פבר' 16 2010

מהי עבירת התפרצות לדירה ?

מאת admin בתאריך 8:52 נושאים מאמרים

מהי עבירת התפרצות לדירה / בית מגורים, מה העונש הקבוע בחוק בצד עבירה זו , מה היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בעבירה זו. על כך ועוד בגוף המאמר.

סעיף 406 לחוק העונשין דן בעבירת כניסה והתפרצות למקום מגורים

סעיף א' קובע כי: " הנכנס למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר חמש שנים " .

סעיף ב' קובע כי: המתפרץ למקום כאמור בסעיף קטן א' בכוונה לבצע גניבה או פשע, או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס אליו לשם כך, דינו – מאסר שבע שנים"

ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב' נעוץ בפעולת הפריצה הגורמת אף להחמרה בענישה כלפי אדם המבצע עבירת רכוש זו. בסעיף א' הקובע ענישה של עד 5 שנות מאסר, מדובר על כניסה למקום המוגדר כבית מגורים ובסעיף ב' הקובע ענישה של עד 7 שנות מאסר, מדובר על פריצה.

להלן הסבר אודות שני המונחים הנ"ל והאבחנה ביניהם:

משמעות המונח נכנס

סעיף 405 (ב) לחוק העונשין מגדיר את משמעות המילה "נכנס" -  " המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס ".

משמעות המונח מתפרץ

סעיף 405 (ג) מגדיר מונח זה: "הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא – נקרא מתפרץ".

משמעות המונח פורץ

סעיף 405 (א) מגדיר מונח זה: "השובר חלק חיצוני או פנימי של בניין, או פתח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין, נקרא פורץ".

האם התפרצות לחלק של בניין תיחשב כהתפרצות לבית מגורים?

אף אם אדם מתפרץ לחלק של בניין מגורים שאינו משמש למגורי אדם (כגון מחסן), הדבר ייחשב עפ"י החוק כעבירת התפרצות לדירה / בית מגורים.

היסוד הנפשי בעבירת התפרצות לדירה / בית מגורים

כדי שאדם יואשם בעבירת התפרצות לבית מגורים על התביעה לוודא כי המעשה נעשה בכוונה לבצע גניבה או פשע. כלומר שמטרת הכניסה או ההימצאות במקום תהיה ביצוע גניבה או פשע.

גניבה בהקשר של עבירת ההתפרצות לבית מגורים משמעה כל עבירה שיש בה יסוד של נטילת רכוש האחר שלא בהסכמתו ובכל אופן.

לכן, גם כניסה לבית מגורים וביצוע שוד תביא למצב שניתן להגיש כנגד מבצע השוד כתב אישום גם בגין בצוע עבירת התפרצות לדירה / בית מגורים.

האם אדם שנכנס לבית מגורים ואנס אישה, ייחשב גם כמבצע עבירה של התפרצות לדירה / בית מגורים?

התשובה לכך חיובית. כפי שצוין לעיל, כניסה לבית מגורים הן לשם בצוע גניבה והן לשם בצוע פשע נחשבים כעבירת התפרצות לבית מגורים.

לכן, אדם שנכנס לבית מגורים או נמצא שם, לשם בצוע עבירה מסוג פשע, הגם שאינה קשורה כלל וכלל לעבירת גניבה ובדוגמא שלנו, אונס, ייחשב גם כמבצע עבירת התפרצות לבית מגורים.

במאמרינו הקודמים ציינו את משמעות עבירת הפשע, לאלו שטרם הספיקו לקרוא, נציין בקצרה כי מדובר בעבירה שהעונש בצידה הינו מעל 3 שנות מאסר.

3 תגובות

3 תגובות לפוסט מהי עבירת התפרצות לדירה ?

 1. כרמיתבתאריך 22 נוב' 2010 בשעה 11:10

  האם בעל נכס (דירה) שמשכיר את הדירה לפלוני ומשאיר במהלך כל תקופת השכירות מפתח אצלו מבלי לידע את המושכר ובמהלך התקופה שבה המושכר גר בדירה נכנס השוכר לדירה ללא ידיעתו של המושכר נחשב גם להתפרצות?ומה העונש בחוק על עבירה מסוג זה ?

 2. עורך דין פלילי דנה שביטבתאריך 23 נוב' 2010 בשעה 9:47

  כרמית שלום רב,

  יש לבדוק באופן יסודי את הסכם השכירות בין הצדדים. אם מהסכם השכירות לא ניתן ללמוד על זכות של המשכיר להיכנס לדירה בתקופת השכירות, הרי שהנכס הועבר להחזקה בלעדית של השוכר וכל כניסה של המשכיר לדירה, ללא תיאום מראשו ובלא רשותו של השוכר, הינה בבחינת הסגת גבול. אין מדובר בהתפרצות לדירה, אלא אם כן הוא נכנס לדרה בכוונה לבצע גניבה או פשע.

  בכבוד רב,

  אילנה קנטור, עו"ד

 3. עורך דין פלילי דנה שביטבתאריך 12 מרץ 2011 בשעה 9:50

  שלום כרמית,

  ראשית, עלייך לבדוק את החוזה שערכת עם בעל הדירה ולראות האם לא צויין שבאפשרותו להיכנס לנכס המושכר כל אימת שיחפוץ בכך או בנסיבות מסויימות.

  אתייחס לשאלתך במובן שאין התייחסות לנושא ביקור במושכר מטעם בעל הנכס.

  כניסתו לנכס , בנסיבות מסויימות , יכולה להיחשב הסגת גבול פלילית ובלבד שעשה כן במטרה להפחיד את המחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה . בהחלט ניתן לפרש כי לאחר שידעת על כניסתו לנכס, הדבר העליבך ו/או הפחידך ו/או הקניטך. הדבר נתון לפרשנות משפטית ובהתאם לנסיבות המקרה.

  כמו כן , הכניסה לנכס יכולה להיחשב בנסיבות מסויימות ככניסה או התפרצות למקום מגורים ובלבד שהכניסה או ההתפרצות לנכס נעשו כדי לבצע גניבה או עבירה מסוג פשע או שאכן בפועל בוצעה גניבה או עבירה אחרת מסוג פשע.
  העונש עפ"י חוק העונשין לעבירות רכוש אלו נע בין 5 שנים ועד שבע שנות מאסר.

  בהצלחה,
  דנה שביט, עו"ד

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובה