי המכתים את החוטא בהן בקלון. עם זאת, הקלון בעבירות אלימות תלוי במידה רבה בחומרת  המעשה , בתוצאותיו ובנסיבות הקשורות לקורבן האלימות.

בין היתר, תלויה שאלת הקלון ביחסי הכוחות בין התוקף לנתקף (למשל, תקיפת אדם זר אל מול אדם שמהווה חלק ממשפחתו הגרעינית של התוקף) .

עבירות מרמה – נחשבות לעבירות שמטבע ברייתן יש עימן קלון.

האם בכל מקרה בו עובד מדינה מורשע בעבירה שיש עמה קלון הוא ייענש בחומרה ו/או יפוטר?

התשובה לכך ניתנה בפרשת אור, שם נקבע כי :

"לגבי עובד מדינה, על-אף החומרה הכרוכה בהחלטה כזאת [החלטה שעובד המדינה הורשע בעבירה שיש עמה קלון- ד.ב], עדיין נותר לבית הדין למשמעת שיקול-דעת לגזור את עונשו של עובד המדינה לפי נסיבות המקרה. אם הנסיבות אינן חמורות, או אם קיימים שיקולים להקל עם הנאשם, חזקה על בית הדין למשמעת שייתן לכך ביטוי בגזר הדין".

השלב בו נדון נושא הקלון

נושא הקלון יידון בבית הדין המשמעתי של אותו גוף בו מועסק העובד שהורשע בפלילים.

כלומר, תחילה יתנהל ההליך הפלילי בבית המשפט ורק לאחריו יועבר הנושא לבית הדין המשמעתי.

עו"ד פלילי וחשיבותו בהליך קביעת הקלון

מהאמור לעיל עולה, כי המושג קלון אינו בעל הגדרה חד משמעית וכי יש ליתן חשיבות, בין היתר, לנסיבות בצוע העבירה.

אדם המועסק בגוף ציבורי המתמודד עם כתב אישום בגין בצוע עבירה פלילית חייב לשכור שירותיו של עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי שייאבק למענו ויגן על זכויותיו ועתידו המקצועי !!!

ישנה חשיבות מכרעת לעובדות המצוינות בכתב האישום, עובדות אלה עשויות להוות את ההבדל בין עבירה שיש עימה קלון לעבירה שאין עימה קלון. על עובדות אלו ניתן ורצוי לנהל מו"מ עם התביעה וזה, בין היתר, תפקידו של עו"ד פלילי.

עו"ד פלילי מנוסה יודע את המשמעות המקצועית שיש להרשעה בפלילים עבור אדם העובד במגזר הציבורי ובשל כך יפעל , בהתאם לראיות ונסיבות המקרה, לזיכויו של מרשו או לחילופין להסדר טיעון מקל שימנע את הקלון ממרשו.

5 תגובות

5 תגובות לפוסט מהי עבירה שיש עמה קלון ?

 1. איאד אבו עקלבתאריך 05 יוני 2010 בשעה 14:28

  אני הייתי שוטר עד 11-09 כאשר פוטרתי מהמשטרה בעקבות תאונת דרכים שבמהלכה הורשעתי בניסיון שיבוש הליכי משפט בכך שהשופטת האמינה לגרסת המתלונן ( גם הוא שוטר) שטען שהצעתי לו להגיד שהיה שמן על הכביש וכתוצאה מכך האופנוע שלו החליק ופגע ברכבי.
  אני בכחשתי זאת לאורך כל הדרך והצגתי בפני המשטרה מכונת אמת המאמת את דבריי, הפוליגרף נעשה ע"י אחרי תום ההליך המשפטי, עם זאת המשטרה קבעה שיש בעבירה שלי קלון כאשר דבר זה לא הוזכר בבית משפט.
  שאלות :
  האם המשטרה יכולה לקבוע קלון רק על סמך אמירה?
  האם השופט חייב לציין בעבירה אם יש בה קלון או לא?

 2. עורך דין פלילי דנה שביטבתאריך 26 אוק' 2010 בשעה 10:05

  שלום לך,
  בית המשפט מקבל החלטה בדבר קלון לאחר דרישת התביעה לקבוע כי מדובר בעבירה שיש עימה קלון.
  כלומר, נערך דיון, במהלכו הן התביעה והן ההגנה מעלות טיעוניהן ולאחר מכן בית המשפט קובע האם יש קלון בעבירה אם לאו.

  בברכה,
  דנה שביט, עו"ד
  052-6498282

 3. שמעון ל.בתאריך 12 דצמ' 2010 בשעה 15:56

  האם הרשעה בבי"ד באשמת התנהגות שאינה הולמת, יכולה לשאת עימה קלון ?
  או שמא מכיוון שאין הרשעה פלילית, מאליו, אין קלון ?

 4. עורך דין פלילי דנה שביטבתאריך 12 מרץ 2011 בשעה 9:37

  שלום איאד,

  פוטרת ממקום העבודה (ממשטרת ישראל) כי הורשעת בבית משפט בעבירה של שיבוש הליכי משפט. די בהרשעה בעבירה זו ,כדי שמשטרת ישראל תפטר שוטר משורותיה, שכן הדבר פוגע באמינותו ובמהימנותו.
  המשטרה במקרה זה אינה חייבת להחליט האם יש בעבירה זו קלון אם לאו. כאמור , די בהרשעה בעבירה זו של שיבוש הליכי משפט כדי להביא לפיטוריו של שוטר מהמשטרה.

  אם הינך סבור שהרשעתך לא היתה במקום וכי הינך חף מפשע הרי שהיה עליך להגיש ערעור על הכרעת הדין של בית המשפט במטרה להפוך את ההחלטה. אם דבר זה היה נעשה והערעור היה מתקבל בבית המשפט, הרי שהיה באפשרותך להחזיר הגלגל לאחור ולמנוע מהמשטרה לפטר אותך או להביא להחזרתך לשירות (במידה וזו הסיבה היחידה לפיטוריך).

  לגבי קביעת קלון לגבי עבירה ,הרי שעל המדינה לדרוש מהשופט לקבוע קלון אם ברצונה לעשות כן. השופט אינו חייב להתייחס לעניין הקלון אם אינו נדרש לכך.
  חשוב לציין , כי עבירות מרמה ועבירות מהסוג בהן הורשעת, הינן עבירות שבדר"כ גוררות עימן קלון , שכן יש פגיעה באמינות האדם וביושרו. אך בכל מקרה , השופט יקבע זאת , רק לאחר שידרש לכך ויבחן המקרה ונסיבותיו.

  בברכה,
  דנה שביט, עו"ד

 5. עורך דין פלילי דנה שביטבתאריך 20 מרץ 2011 בשעה 10:57

  שלום שמעון,

  בטרם אשיב לפנייתך אבקש לדעת באיזה בית דין מדובר וכן את שמה המלא של העבירה.
  עם קבלת נתונים אלו אשיב לפנייתך בנושא הקלון.

  בברכה,
  דנה שביט, עו"ד

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובה