ארכיון הנושא 'עבירות מין'

אוג' 16 2010

עבירות אינוס מונחים והגדרות משפטיות


עבירות אינוס

אתמול התפרסם בתקשורת מקרה חמור נוסף של אונס במשפחה. לפי הפרסומים, אישה התלוננה כנגד בעלה, חודש אחרי החתונה, על כך שהוא נוהג לאנוס אותה, להכות אותה ולבצע בה מעשי סדום. הבעל נעצר ביום שבת ובמסגרת חקירתו הכחיש את המיוחס לו. לטענת החשוד, יש לאשתו בעיות בקיום יחסי מין.

מהי עבירת אונס?

סעיף 345 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין") מגדיר את עבירת האונס וקובע את העונשים שבצידה.

העונש הקבוע בחוק לעבירת האינוס הינו עונש מקסימאלי של 16 שנות מאסר. עם זאת, קובע המחוקק גם כי בנסיבות מיוחדות – נסיבות מחמירות – יהיה העונש המקסימאלי בגין העבירה 20 שנות מאסר.

ראשית, אדגיש כי עבירת האונס הינה רק כנגד אישה.  הסעיף קובע באופן חד משמעי כי "הבועל אשה", תוך פירוט הנסיבות המקימות את העבירה, הרי שהינו אונס.

מהי הגדרת "בועל"?

ההגדרה על פי חוק הינה: "המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה".

במסגרת הסעיף, מוגדר אדם כמי שאונס אם הוא קיים יחסי מין עם אישה בנסיבות הבאות:

א.      כשיחסי המין קויימו שלא בהסמכתה החופשית של האישה.

ב.      גם כאשר קויימו יחסי מין בהסכמה, אך הסכמתה של האישה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה (דוגמא להשגת הסכמה למהות המעשה – כאשר אישה מבקרת במרפאת הרופא המטפל, אשר מבצע בה בדיקה הכוללת חדירה, זאת כאשר מבחינתה מדובר בבדיקה הכרחית ורלבנטית, כשבפועל לא היה צורך בבדיקה והרופא ביצע אותה לצורך סיפוקו המיני ולא לשם טיפול רפואי;  דוגמא להשגת הסכמה למיהות העושה – הצגת פרטים שקריים לגבי זהותו של האדם, אשר הובילו לקיום יחסי המין בהסכמה, כאשר אילו היו מוצגים פרטיו הנכונים, לא הייתה הסכמה של האישה לקיום יחסי מין).

ג.       אדם המקיים יחסי מין עם קטינה שלא מלאו לה עדיין 14 שנים, הגם וקויימו בהסכמתה, יחשב כמי שאנס את הקטינה (המחוקק יוצא מנקודת הנחה כי קטינה מתחת לגיל 14 לא יכולה ליתן כלל הסכמה כאמור ולכן אין רלבנטיות באם ניתנה הסכמתה ואם לאו).

ד.      קיום יחסי מין עם אישה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר אשר מונע ממנה לתת הסכמה חופשית – יחשב כאונס.

ה.      כשאדם מקיים יחסי מין עם אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה (קרי, סובלת מפיגור שכלי) ובשל מצב זה של אותה אישה הסכמתה לקיום יחסי מין עמו לא הייתה הסכמה חופשית – הרי שמדובר באונס.

מהן אותן נסיבות מחמירות, אשר מביאות להחמרה בעונש?

למשל: כאשר נאנסת קטינה מתחת לגיל 16 (כשקיום יחסי המין היו שלא בהסכמתה החופשית).

  • שקטינה בין הגילאים 14-16 מקיימת יחסי מין בהסכמה, ניתן לייחס עבירה של בעילה אסורה בהסכמה (סעיף 346 לחוק העונשין), כשהקטינה אינה נשואה לאדם עמו קיימה את יחסי המין.
  • העונש המקסימאלי בצד עבירה זו הינו 5 שנות מאסר וקיימת גם הגנה באם הבדל הגילאים בין אותו אדם לקטינה אינו עולה על שלוש שנים והאקט היה בהסכמה ובמהלך יחסי רעות רגילים (ולא תוך ניצול מעמד כזה או אחר של אותו אדם).

דוגמאות נוספות לאינוס בנסיבות מחמירות הינה כשהעבירה מתבצעת תוך איום בנשק חם או קר, או תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או גרימת הריון, או תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.

מהו מעשה סדום?

חוק העונשין מגדיר "מעשה סדום" כ: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

מבחינת המחוקק, מדובר בביצוע המעשה באדם אחר (כאן, אין מדובר בעבירה שבהגדרתה נעברת רק כלפי אישה, ההיפך.  המחוקק משתמש במינוח הרחב של "אדם"  ולא במינוח הספציפי שבו משתמש בסעיף האינוס של "אשה".)

באם נעשה המעשה הנ"ל באדם כאמור, בנסיבות המנויות בסעיף 345 (סעיף האינוס) לחוק העונשין, אזי יראו את עושה המעשה, בשינויים המחוייבים, כאונס וכך גם העונשים הצפויים בצד העבירה.

בעקבות המקרה, האם אישה נשואה יכולה להתלונן כנגד בעלה כי אנס אותה או כי ביצע בה מעשה סדום?

התשובה לכך הינה חיובית.

עם זאת, יש לציין כי הוכחת עבירה של אינוס בין בני זוג הינה קשה יותר, שכן נקודת המחלוקת בדרך כלל אינה השאלה אם קויימו יחסי המין, כלומר אם אכן התקיים אקט של בעילת האישה, אלא האם האקט הנ"ל היה בהסכמה (האישה טוענת שלא והבעל יטען כי הייתה הסכמה) והאם, במידה ונטענות נסיבות מחמירות, אכן התקיימו נסיבות אלו, כגון, הפניית אלימות פיזית כנגד האישה וגרימת חבלה גופנית במהלך האקט.

בנסיבות המקרה שפורסם מדובר באישה נשואה טרייה, אשר טענה כי במהלך החודש שבה נשואה לבעלה, נוהג הוא לאנוס אותה ולבצע בה מעשי סדום בלא הסכמתה.  כמו כן, התלוננה האישה כי בעלה נוהג כלפיה באלימות וכי יש תיעוד רפואי לחבלות כתוצאה מאירועים אלו.

במידה ואכן קיים תיעוד רפואי, אשר מעיד על חבלות הקשורות בקיום יחסי מין שלא בהסכמה (למשל: חבלות באזור הירכיים או חבלות בזרועות המעידות על לפיתה והחזקה שלא בהסכמה) – אזי קיים חיזוק לגרסת האישה ויוגש, ככל הנראה, כתב אישום כנגד הבעל בגין עבירות של אינוס ומעשי סדום.

גם אם יש תיעוד רפואי , שאינו מחזק באופן ישיר את עבירות המין, אבל יש בו לחזק את גרסת האישה בנוגע להפעלת האלימות, אזי שעדיין קיים סיכוי גבוה כי אכן יוגש כנגד הבעל כתב אישום המייחס לו גם את עבירות האינוס ומעשי הסדום.  זאת משום שמדובר בראייה שיש בה לחזק את אמינותה של המתלוננת, הגם ואינה נוגעת ישירות לעבירת האינוס.

השיהוי בהגשת התלונה

בדרך כלל, אדם שמשתהה בהגשת תלונה, יש בכך בכדי לפגוע במשקל אשר יינתן לתלונתו, אלא אם פירט והסביר מה הביא לאותה השתהות בהגשת התלונה.

בעבירות מין, דווקא קיימת סלחנות לגבי אותה השתהות, לאור הבנה בקושי של הקורבן להיחשף ולפנות לעזרת המשטרה, בייחוד כאשר מדובר בקורבנות מתוך מגזרים הנחשבים סגורים יותר כמו המגזר החרדי או המגזר הערבי.

במקרה זה, למרות שהאישה עזבה את בעלה לבית הוריה, עולה מתלונתה כי הגיעה למשטרה רק כעבור שבוע, מאחר ולא יכלה לצאת מבית ההורים, אשר לחצו על "סולחה" בין בני הזוג והחזרתה לבית הבעל ולא רצו כי תתלונן כלל במשטרה.

בנסיבות אלו, מובן השיהוי בהגשת התלונה והשיהוי לא יבוא לחובתה או לפגיעה באמינותה.

תגובה אחת

מאי 24 2010

מעשה מגונה או מקלחת תמימה?


מעשה מגונה?

האם מקלחת של הורים עם ילדיהם הרכים נחשבת למעשה מגונה? שאלה זו התעוררה בעקבות ידיעה שפורסמה ב YNET על כך שמשטרת מרחב דן עצרה אב בן 38 בחשד למעשים מגונים בבתו, לאחר שהתגלה שהוא נוהג לבצע מחלקות משותפות עם ביתו.

שופטת בית משפט השלום יעל פרדלסקי, הורתה להאריך את מעצרו של אבי המשפחה, בהסבירה כי "קיים יסוד סביר לחשד שהחשוד ביצע מעשה מגונה בקטין בן משפחה". יש לציין כי במשטרה חושדים כי האב גם נגע בגופה של בתו במהלך המקלחות. האב, מצידו, טען כי מדובר במקלחות תמימות לחלוטין, בהן נטלה חלק גם אשתו. האשה אף היא הגנה על בעלה, וסיפרה כי לא מדובר במעשה חריג במשפחה. סנגורו של האב אמר לבית המשפט כי מדובר באדם נורמטיבי, שעובד במשרד רואי חשבון ונטול עבר פלילי.

המקרה המדובר מעורר שאלות רבות על ההבדל בין יחסי קירבה תמימים בין הורים לילדיהם, לבין מעשים בעלי אופי מיני שמשמעותם היא פלילית.

מהו מעשה מגונה?

על פי סעיף 348(ו) לחוק העונשין מעשה מגונה הנו מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. החוק אינו קובע הגדרה מפורשת ו/או רשימה של פעולות שתיחשבנה כבזויות במובן המיני .ניתן להסיק  מכך כי כל פעולה שתיעשה ע"י אדם  שמטרתה גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני, די בכך כדי שתיחשב כפעולה אסורה עפ"י חוק ותוגדר מעשה מגונה. חשוב לציין  ולהדגיש כי רק אם מטרת הפעולה/המעשה הייתה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, ניתן יהיה להרשיע אדם בעבירה של מעשה מגונה.

כיצד  ניתן לדעת האם המקלחת המשותפת נעשתה על רקע מיני?

המעשה "האסור" ייבחן על רקע טיבו של המעשה, ההקשר בו בוצע וכלל נסיבות המקרה. בע"פ 5757/00 בעניין פלוני נגד מד"י, קבע בית המשפט כי: "מחשבותיו וכוונותיו של נאשם נלמדות בדרך של הסקת מסקנות מן העובדות שהוכחו, תוך בחינתן במאזני סבירות והגיון".

כל מקרה ייבחן לגופו ועפ"י נסיבותיו. גורמים רבים צריכים להילקח בחשבון עובר להרשעת אדם במעשה מגונה.

האם מקלחת משותפת בלבד ללא נגיעות, תיחשב למעשה מגונה?

התשובה לשאלה זו הינה מורכבת. אם מדובר במקלחת ללא נגיעות, אך מאידך המקלחת המשותפת נעשתה בשל העובדה כי הדבר גורם לסיפוק מיני, גירוי מיני או ביזוי מיני הרי שהדבר ייחשב למעשה אסור ולמעשה מגונה. כמובן שכשהדבר נעשה בין שני מבוגרים, הבריאים בנפשם, בהסכמה וללא לחץ או כל סיבה לא חוקית אחרת, הרי שהדבר מותר ואינו נחשב לעבירה. יחד עם זאת, כשאדם מבוגר מתקלח עם קטין והדבר גורם לו לגירוי ו/או סיפוק מיני, הרי שהדבר אסור בתכלית האיסור ונחשב לעבירת מעשה מגונה.

אולם, יש גם לבדוק נסיבות המקרה ולבחון האם הדבר נעשה לשם מטרה מינית. בתפ"ח 1086/08 קבע בית המשפט : "לפיכך, גם אם אין ראיה להורדת תחתוניו והצגת איבר מינו לב.ג., עדיין על-פי הודאתו, הוא גבר מבוגר הנכנס לאמבטיה יחד עם ילדה בת 10, כמעט עירום, והמשמעות היא אחת, שיש לראות בכך מעשה מגונה". יש לציין כי במקרה הנ"ל היה מדובר בכתב אישום שייחס לנאשם עבירות מין נוספות מלבד נושא האמבטיה המשותפת עם הקטינה (אחותה הקטינה של אשתו).

האם יש חשיבות לעובדה כי המבוגר לא היה ערום לחלוטין?

אין חשיבות לכך כלל, שכן די בכך שהשהייה המשותפת באמבטיה עם הקטינה מטרתה הייתה מינית.

האם קרות המקרה בתוך המשפחה מפחית מחומרתו?

בע"פ 2353/08 ציין בית המשפט כי: "מעשיו של המערער נעשו במסגרת התא המשפחתי, תוך שהוא מנצל את מרותו ומנצל את סמכותו ההורית כלפי בנותיו חסרות הישע. גילוי עריות ברצף שבין אירוע חד-פעמי לעומת אירועים הנמשכים משך שנים וברצף שבין ליטוף אזורים אינטימיים ועד לקיום יחסי מין מלאים – הינה חוויה טראומתית המהדהדת משך כל חייה של הקורבן ומשפיעה על התפתחותה והתבגרותה. עוצמת הפגיעה אף מוגברת בהשוואה לפגיעה מינית אחרת, דווקא בשל חווית הבגידה מצד האדם הקרוב והנוכח ביותר בחייה של הילדה הנפגעת (ראו צביה זליגמן "מבוא לגילוי עריות: אין אמת, ואין חסד ואין רחמים" הסוד ושברו 15, 25-17). נוכח הפגיעה הקשה בקורבן, עבירות המין במשפחה נתפסות, ולא בכדי, מהעבירות החמורות בחוק העונשין"

האם גיל הילד בעל משמעות לשם הגדרת "אמבטיה משותפת" כעבירת מעשה מגונה?

כפי שצוין לעיל כל מקרה ייבחן לגופו לאור נסיבותיו, בדרך של מאזני סבירות והיגיון. רובה המכריע של הפסיקה עוסק בכתבי אישום שהכילו עבירות מין שונות ונוספות מלבד פעולת המקלחת המשותפת.

טרם נתקלנו בכתב אישום המייחס עבירת מעשה מגונה בגין אירוע חד פעמי, למשל, של מקלחת משותפת של בגיר וקטין.

ניתן לציין כי כאשר הקטין הגיע לשלב בו מגלה הוא סימני בגרות/התפתחות מינית, בית המשפט עשוי להרשיע מבוגר בעבירת מעשה מגונה.

להזכירכם, בית המשפט הנכבד קבע בתפ"ח 1086/08, כי גבר מבוגר הנכנס לאמבטיה יחד עם ילדה בת 10, כמעט עירום, המשמעות היא שיש לראות בכך מעשה מגונה. (אדגיש כי באותו מקרה היה רצף של עבירות מין שונות, כך שהדבר "תרם" להליך הסקת המסקנות ע"י בית המשפט בהקשר של אותה מקלחת משותפת והגדרתה כמעשה מגונה).

אין תגובות